"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning som spränger gränser

Umeå universitet har satt upp mål om att åstadkomma forskning som bryter ny mark och är internationellt framstående. För att uppnå detta satsar vi på rekrytering av forskare, attraktiva karriärvägar, kreativa forskningsmiljöer och tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen.

För att uppnå forskning som spränger gränser har institutioner och enheter inrättat anställningar och resurspaket, vilket möjliggjort anställningar av excellenta lärare och forskare.

Umeå universitet arbetar fortlöpande med att stärka sin konkurrenskraft både nationellt och internationellt genom att utveckla kvalitativa och effektiva rekryteringsprocesser, attraktiva karriärvägar och anställningserbjudanden, interaktiva miljöer som främjar kreativitet och anslagsbaserad finansiering av karriärbefattningar samt högre lärartjänster.

Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen, vilket kan vara utrustning, databaser eller annan resurs/kompetens som bidrar till framstående forskning är centralt för utveckling av forskning och innovation. Umeå universitet har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är ledande inom några områden som attraherar framgångsrika forskare från hela världen.

Senast uppdaterad: 2022-05-04