Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Personal

Anställda medarbetare

Andreas Marklund
Telefon
090-786 77 98
Carl-Erik Engqvist
Telefon
090-786 56 22

Carl-Erik är verksam som konstnär och konstnärlig ledare vid Humlab

Coppelie Cocq
Telefon
090-786 54 82

Biträdande föreståndare. 

Professor i samiska studier med inriktning mot digital humaniora. 

Evelina Liliequist
Telefon
090-786 63 05

Evelina Liliequist är förste forskningsassistent på Humlab, Umeå universitet. Hon har avlagt doktorsexamen i etnologi inom fältet digital humaniora. 

 

Filip Allberg
Telefon
090-786 70 16
Fredrik Norén
Telefon
090-786 98 34

Fredrik Norén arbetar som förste forskningsassistent vid Humlab med särskild inriktning på digital textanalys. Han arbetar i forskningsprojektet Welfare State Analytics (WeStAc).

Gavin Feller
Telefon
090-786 70 18
Henrik Norin
Jim Robertsson

Jag arbetar som systemadministratör, IT vid Humlab, främst med IT-frågor, drift och underhåll.

Johan von Boer

Jag utvecklar UI/UX för webblösningar i forskningsprojekt. Jag arbetar även delsvis med att underhålla och utveckla Humlabs IT-infrastruktur.

Jon Svensson
Telefon
090-786 80 03

Arbetar med samordning kring Humlabs programverksamhet och kring Humlabs lokaler på huvudcampus. Undervisar och är engagerad i planering och utveckling av våra undervisningsåtaganden.

Kajsa Palm
Telefon
090-786 70 19

Interaktionsdesigner & Systemutvecklare som bl.a. jobbar med datavisualisering, grafisk design, och användarvänlighet.

Lacey Okonski
Telefon
090-786 58 43

I am a Postdoc jointly funded by the Language Studies Department and Humlab, a technical environment specifically for digital humanities.

Linda Sandström
Telefon
090-786 90 77

Jag är postdoktor på Humlab och arbetar inom ett infrastrukturprojekt, Swe-Clarin, med fokus på hantering av inspelat talmaterial.

Mattis Lindmark
Telefon
090-786 80 08

Systemutvecklare inriktad mot 3D, digital medieproduktion och datorspel.

Monika Norlin
Telefon
090-786 51 77
Per Holm
Telefon
090-786 92 29

Jag arbetar på Humlab som projektkoordinator och med extern samverkan. Är programansvarig för Programmet för kulturentreprenörskap och undervisar även inom flera andra program.

Peter Bennesved
Telefon
090-786 63 48

Peter Bennesved är Idéhistoriker verksam inom fältet civilförsvar, krisberedskap och teknikhistoria. Bennesveds forskningsintressen rör medie- och tekniskahistoriska perspektiv på civilförsvar.

Roger Mähler
Telefon
090-786 80 09

Roger Mähler har ansvar för system och metodutveckling vid Humlab och koordinerar Humlabs insatser inom området i ett flertal olika forskningsprojekt.

Tomas Skotare
Ulf Sandqvist

Jag är föreståndare vid Humlab och forskar om digitala spel och spelkultur.