Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anknutna

Alejandro Egüez, doktorand
Telefon
090-786 68 68

Min doktorsavhandlingen är en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser och artiklar som handlar om energieffektivitet, avfallshantering och fjärrvärme ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Alicia Medina, gästlärare
Telefon
090-786 73 53

Alicia Medina är Filosofie doktor (PhD) i företagsekonomi med inriktning mot organisation och management.

Anna Thoursie, övrig/annan befattning
Fei Xu, postdoktor
George Tesar, professor emeritus
Herman Stål, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 66 80
Håkan Boter, professor emeritus
Telefon
070-514 55 50
Kerstin Vännman, professor emerita
Malin Markström, övrig/annan befattning
Mikael Heyl, övrig/annan befattning
Nicha Lapanan, övrig/annan befattning
Nils Wåhlin, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 76 34

Nils Wåhlin är docent i företagsekonomi.

Owe Hedström, övrig/annan befattning
Philip Roth, gästlärare
Telefon
090-786 73 90
Raoul Theler, gästforskare
Telefon
090-786 72 08
Rolf Medina, gästlärare
Telefon
090-786 73 54
Rolf A Lundin, professor emeritus
Virginia Rosales Orquera, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 61 60