"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildning i statistik

Vid Statistiska enheten inom Handelshögskolan bedrivs metodologisk forskning med samhällsvetenskapliga och medicinska tillämpningar. Huvudforskningsprofilen är Modeller och metoder för analys av data från administrativa register och longitudinella studier. Dessutom är forskarna aktiva inom tvärvetenskapliga projekt till exempel Registerdata om barndomen - kunskapsbas för hållbar hälsa och välfärd (SIMSAM-noden i Umeå) och Åldrande och levnadsvillkor.

Behörighetskrav, kursinnehåll, lärandemål m.m. hittar du i ämnesstudieplanen:

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Doktorander vid Statistik

Antagning till forskarutbildning sker efter utlysning av lediga platser. Vi har därför inte några fasta ansökningstillfällen.

Här hittar du lediga jobb inom Handelshögskolan.

Ansvarig för forskarutbildningen

Senast uppdaterad: 2022-05-10