Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anknutna

Alejandro Egüez, doktorand
Telefon
090-786 68 68

Min doktorsavhandlingen är en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser och artiklar som handlar om energieffektivitet, avfallshantering och fjärrvärme ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Anders Lindström, övrig/annan befattning
Anna Thoursie, övrig/annan befattning
George Tesar, professor emeritus
Håkan Boter, professor emeritus
Telefon
070-514 55 50
Kerstin Vännman, professor emerita
Kurt Brännäs, professor emeritus
Maira Babri, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 97 14
Raoul Theler, gästforskare
Rolf Medina, gästlärare
Rolf A Lundin, professor emeritus
Virginia Rosales Orquera, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 61 60