Hoppa direkt till innehållet
printicon

AI Competence for Sweden

AI Competence for Sweden är en nationell satsning av Sveriges regering på att öka kompetens kring AI i Sverige.

En nationell distribuerad plattform är under utveckling av sju lärosäten, vilket leds av Chalmers. Umeå universitet är en av de deltagande lärosätena, övriga är Lunds universitet, Linköpings universitet, KTH, Göteborg universitet, Örebro universitet. Läs mer om initiativet AI Competence for Sweden.

Lär mer om lokala aktiviteter vid Umeå universitet.