"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pxhere

Umeåforskning för en hållbar värld

Den 2–13 december pågår FN:s klimattoppmöte i Madrid – COP25. Årets möte handlar till stor del om hur Parisavtalet ska förverkligas och hur ländernas utsläppshandel ska gå till, men också om hur rekommendationerna från FN:s klimatpanel IPCC ska hanteras. Även havs- och jämställdhetsfrågor är i fokus. Vid Umeå universitet bedrivs mångvetenskaplig och stark forskning inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet – här presenteras ett urval experter och deras forskning.

Så viktig är globala klimatkonferenser

"Ambitionerna måste höjas". Det budskapet ger Maria Nilsson angående klimatkonferensen COP25 i Madrid.

Politisk misstro ett hot mot klimatarbetet

Brist på tillit till politiker och det politiska systemet leder till svagt stöd för fossilbränsleskatter.

Utvecklingen har gett oss mindre luftföroreningar, men vi har gjort dem farligare

Avdelningen för hållbar hälsa firar 60 år med en reportageserie som beskriver dess historia.

Bränsledesign som metod för att stärka bioenergins roll

Ny avhandling visar verktyg för att hantera askrelaterade drift- och miljöproblem vid biomassaförbränning.

Möte mellan EU och Arktis i Umeå

EU Arctic Forum samlade beslutsfattare och forskare i Aula Nordica för att diskutera Arktis framtid.

Barn i fokus i nedräkning om klimatet

Barnen kommer att drabbas särskilt hårt om inte klimatförändringarna begränsas visar ny rapport.

Klimatet kräver att vi tänker nytt

Annika Nordlund vill förstå vad som gör det lättare och hindrar oss människor från att agera miljövänligt.

Kan skogsbruket styras att ta mer hänsyn till vatten?

Forskare studerar om samhällets policies och styrmedel haft effekt på hur buffertzoner vid vattendrag skyddas

"Vi måste ställa om samhället"

Maria Nilsson om hälsoeffekter av klimatförändringar.

Senast uppdaterad: 2022-03-18