"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Här hittar du lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Notera att det finns två listor - för "anställda" och för "anknutna" medarbetare.

Anställda medarbetare

Agneta Andersson
Telefon
090-786 98 45

Jag leder ett flertal forskningsprojekt inom marin ekologi, och är vetenskaplig koordinator för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.

Anders Jonsson
Telefon
090-786 76 08

Arbetar främst med understöd till andra forskare, både i lab och i fält.

Andreas Sjöström

Min forskning berör effekter av miljö- och klimatförändringar på nordliga akvatiska ekosystems produktivitet och födovävsstruktur.

Anu Valtonen
Telefon
090-786 94 89

Mina forskningsintressen inkluderar bevarandeekologi och restaureringsekologi, med ett särskilt intresse för människans påverkan på biologisk mångfald i afrotropikerna.

Ashish Verma
Telefon
090-786 55 17

Jag är postdoktor i Johan Wikners grupp och forskar om anpassningsstrategier för marina prokaryoter i kalla och oligotrofa subarktiska och arktiska ekosystem.

Birgitta Malm-Renöfält
Telefon
090-786 78 98

Jag forskar om åtgärder för att restaurera och rehabilitera vattendragsekosystem påverkade av mänsklig aktivitet.

Caroline Blomquist

Jag undervisar främst på kurser inom hälsoområdet på Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd och forskar på hur genexpression kan påverkas vid ektopisk fettinlagring och fettcellshypertrofi.

Cecilia Vallin
Telefon
090-786 53 31

Jag arbetar med administration och chefsstöd vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Umeå marina forskningscentrum

Chenxin Feng
Telefon
090-786 66 17
Christian Bigler
Telefon
090-786 97 29

Forskar på dynamiken av långsiktiga miljöförändringar. För närvarande prefekt vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Claes Persson
Telefon
090-786 61 79
Cristian Gudasz

Min forskning handlar främst om att förstå hur sjöar fungerar och vilken roll de spelar för kolcykeln och återkopplingen till klimatet.

Daniel Svensson
Telefon
090-786 68 59
David Wardle
Telefon
090-786 99 48
Demian Hauptmann
Telefon
090-786 99 67

Doktorand i naturgeografi med fokus på biogeokemi i vattendrag.

Elisabet Carlborg
Telefon
090-786 96 43

Webbansvarig på EMG.

Elizabeth Sands
Telefon
090-786 61 27

Jag undersöker effekterna av variationer i det synliga ljusspektrumet i havsvatten på växtplankton på både samhälls- och artnivå.

Ellen Dorrepaal
Telefon
090-786 53 21
Emil Andersen
Eric Capo
Telefon
090-786 71 71

https://ericcapo.github.io/lab

Erik Geibrink
Telefon
090-786 56 81
Erik Sundkvist
Femke Pijcke
Telefon
090-786 59 72
Gesche Blume-Werry
Telefon
090-786 73 63

Ekosystemekolog med fokus på underjordisk växtekologi i tundra och torvmarker.

Hanna Axén
Telefon
090-786 55 43

Forskar om kolbudget i svenska gammelskogar

Hanna Jonsson
Telefon
090-786 60 22
Heidi Burdett
Telefon
090-786 61 55

Förståelse för fotosyntesens grundläggande mekanismer i den marina kustmiljön och dess tillämpning för att uppnå ett hållbart bevarande.

Helena Wirta
Telefon
090-786 90 81
Hugo Harlin
Telefon
090-786 99 42
Ilse Olsson
Isolde Puts
Telefon
090-786 74 05
Jacob Wiklund
Jan Dietrich
Telefon
090-786 64 31
Jan Karlsson

Min forskning fokuserar på effekter av klimatförändringar på biogeokemiska och ekologiska processer i boreala och arktiska akvatiska ekosystem.

Jenny Olsson
Telefon
090-786 92 12
Joanna Jonsson
Telefon
090-786 60 75
Johan Rydberg
Telefon
090-786 96 83

Forskare och lärare inom ämnet miljövetenskap.

Johan Wikner
Telefon
090-786 79 80

Min forskning inriktar sig på att förstå vad som kontrollerar respiration och tillväxt hos Bakterier och Arkéer i havet med relevans för kol- och syre-cyklerna i biosfären.

Jon Moen

Jag forskar om en hållbar markanvändning med fokus på rennäring och konflikter med andra markanvändare. Jag är också ansvarig för Umeå universitets forskningsledarprogram, ReaL.

Jonatan Klaminder
Telefon
090-786 95 54

Professor i miljövetenskap

Judith Sarneel
Telefon
090-786 57 63

Mitt forskningsintresse är (strand-) växtsamhällens sammansättning och nedbrytning, för vilken jag använder ett tepåseindex.

Kai Sven Onken
Telefon
090-786 57 93
Kaj Lynöe
Telefon
090-786 62 76
Karl Heuchel
Telefon
090-786 99 92
Karolina Eriksson
Telefon
090-786 98 66

Doktorand i ekologi med fokus på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier.

Katarina Stenman
Telefon
090-786 63 19

Herbariesamordnare, botanist och lärare i floristik. 

Keith Larson

Projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC).

Kesava Priyan Ramasamy
Telefon
090-786 72 99

Jag undersöker bakteriers genetiska och funktionella anpassningar för att utnyttja olika kolsubstrat.

Kevin Karlsson
Lars-Göran Adolfsson
Telefon
090-786 95 67

http://kbc-support.kbc.umu.se/it

Laurenz Teuber
Telefon
090-786 75 79
Li Zhao
Telefon
090-786 72 82

Jag studerar mikrobiella samhällens strukturella och funktionella respons på klimatförändringarna i Östersjön.

Lina Polvi Sjöberg
Telefon
090-786 61 90

Forskare i naturgeografi med fokus på vattendrag.

Maria Svensson
Telefon
090-786 64 37
Marianne Nilsson
Telefon
090-786 52 71

Studieadministratör

Arkivsamordnare för EMG

Marie Kårebrand
Telefon
090-786 69 22

Fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden.

Marina Morlock
Mario Rollo
Telefon
076-879 59 09
Matous Jimel
Telefon
090-786 53 40
Matthias Siewert
Telefon
090-786 72 78

Jag forskar om organiskt kol i marken, vegetationsfördelning, vegetationsproduktivitet, växt-herbivorväxelverkan med GIS och fjärranalysmetoder i Arktis och permafrostmiljöer.

Micael Jonsson
Telefon
090-786 69 23

Jag undervisar främst i ekologi, statistik och fältmetodik och forskar på hur miljön styr artsamhällen och hur dessa samhällen påverkar ekosystems funktion och rumsliga energiflöden

Morgan Hughes
Telefon
090-786 70 81
Morgan Jones
Telefon
090-786 91 23
Mårten Strömgren
Telefon
090-786 77 54
Nicholas Kamenos

I min forskning undersöker jag sambanden mellan klimatförändringar och marina ekosystem med fokus på ekosystemtjänster. Jag är föreståndare för Umeå marina forskningscentrum.

Niki Leblans
Telefon
090-786 76 65
Nils Ericson
Pearl Mzobe
Telefon
090-786 53 94
Per Stenberg
Telefon
090-786 96 46
Pär Byström

Jag studerar storleksberoende interaktioner inom och mellan fiskarter samt effekter av klimatförändringar och fiske på populationsdynamik och ekologiska processer.

Reiner Giesler
Telefon
090-786 77 69

Min forskning är fokuserad på effekter av klimatförändring på biogeokemiska processes i terrestra och akvatiska miljöer i framför allt arktiska och boreala miljöer.

Richard Bindler
Telefon
090-786 97 42

Jag är professor i miljövetenskap och forskar om paleolimnologi och miljöförändringar. Sedan 2018 är jag också ordförande i anställningskommittén på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Richard Mason
Telefon
090-786 91 47
Ryan Sponseller
Telefon
090-786 65 50
Sandra Straumdal
Telefon
090-786 72 80
Sebastian Diehl

Professor i ekologi som utvecklar matematiska modeller för att beskriva och förstå dynamiken i akvatiska ekosystem

Sébastien Leveque
Telefon
090-786 69 61

Min forskning undersöker acklimatisering och anpassning av korallholobionten. Jag fokuserar främst på den symbiotiska sammansättningen inom korallrev med hjälp av bioinformatiska verktyg.

Sonia Brugel
Telefon
090-786 90 14

Biologisk oceanograf specialiserad på fytoplankton-ekofysiologi. Jag arbetar med forskning om klimatförändringarnas påverkan på marina ekosystem.

Stig-Olof Holm
Telefon
090-786 55 46

Undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas.

Tharindu Herath
Telefon
090-786 76 02

Jag forskar på hur stressfaktorer inducerade av klimatförändring påverkar födovävens kvalitet och effektivitet i norra Östersjön.

Tim Horstkotte
Telefon
090-786 74 31

Mina huvudintressen är de många interaktionerna mellan människor och natur i subarktiska och boreala system, inklusive effekterna av förändringar i markanvändning och klimatet.

 

 

Timon Callebaut
Telefon
090-786 99 37

ORCID: https://orcid.org/0009-0008-3161-1855

Tom Korsman
Telefon
090-786 54 23
Tord Andersson
Telefon
090-786 63 65
Wei Zhao
Telefon
090-786 72 83
Wojciech Uszko
Telefon
090-786 74 77
Xiao-Ru Wang
Telefon
090-786 99 55
Ylva Sjöberg
Telefon
090-786 94 05
Åsa Berglund
Telefon
090-786 95 59

Jag undervisar främst inom Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och forskar på hur metaller påverkar vårt ekosystem, med fokus på fågelpopulationer.

Senast uppdaterad: 2021-10-21