Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Andreas Marklund
Telefon
090-786 77 98
Carl-Erik Engqvist
Telefon
090-786 56 22

Carl-Erik är verksam som konstnär och konstnärlig ledare vid Humlab

Coppelie Cocq
Telefon
090-786 54 82

Biträdande föreståndare. 

Professor i samiska studier med inriktning mot digital humaniora. 

Evelina Liliequist
Telefon
090-786 63 05

Evelina Liliequist är förste forskningsassistent på Humlab, Umeå universitet. Hon har avlagt doktorsexamen i etnologi inom fältet digital humaniora. 

 

Filip Allberg
Telefon
090-786 70 16
Fredrik Norén
Telefon
090-786 98 34

Fredrik Norén arbetar som förste forskningsassistent vid Humlab med särskild inriktning på digital textanalys. Han arbetar i forskningsprojektet Welfare State Analytics (WeStAc).

Henrik Norin

Arbetar med vårt Makerspace, håller även föreläsning och workshops inom elektronik och dator området. Arbetar med lokalbokningar och teknikssupport för våra lokaler och event.

Jim Robertsson

Jag arbetar som systemadministratör, IT vid Humlab, främst med IT-frågor, drift och underhåll.

Johan von Boer

Jag utvecklar UI/UX för webblösningar i forskningsprojekt. Jag arbetar även delsvis med att underhålla och utveckla Humlabs IT-infrastruktur.

Jon Svensson
Telefon
090-786 80 03

Arbetar med samordning kring Humlabs programverksamhet och kring Humlabs lokaler på huvudcampus. Undervisar och är engagerad i planering och utveckling av våra undervisningsåtaganden.

Kajsa Palm
Telefon
090-786 70 19

Interaktionsdesigner & Systemutvecklare som bl.a. jobbar med datavisualisering, grafisk design, och användarvänlighet.

Karin Danielsson
Telefon
090-786 65 86
Linda Sandström
Telefon
090-786 90 77

Jag är postdoktor på Humlab och arbetar inom ett infrastrukturprojekt, Swe-Clarin, med fokus på hantering av inspelat talmaterial.

Mattis Lindmark
Telefon
090-786 80 08

Systemutvecklare inriktad mot 3D, digital medieproduktion och datorspel.

Monika Norlin
Telefon
090-786 51 77
Per Holm
Telefon
090-786 92 29

Jag arbetar på Humlab som projektkoordinator och med extern samverkan. Är programansvarig för Programmet för kulturentreprenörskap och undervisar även inom flera andra program.

Peter Bennesved
Telefon
090-786 63 48

Peter Bennesved är Idéhistoriker verksam inom fältet civilförsvar, krisberedskap och teknikhistoria. Bennesveds forskningsintressen rör medie- och tekniskahistoriska perspektiv på civilförsvar.

Roger Mähler
Telefon
090-786 80 09

Roger Mähler har ansvar för system och metodutveckling vid Humlab och koordinerar Humlabs insatser inom området i ett flertal olika forskningsprojekt.

Tomas Skotare