"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Börje Ljungberg projekt

Forskningsprojekt Forskningen kring njurcancer har inriktats på cellnivå, för att kunna förstå hur och varför njurcancer utvecklas, tillväxer och sprider sig.

Den molekylärt inriktade forskningen bedrivs i samarbete med andra institutioner vid universitetet och internationellt. I första hand berör njurcancerforskning genetiska förändringar, dess cellcykelreglering och celltillväxt. Dessa studier visar att kromosomförändringar har betydelse för prognosen vid njurcancer. Tumörcellernas tillväxtreglering studeras liksom betydelsen av faktorer som påverkar kärltillväxten i tumören.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Cancer, Klinisk medicin

Projektbeskrivning


Studier av tumörmarkörer har hittills visat ett antal ämnen och faktorer som har betydelse för sjukdomens utveckling. Det finns idag ingen känd faktor som enbart har relation till njurcancer.

Vi utvärderar kliniskt de skilda variablernas betydelse för tumörens aggressivitet, utredning och tendens att metastasera. Även tillväxtfaktorer och proteiner som produceras av tumören i utsöndras i blodet och sådana analyser pågår. Också rent kliniska studier genomförs. Exempelvis har studerats vilken effekt kirurgin har för den återstående njurfunktionen i den andra njuren.

Vidare följs våra patienter långsiktigt efter kirurgisk behandling. Med ledning av våra resultat har vi visat en möjlighet till individuell planerad uppföljning som i första hand kan riktas mot patienter med stor risk att erhålla metastaser. Andra pågående projekt är att belysa betydelsen av att samtidigt avlägsnande av samma sidas binjure och konsekvensen för sjukdomsutveckling. Det pågår fortlöpande en analys och uppdatering av resultatet av olika behandlingsalternativ vid tumörsjukdomen.

Senast uppdaterad: 2022-04-21