"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Sven Norman

Om institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Vi har en i Sverige unik bredd inom miljö- och naturområdet. Vi erbjuder utbildningsprogram i biologi, geovetenskap, miljö- och hälsoskydd samt ett stort antal fristående kurser för ca 300 heltidsstudenter. Vi bedriver forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi.

Grundutbildning

Institutionen är den största grundutbildningsinstitutionen inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Vi säkrar återväxten och formar framtidens biologer, geovetare och miljö- och hälsoskyddsarbetare både för forskning och för övriga sektorer i samhället.

Forskning

Forskningen spänner över ett brett område inom ekologi, miljövetenskap och geovetenskap och täcker såväl nordliga ekosystem som frågeställningar av global betydelse. Vi arbetar med allt ifrån samspel mellan olika organismer, både på land och i vatten, evolution, biologisk mångfald, spridning, miljöföroreningar och miljöövervakning till hur olika landskap utvecklats och fungerar. Forskningen handlar till exempel om rinnande vattens betydelse för växter och djur, dynamiken hos organismsamhällen i sjöar samt om hur klimatet i norr varierar. Vi försöker förstå hur skogsbruk, reglering och kanalisering av vattendrag, miljöföroreningar och klimatförändringar har påverkat och kommer att påverka den biologiska mångfalden och funktionen av ekosystem i skogar, fjäll, älvar, sjöar och hav samt även hur effekterna kan lindras med olika restaureringsinsatser.

Institutionen, med cirka 120 medarbetare, är förutom grundutbildningsdelen sammansatt av olika forskargrupper med totalt omkring 40 forskare och runt 30 doktorander.

Kontaktinformation

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Umeå universitet
901 87 Umeå

E-post
Telefon: 090-786 50 00

Besöksadress:
KBC-huset
Linnaeus väg 6
Campus Umeå

Karta

Senast uppdaterad: 2024-01-10