Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Här hittar du lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Notera att det finns två listor - för "anställda" och för "anknutna".

Anställda medarbetare

Anders Jonsson, forskare

Arbetar främst med understöd till andra forskare, både i lab och i fält.

Min forskning berör effekter av miljö- och klimatförändringar på nordliga akvatiska ekosystems produktivitet och födovävsstruktur.

Christian Bigler, universitetslektor

Forskar på dynamiken av långsiktiga miljöförändringar. Undervisar och är  programansvarig på miljö- och hälsoskyddsprogrammet.

David Hall, forskningsingenjör, förste
David Seekell, biträdande universitetslektor
Dominique Maier, postdoktor, postdoktor (tjänstledig)
Elin Lindén, doktorand

Doktorand i terrester ekologi.

Elisabet Carlborg, forskningsassistent

Webbansvarig på EMG.

Francisco Vasconcelos, postdoktor

Post-doc med intresse av grunda sjöekosystem.

Gerard Rocher Ros, forskningsassistent

Doktorand med intresse för hur ekosystem fungerar på olika skalor i landskapet.

Göran Englund, professor

Jag studerar sötvattensfiskars ekologi och evolution.

Hans Ivarsson, universitetslektor

Lärare i geovetenskap. Programansvarig för Högskoleprogrammet i naturguidning.

Henrik Sjödin, forskningsingenjör, förste
Jan Karlsson, professor

Min forskning fokuserar på effekter av klimatförändringar på biogeokemiska och ekologiska processer i akvatiska ekosystem på höga latituder.

Jenny Ask, forskarassistent

Jag forskar inom akvatisk ekologi och biogeokemi, med fokus på bentiska processer, i nordliga sjö- och kustekosystem.

Joanna Jonsson, administratör, personal

Personalvetare, arbetar som Personaladministratör vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Arbetsmiljöombud.

Johan Leander, doktorand (tjänstledig)

Doktorand i ekologi med fokus på laxvandring och hur denna påverkas av vattenkraftverk i utbyggda älvar.

Johan Lidman, doktorand

Doktorand i miljövetenskap med fokus på tungmetallers transport och effekter i miljön.

Johan Rydberg, forskningsingenjör, förste (tjänstledig), universitetslektor

Forskare och lärare inom ämnet miljövetenskap.

Johan Wikner, universitetslektor

Jag forskar om marina bakterier och deras inverkan på miljötillståndet i havet, samt är föreståndare för Umeå Marina Forskningscentrum.

Johanna Leppälä, forskarassistent

Min forskning fokuserar på att förstå den genetiska grunden för artbildning hos växter.

Jolina Orrell, samordnare, ekonomi (tjänstledig)
Jon Moen, professor

Biträdande/ställföreträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Judith Sarneel, forskare

Mitt forskningsintresse är (strand-) växtsamhällens sammansättning och nedbrytning, för vilken jag använder ett tepåseindex.

Karl Heuchel, forskningsingenjör
Karolina Eriksson, doktorand

Doktorand i ekologi med fokus på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier.

Katarina Stenman, studievägledare

Herbariesamordnare, botanist och lärare i floristik.

Keith Larson, projektsamordnare

Projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC).

Kerstin Abbing, universitetsadjunkt

Biträdande prefekt med ansvarsområden inom i huvudsak infrastruktur, arbetsmiljö och personalfrågor.

Kevin Vikström, forskningsingenjör, förste
Kristin Palmqvist, professor

Forskar och undervisar om organismer i boreal skog och miljöförändringar.

Lars-Göran Adolfsson, systemadministratör

http://kbc-support.kbc.umu.se/it

Lina Polvi Sjöberg, forskarassistent

Forskare i naturgeografi med fokus på vattendrag.

Marcus Klaus, postdoktor

Jag undersöker effekter av miljöförändringar på kolomsättningen i sjöar.

Maria Karlsson, studievägledare

Studie- och yrkesvägledare och studieadministratör vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap.

Maria Myrstener, doktorand

Doktorand med fokus på ekologi och biogeokemi i rinnande vatten.

Mariana Thavelin Sjöström, laboratorieassistent

Laboratorieassistent inom grundutbildningen.

Marie Kårebrand, ekonomiadministratör (tjänstledig)

Fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden. Forskningsadministration Landskapsekologi/Uminova.

Micael Jonsson, forskare

Jag undervisar främst i ekologi, statistik och fältmetodik och forskar på hur miljön styr artsamhällen och hur dessa samhällen påverkar ekosystems funktion och rumsliga energiflöden

Monica Sörman, övrig/annan befattning
Natuschka Lee, forskare

Forskar kring mikrobiologisk geoekologi och astrobiologi.

Pär Byström, universitetslektor

Jag studerar storleksberoende interaktioner inom och mellan fiskarter samt effekter av klimatförändringar och fiske på populationsdynamik och ekologiska processer.

Sebastian Diehl, professor

Professor i ekologi som utvecklar matematiska modeller för att beskriva och förstå dynamiken i akvatiska ekosystem

Sonia Brugel, forskningsingenjör, förste
Stig-Olof Holm, universitetslektor

Undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas.

Sven Norman, doktorand

Doktorand som studerar klimatförändringens effekter på produktionen av fisk i fjällsjöar.

Wei Zhao, forskningsingenjör, förste
Åsa Berglund, universitetslektor

Jag undervisar främst inom Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och forskar på hur metaller påverkar vårt ekosystem, med fokus på fågelpopulationer.

Åsa Widén, doktorand

Doktorand med fokus på vattendrag exploaterade av vattenkraft.