Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

AI Competence for Sweden

AI Competence for Sweden är en nationell satsning av Sveriges regering på att öka kompetens kring AI i Sverige.

En nationell distribuerad plattform är under utveckling av sju lärosäten, vilket leds av Chalmers. Umeå universitet är en av de deltagande lärosätena, övriga är Lunds universitet, Linköpings universitet, KTH, Göteborg universitet, Örebro universitet. Läs mer om initiativet AI Competence for Sweden.

Lär mer om lokala aktiviteter vid Umeå universitet.

I arbetsgruppen vid Umeå universitet för AI Competence for Sweden sitter Helena Lindgren (ordförande), Karin Danielsson, Per Holm, Tommy Löfstedt, Anna Mannelqvist, Ola Ringdahl och Patrik Rydén.