"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Anställda medarbetare

Andreas Marklund
Telefon
090-786 77 98

Jag jobbar med systemutveckling inom ett flertal forskningsprojekt med fokus främst på textanalytiska metoder.

Carl-Erik Engqvist
Telefon
090-786 56 22

Carl-Erik är verksam som konstnär och konstnärlig ledare vid Humlab

Coppelie Cocq
Telefon
090-786 54 82

Biträdande föreståndare. 

Professor i samiska studier med inriktning mot digital humaniora. 

Biträdande föreståndare för forskningsinfrastrukturen Huminfra. 

Evelina Liliequist
Telefon
090-786 63 05

Evelina Liliequist är verksam som postdoktor inom forskningsprogrammet "Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering". 

 

Fredrik Norén
Telefon
090-786 98 34

Jag arbetar som förste forskarassistent på Humlab – centret för digitala humaniora vid Umeå universitet – med inriktning mot digital textanalys, mediehistoria och strategisk kommunikation.

Henrik Norin

Arbetar med vårt Makerspace, håller även föreläsningar och workshoppar inom elektronik och datorområdet. Arbetar med lokalbokningar och teknisk support för Humlabs lokaler och evenemang.

Jim Robertsson

Jag arbetar som systemadministratör, IT vid Humlab, främst med IT-frågor, drift och underhåll.

Johan von Boer

Jag utvecklar digitala lösningar i forskningsprojekt. Jag arbetar även delvis med att underhålla och utveckla Humlabs IT-infrastruktur.

Jon Svensson
Telefon
090-786 80 03

Jag koordinerar programverksamhet inom Humlab och UmArts. Undervisar och arbetar med e-lärande för Humlab och för UPL.

 

Kajsa Palm
Telefon
090-786 70 19

Interaktionsdesigner & Systemutvecklare vid forskningsprojekt på Humlab med datavisualisering, användarvänlighet, och grafisk design.

Karin Danielsson
Telefon
090-786 65 86

Jag är universitetslektor i informatik vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Sedan 2021 är jag föreståndare för Humlab vid Humanistisk fakultet. 2016 utsågs jag till excellent lärare. 

Mari Jonsson
Telefon
090-786 89 04

Jag är ekonomisamordnare på Humlab och jobbar med ekonomi och administrativa uppgifter. 

Mattis Lindmark
Telefon
090-786 80 08

Systemutvecklare inriktad mot 3D, digital medieproduktion och datorspel.

Per Holm
Telefon
090-786 92 29

Jag arbetar på Humlab som projektkoordinator och med extern samverkan. Är programansvarig för Programmet för kulturentreprenörskap och undervisar även inom flera andra program.

Rebecka Weegar
Telefon
090-786 88 79

Jag jobbar med systemutveckling på Humlab.

Roger Mähler
Telefon
090-786 80 09

Jag ansvarar för system- och metodutveckling vid Humlab och koordinerar Humlabs insatser inom området i  forskningsprojekt. Jag är även nodkoordinator för InfraVis.

Sandra Lundström
Telefon
090-786 60 83

Jag arbetar som kommunikatör på Språkstudier och på Humlab. I mina arbetsuppgifter ingår bland annat arbete med webb, trycksaker, nyheter, sociala medier och evenemang.

Satish Strömberg

Jag är IKT-coach för humanistiska fakulteten. Jag vägleder och samråder med kollegorna om hur de kan använda, och bli hjälpta av, modern digital teknik för undervisning, forskning och administration

Tomas Skotare
Telefon
090-786 62 73

Jag är systemutvecklare på Humlab, och är involverad i projekt bland annat med fokus på säker forskningsdatahantering och analys av forskningsdata.

Senast uppdaterad: 2022-10-11