Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Grundutbildning

Humlab medverkar i undervisning vid ett flertal program och kurser, och då i samarbete med fakultetens institutioner.

Ambitionen är att låta digital teknik vara en integrerad del av pedagogiken och läromålen, ha ett kritiskt förhållningssätt till teknik, samt att lära studenters själva handhavandet av olika former av digital teknik.

På program som exempelvis Kulturentreprenörsprogrammet, Kulturanalysprogrammet och Programmet för museer och kulturarv har vi omfattande åtaganden väl integrerade i programmen. Inom exempelvis arkeologi och kommunikationsvetenskap står vi för inslag i moment med digital inriktning.