"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Urologi och andrologi

Urologi fokuserar på diagnostik och behandling av sjukdomar i det manliga urogenitala systemet, inklusive njurar, urinblåsa och prostata. Andrologi är en gren av medicinen som specifikt adresserar manlig reproduktiv och sexuell hälsa, såsom erektil dysfunktion och manlig infertilitet. Båda specialiteterna kombinerar medicinsk och kirurgisk expertis för att förbättra männens urin- och reproduktiva hälsa och därigenom öka livskvaliteten för patienterna.

Vi bedriver både forskning och utbildning inom ämnesområdet urologi och andrologi. Urologi är läran om urinvägarnas sjukdomar och till urinvägar räknas njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör. Andrologi är en gren av urologi och beskrivs som läran om sjukdomar i mannens sexualsystem. Till mannens sexualsystem räknas prostata, testiklar, bitestiklar, sädesledare och sädesblåsor.

Specialiteten inbegriper kunskaper och färdigheter i traditionell kirurgisk behandling av urologiska sjukdomar. Exempel på vanliga urologiska sjukdomar är

  • blåstömningsrubbningar
  • cancer i prostata, njurar, urinblåsa, testiklar och penis
  • prostatasjukdomar som till exempel godartad prostataförstoring
  • infektioner i urinvägarna (urinvägsinfektion, njurbäckeninflammation m.m.)
  • njursten
  • inkontinens.

Urologi är en av de 14 självständiga specialiteter som finns representerade i alla EU-länder. Den tekniska utvecklingen inom området har varit snabb och förutom kirurgisk verksamhet handläggs det inom urologin ett antal högteknologiska behandlingsmetoder, exempelvis stötvågsbehandling av njursten och olika typer av värme- och köldbehandling av prostataförstoring och tumörer. Basal urologisk sjukvård sker inom de flesta vårdnivåerna i landet medan specialiserad urologisk sjukvård remitteras till urologspecialister för kompletterande utredningar och behandlingar.

Vår forskning

APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Syftet med studien är att isolera cirkulerande tumörceller (CTC), immunceller, exosomer och cell fritt DNA från blodet genom att filtrera hela...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 augusti 2020 till 31 december 2027
Andreas Josefsson prostate cancer group
Finna biomarkörer för individanpassad behandling samt förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Typ av projekt Forskargrupp
Börje Ljungberg projekt
Forskningen kring njurcancer har inriktats på cellnivå, för att kunna förstå hur och varför njurcancer utvecklas, tillväxer och sprider sig.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018
Peniscancer
Vi är en nationell forskningsgrupp som arbetar med att utveckla immunoterapi och neoadjuvant kemoterapi vid peniscancer för att på så sätt uppgrade...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018
Testiscancer
Testiscancer drabbar oftast relativt unga individer. Frågetecken kring immunologiskt status och släktskapsförhållanden utvärderas.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018
Urinblåsecancer
Avancerad urinblåsecancer är en högst dödlig sjukdom där överlevnadsiffrorna nationellt inte har förbättrats de senaste 30 åren.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2018
SPCG-14
SPCG-14 är en randomiserad, öppen, multicenter, fas III, 2-armad studie av antiandrogen med eller utan docetaxel för icke metastaser prostatacancer...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2025

Avhandlingar och publikationer Urologi

Avhandlingar

Avhandlingar inom urologi

Senast uppdaterad: 2024-04-05