"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock

AI-nätverket vid Umeå universitet

Vi är starkare tillsammans, men hur mycket vet du om AI? Umeå universitet samverkar och bygger olika nätverk tillsammans med forskare, lärare, studenter och yrkesverksamma som är intresserade av AI relaterade frågor.

Bli medlem i UmeAI Network

UmeAI Network är Universitetets egna nätverk för dem som är intresserade av AI. Umeå universitet bygger ett nätverk av forskare, lärare, studenter och yrkesverksamma som vill lära sig, diskutera och samarbeta kring AI-relaterade frågor. UmeAI Network och inkluderar seminarier, paneldiskussioner, kurser och andra aktiviteter. Vill du vara med i vårt nätverk och lära dig mer? Välkommen att registrera dig i UmeAI Network.

Digital Impact North

Digital Impact North är ett initiativ för att skapa en av Europas ledande regioner inom IT, artificiell intelligens och digitalisering, känd för att leverera och attrahera genom gränsöverskridande samverkan.

Initiativet är taget av Umeå universitet och dess IT-institutioner, tillsammans med Region Västerbotten, Umeå kommun, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå Science Park för att tillsammans med företag, kommuner och forskningsaktörer i norra Sverige etablera regionen som ett internationellt starkt område för utveckling av det framtida digitala samhället.

Digital Impact Norths webbplats

AI-Competence for Sweden

Umeå universitet är ett av sju universitet som ingår i det statliga initiativet AI Competence for Sweden, som syftar till att öka kunskapen om AI i samhället och bygga en nationell plattform för utbildning och forskning. Vid Umeå universitet anordnas bland annat AI Friday.

I den fakultetsöverskridande arbetsgruppen vid Umeå universitet sitter Helena Lindgren (ordförande), Karin Danielsson, Per Holm, Tommy Löfstedt, Anna Mannelqvist, Ola Ringdahl och Patrik Rydén.

Lokala aktiviteter vid Umeå universitet 

SCDI AI Business Lab

SCDI AI Business Lab fokuserar på konkreta och verksamhetsnära samarbeten för att erbjuda digitala lösningar och AI-kompetens till de som vill ta sin organisation vidare. Är du intresserad, ta kontakt med Jonny Holmström, föreståndare.

Läs mer om labbet och Swedish Center for Digital Innovation. 

Senast uppdaterad: 2023-09-07