"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marie Eriksson

Jag är professor i statistik och särskilt intresserad av statistiska tillämpningar inom medicin (tex. registerstudier, epidemiologi och kliniska läkemedelsprövningar).

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Statistik
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Jag är professor i statistik och docent i experimentell medicin. Jag sitter i styrgrupperna för Stat4Reg samt det nationella kvalitetsregistret för strokesjukvård, Riksstroke.

Jag är särskilt intresserad av statistiska tillämpningar inom medicin. Här ingår registerstudier, epidemiologi och kliniska läkemedelsprövningar. Min egen forskning rör metoder och jämförelser för att prediktera utfall och identifiera ojämlikheter inom strokevården, och baseras på sammanlänkningar av stora nationella register. I interdisciplinära projekt studerar vi tex skillnader i tillgång till vård och vårdens resultat, som beror på kön, ålder, socioekonomi, eller bostadsort. Rättvisa jämförelser av patientgrupper, sjukhus och regioner är ett viktig del för att nå och upprätthålla en jämlik vård på lika villkor!

Jag disputerade 2008, vid enheten för medicin, och blev docent 2012. Sedan 2017 är jag professor i statistik, vid enheten för statistik, där jag även var biträdande prefekt/enhetschef fram till november 2021. Jag har en bakgrund inom läkemedels och bioteknikindustrin, har bland annat varit ansvarig för MONICA-undersökningen i norra Sverige, och har 20 års erfarenhet av att arbeta med nationella kvalitetsregister. Förutom egen forskning och undervisning utför jag också konsultuppdrag, främst inom biostatistik.

Clinical Transplantation, John Wiley & Sons 2024, Vol. 38, (7)
Nasic, Salmir; Mölne, Johan; Eriksson, Marie; et al.
BMJ Public Health, BMJ Publishing Group Ltd 2024, Vol. 2, (1)
Ollila, Hanna M; Fonseca Rodriguez, Osvaldo; Caspersen, Ida Henriette; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2024, Vol. 19, (5)
Otieno, Josline Adhiambo; Häggström, Jenny; Darehed, David; et al.
Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, Elsevier 2024, Vol. 90 : 240-248
Schaar Johansson, Malin; Becker, Magnus; Eriksson, Marie; et al.
European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes
Zwackman, Sammy; Häggström, Jenny; Hagström, Emil; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Medical Journals Sweden 2023, Vol. 55
Abzhandadze, Tamar; Lundström, Erik; Buvarp, Dongni; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2023, Vol. 18, (12)
Barros, Guilherme W. F.; Eriksson, Marie; Häggström, Jenny
European Stroke Journal, Sage Publications 2023, Vol. 8, (3) : 777-783
Ben-Shabat, Ilan; Darehed, David; Eriksson, Marie; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, John Wiley & Sons 2023, Vol. 12, (3)
Eriksson, Marie; Grundberg, Anton; Inge, Erik; et al.
Neurology, Wolters Kluwer 2023, Vol. 101, (23)
Lindmark, Anita; Eriksson, Marie; Darehed, David
Renal failure, Taylor & Francis 2023, Vol. 45, (2)
Nasic, Salmir; Peters, Björn; Stegmayr, Bernd; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 13, (11)
Wang, Wenjuan; Otieno, Josline A.; Eriksson, Marie; et al.
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Norman, Kristina; Eriksson, Marie; von Euler, Mia
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (5)
Abzhandadze, Tamar; Lundström, Erik; Buvarp, Dongni; et al.
Sveriges kommuner och regioner, Nationella kvalitetsregister 2021
Eriksson, Marie
Stroke, Lippincott Williams & Wilkins 2021, Vol. 52, (10) : 3233-3242
Eriksson, Marie; Åsberg, Signild; Sunnerhagen, Katharina Stibrant; et al.
Scientific Reports, Springer Nature 2020, Vol. 10, (1)
Abzhandadze, Tamar; Reinholdsson, Malin; Palstam, Annie; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (6) : 2041-2050
Byhamre, Marja Lisa; Araghi, Marzieh; Alfredsson, Lars; et al.
Stroke, American Heart Association 2020, Vol. 51, (8) : 2536-2539
Darehed, David; Blom, Mathias; Glader, Eva-Lotta; et al.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2020, Vol. 80, (4) : 303-308
Eriksson, Maria A.; Söderberg, Stefan; Nilsson, Torbjörn K.; et al.
Journal of Arrhythmia, John Wiley & Sons 2020, Vol. 36, (6) : 974-981
Johansson, Cecilia; Lind, Marcus; Eriksson, Marie; et al.
European journal of internal medicine, Elsevier 2020, Vol. 76 : 50-57
Johansson, Cecilia; Lind, Marcus; Eriksson, Marie; et al.
International Journal of Stroke, Sage Publications 2020, Vol. 15 : 394-394
Lindmark, Anita; Norrving, B.; Eriksson, Marie
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 141, (1) : 56-64
Westerlind, Emma; Persson, Hanna C.; Eriksson, Marie; et al.
Scientific Reports, Vol. 10, (1)
Westerlind, Emma; Persson, Hanna C; Palstam, Annie; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2020, Vol. 41 : 1313-1313
Zwackman, S.; Karlsson, J.-E.; Sederholm Lawesson, S.; et al.
International Journal of Stroke, Sage Publications 2020, Vol. 15 : 128-128
Åsberg, S.; Von Euler, M.; Eriksson, Marie
BMC Neurology, BioMed Central 2019, Vol. 19
Bråndal, Anna; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 140, (2) : 123-130
Darehed, David; Blom, Mathias; Glader, Eva-Lotta; et al.
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Darehed, David; Blom, Mathias; Glader, Eva-Lotta; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2019, Vol. 48, (6) : 2018-2025
Sundström, Johan; Söderholm, Martin; Söderberg, Stefan; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2018, Vol. 39 : 76-76
Eliasson, Mats; Eriksson, Marie; Lundqvist, R.; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, London: Sage Publications 2018, Vol. 25, (6) : 1765-1772
Eliasson, Mats; Eriksson, Marie; Lundqvist, Robert; et al.
Statistics in Medicine, John Wiley & Sons 2018, Vol. 37, (10) : 1744-1762
Lindmark, Anita; de Luna, Xavier; Eriksson, Marie
European Journal of Preventive Cardiology, Sage Publications 2017, Vol. 24, (14) : 1473-1481
Eriksson, Marie; Carlberg, Bo; Pennlert, Johanna; et al.
Brain and Behavior, Vol. 7, (4)
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 135, (6) : 608-613
Glader, Eva-Lotta; Jonsson, B.; Norrving, B.; et al.
American Journal of Clinical Dermatology, Vol. 18 : 583-590
Hägg, David; Sundström, Anders; Eriksson, Marie; et al.
Stroke, Vol. 48, (6) : 1518-1523
Pennlert, Johanna; Asplund, Kjell; Glader, Eva-Lotta; et al.
Stroke, American Heart Association 2017, Vol. 48, (2) : 314-320
Pennlert, Johanna; Overholser, Rosanna; Asplund, Kjell; et al.
BMC Infectious Diseases, Vol. 16
Bergstedt Oscarsson, Kristina; Brorstad, Alette; Baudin, Maria; et al.
Topics in Stroke Rehabilitation, Vol. 23, (2) : 90-97
Bråndal, Anna; Eriksson, Marie; Wester, Per; et al.
Publicerad: 13 nov, 2018