"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Handelshögskolan tillsammans

Handelshögskolan tillsammans

"Handelshögskolan tillsammans" genomförs i syfte att sammanföra akademi och praktik i värdeskapande dialog kring samhällsrelevanta frågor och forskningsresultat. Varje tillfälle inleds med ett mingel följt av paneldiskussion, därefter ges tid för publiken att engagera sig och ställa frågor. Samtalen filmas och publiceras i efterhand.

Dialogen i centrum

I Handelshögskolan tillsammans står dialogen i centrum. Den tar sig bland annat uttryck i de samtal som förs mellan paneldeltagare kring samhällsrelevanta områden med koppling till expertområden inom Handelshögskolan. Dialogen förs även tillsammans med den publik som lyssnat till panelen och som så snart kameran har slocknat, bjuds in till fortsatta samtal, erfarenhets- och kunskapsutbyten.

Handelshögskolan tillsammans panel
Att navigera i kris: Strategier för effektivt beslutsfattande

Ett samtal om beslutsfattande i situationer där komplexiteten är hög.

Handelshögskolan tillsammans panel
Företagande för den attraktiva staden

Diskussion kring hur Umeå kan ta steget mot att bli en ännu mer attraktiv stad genom företagande.

Handelshögskolan tillsammans – Dialog om datadrivet beslutsfattande
Dialog om datadrivet beslutsfattande

Dialog kring möjligheter och utmaningar med datadrivet beslutsfattande.

Handelshögskolan tillsammans
Ett inkluderande näringsliv

Vikten av ett inkluderande näringsliv där en mångfald av perspektiv, erfarenheter och kompetenser ges utrymme.

Handelshögskolan tillsammans
Strategiskt styrelsearbete för hållbarhet

Dialog om hur styrelser kan leda företag mot en mer hållbar framtid och skapa positiva effekter.

Kommande tillfällen

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Senast uppdaterad: 2024-03-19