Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johan Holmberg

Johan Holmberg

Kontakt

E-post
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Nationalekonomi, Handelshögskolan Doktorander
Anknytning
Doktorand vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Nationalekonomi, Handelshögskolan Doktorander

Hej, mitt namn är Johan Holmberg och jag är verksam som doktorand åt Handelshögskolan vid Umeå Universitet, Enheten för Nationalekonomi. Mina forskningsintressen är arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och applicerad ekonometri.

CV

Pågående forskningsprojekt:

"Earning dynamics in Sweden: The recent evolution of permanent inequality and earnings volatility" 

Working paper, samförfattad med Johan Gustafsson och finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Handelsbanken. Uppsatsen handlar om inkomsters variation över arbetslivet och uppdelning av inkomstojämlikhet i permanenta och tillfälliga skillnader.

 

"Modeling Swedish earnings dynamics and labor market transitions" 

Detta är ett pågående projekt där jag konstruerar och skattar en strukturell modell av den svenska arbetsmarknaden. Det huvudsakliga målet med denna är att förbättra kunskapen kring drivkrafterna bakom förändringar i sysselsättning och inkomst över arbetslivet. Utöver beskrivningen av inkomstojämlikhetens utveckling över arbetslivet kan strukturella modeller användas för att karakterisera och kvantifiera de bakomliggande faktorer som driver denna ojämlikhet och de kanaler genom vilka de verkar. Projektet är finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Handelsbanken.

 

Publicerad: 31 maj, 2021