Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marie Eriksson

Jag är professor i statistik och särskilt intresserad av statistiska tillämpningar inom medicin (tex. registerstudier, epidemiologi och kliniska läkemedelsprövningar). 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Statistik
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är professor i statistik och docent i experimentell medicin. Jag sitter även i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret för strokesjukvård, Riksstroke.

Jag är särskilt intresserad av statistiska tillämpningar inom medicin. Här ingår registerstudier, epidemiologi och kliniska läkemedelsprövningar. Min egen forskning rör metoder och jämförelser för att identifiera ojämlikheter inom strokevården, och baseras på sammanlänkningar av stora nationella register. I projekten studerar vi tex skillnader i tillgång till vård och vårdens resultat, som beror på kön, ålder, socioekonomi, eller bostadsort. Rättvisa jämförelser av patientgrupper, sjukhus och regioner är ett viktig del för att nå och upprätthålla en jämlik vård på lika villkor!

Jag disputerade 2008, vid enheten för medicin, och blev docent 2012. Sedan 2017 är jag professor i statistik, vid enheten för statistik, där jag även var biträdande prefekt/enhetschef fram till november 2021. Jag har en bakgrund inom läkemedels och bioteknikindustrin, har bland annat varit ansvarig för MONICA-undersökningen i norra Sverige, och har 20 års erfarenhet av att arbeta med nationella kvalitetsregister.

Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Norman, Kristina; Eriksson, Marie; von Euler, Mia
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (5)
Abzhandadze, Tamar; Lundström, Erik; Buvarp, Dongni; et al.
Sveriges kommuner och regioner, Nationella kvalitetsregister 2021
Eriksson, Marie
Stroke, Lippincott Williams & Wilkins 2021, Vol. 52, (10) : 3233-3242
Eriksson, Marie; Åsberg, Signild; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2020, Vol. 10, (1)
Abzhandadze, Tamar; Reinholdsson, Malin; Palstam, Annie; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (6) : 2041-2050
Byhamre, Marja Lisa; Araghi, Marzieh; Alfredsson, Lars; et al.
Stroke, American Heart Association 2020, Vol. 51, (8) : 2536-2539
Darehed, David; Blom, Mathias; Glader, Eva-Lotta; et al.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2020, Vol. 80, (4) : 303-308
Eriksson, Maria A.; Söderberg, Stefan; Nilsson, Torbjörn K.; et al.
Journal of Arrhythmia, John Wiley & Sons 2020, Vol. 36, (6) : 974-981
Johansson, Cecilia; Lind, Marcus; Eriksson, Marie; et al.
European journal of internal medicine, Elsevier 2020, Vol. 76 : 50-57
Johansson, Cecilia; Lind, Marcus; Eriksson, Marie; et al.
International Journal of Stroke, Sage Publications 2020, Vol. 15 : 394-394
Lindmark, Anita; Norrving, B.; Eriksson, Marie
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 141, (1) : 56-64
Westerlind, Emma; Persson, Hanna C.; Eriksson, Marie; et al.
Scientific Reports, Vol. 10, (1)
Westerlind, Emma; Persson, Hanna C; Palstam, Annie; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2020, Vol. 41 : 1313-1313
Zwackman, S.; Karlsson, J.-E.; Sederholm Lawesson, S.; et al.
International Journal of Stroke, Sage Publications 2020, Vol. 15 : 128-128
Åsberg, S.; Von Euler, M.; Eriksson, Marie
BMC Neurology, BioMed Central 2019, Vol. 19
Bråndal, Anna; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 140, (2) : 123-130
Darehed, David; Blom, Mathias; Glader, Eva-Lotta; et al.
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Darehed, David; Blom, Mathias; Glader, Eva-Lotta; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2019, Vol. 48, (6) : 2018-2025
Sundström, Johan; Söderholm, Martin; Söderberg, Stefan; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2018, Vol. 39 : 76-76
Eliasson, Mats; Eriksson, Marie; Lundqvist, R.; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, London: Sage Publications 2018, Vol. 25, (6) : 1765-1772
Eliasson, Mats; Eriksson, Marie; Lundqvist, Robert; et al.
Statistics in Medicine, John Wiley & Sons 2018, Vol. 37, (10) : 1744-1762
Lindmark, Anita; de Luna, Xavier; Eriksson, Marie
European Journal of Preventive Cardiology, Sage Publications 2017, Vol. 24, (14) : 1473-1481
Eriksson, Marie; Carlberg, Bo; Pennlert, Johanna; et al.
Brain and Behavior, Vol. 7, (4)
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 135, (6) : 608-613
Glader, Eva-Lotta; Jonsson, B.; Norrving, B.; et al.
American Journal of Clinical Dermatology, Vol. 18 : 583-590
Hägg, David; Sundström, Anders; Eriksson, Marie; et al.
Stroke, Vol. 48, (6) : 1518-1523
Pennlert, Johanna; Asplund, Kjell; Glader, Eva-Lotta; et al.
Stroke, American Heart Association 2017, Vol. 48, (2) : 314-320
Pennlert, Johanna; Overholser, Rosanna; Asplund, Kjell; et al.
BMC Infectious Diseases, Vol. 16
Bergstedt Oscarsson, Kristina; Brorstad, Alette; Baudin, Maria; et al.
Topics in Stroke Rehabilitation, Vol. 23, (2) : 90-97
Bråndal, Anna; Eriksson, Marie; Wester, Per; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2016, Vol. 37, (25) : 1985-1992
Eriksson, Marie; Forslund, Ann-Sofi; Jansson, Jan-Håkan; et al.
Pharmacoepidemiology and Drug Safety, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 25 : 4-5
Hägg, David; Eriksson, Marie; Schmitt-Egenolf, Marcus; et al.
European Stroke Journal, Sage Publications 2016, Vol. 1, (2) : 101-107
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta
Statistics in Medicine, John Wiley & Sons 2016, Vol. 35, (2) : 227-238
Varewyck, M.; Vansteelandt, S.; Eriksson, Marie; et al.
International Journal of Stroke, Vol. 11 : 38-38
Vestesson, E.; Bray, B.; James, M.; et al.
International Journal of Stroke, Vol. 10 : 33-33
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, B.; et al.
Neurology, Vol. 84, (17) : 1732-1738
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2015, Vol. 112
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
International Journal of Stroke, Vol. 10 : 174-174
Glader, Eva-Lotta; Jonsson, B.; Eriksson, Marie
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, John Wiley & Sons 2015, Vol. 29, (3) : 452-456
Hägg, David; Sundström, A; Eriksson, Marie; et al.
Cerebrovascular Diseases, Vol. 39, (1) : 63-71
Högström, Gabriel; Nordström, Anna; Eriksson, Marie; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 67-67
Meister, Kadri; Eriksson, Marie
International Journal of Stroke, Vol. 10 : 294-295
Pennlert, Johanna; Asplund, Kjell; Carlberg, Bo; et al.
Stroke, Vol. 46, (8) : 2094-2099
Pennlert, Johanna; Asplund, Kjell; Carlberg, Bo; et al.
Publicerad: 13 nov, 2018