"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Urinblåsecancer

Forskningsprojekt Avancerad urinblåsecancer är en högst dödlig sjukdom där överlevnadsiffrorna nationellt inte har förbättrats de senaste 30 åren.

Vi bedriver både populationsbaserad forskning samt prospektiv forskning på färska preparat, dels för att förbättra och förfina valet av patienter som får neoadjuvant kemoterapi, dels för att utveckla en ny immunologisk behandlingsmetod som bygger på att använda autologa T-celler som anrikas i patienternas tumördränerande lymfknutor (sentinel nodes).

Projektansvarig

Amir Sherif
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Cancer

Projektbeskrivning

Vi forskar också på tidig diagnostik av urinblåsecancer med en ny icke-invasiv metod för avläsning i urinen. De senaste projekten som bedrivs fokuserar även på proteomik på samlade preparat samt ett projekt som innefattar populationsbaserade data i kombination med translationell preparatforskning samt genealogisk forskning (släktforskning). Urinblåsecancerforskningen leds från Umeå i ett växande nationellt nätverk i samarbete med bland annat andra institutioner vid Umeå universitet och Karolinska Institutet.

En del av projekten beskrivs mer i detalj i det regionala Duronorr-samarbetet. Se länk nedanför.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Senast uppdaterad: 2022-05-04