"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss

Universitetet och Handelshögskolan har väl utvecklade former för samverkan regionalt och internationellt med näringsliv, offentlig sektor och utvalda partneruniversitet. Samverkan tar tillvara vår egen och alla våra samarbetspartners styrkor och stärker kvalité i både utbildning och forskning. En stark forsknings- och utbildningsmiljö tillsammans med ett professionellt innovationsstödjande system bidrar till samhällsutvecklingen.

Olika sätt att samverka med oss

Samverkan inom utbildning

Samarbeta och medverka i våra utbildningar.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Utbildning till företag, myndigheter och organisationer

Uppsatspriser

Genom samarbete med företag har flera uppsatspriser instiftats i form av stipendier.

Du som är alumn

Vi är väldigt måna om att hålla kontakten med dig för erfarenhetsutbyten mellan oss och yrkeslivet.

Externa samarbeten är av stor betydelse

Handelshögskolan verkar inom tre huvudområden; utbildning, forskning och samverkan. Av avgörande betydelse är samarbetet med lokala och regionala företag och organisationer t.ex. i gemensamma forskningsprojekt, konsultation mm. I några fall har det också resulterat i djupgående samarbeten t.ex. i form av s.k. företagsforskardoktorander och donationer till professurer inom olika kompetensområden. Forskningen återförs via artiklar, publikationer, seminarier, workshops, föreläsningar, böcker och rapporter. Inom uppdragsutbildning kan vi erbjuda skräddarsydda utbildningsinsatser.

Senast uppdaterad: 2024-05-08