Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Här hittar du lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Notera att det finns två listor - för "anställda" och för "anknutna".

Anställda medarbetare

Agnes Regos, projektassistent
Anders Jonsson, forskare
Telefon
090-786 76 08

Arbetar främst med understöd till andra forskare, både i lab och i fält.

Andrés Peralta Tapia, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 92 91

Min forskning berör effekter av miljö- och klimatförändringar på nordliga akvatiska ekosystems produktivitet och födovävsstruktur.

Birgitta Malm-Renöfält, första forskningsassistent
Telefon
090-786 78 98
Christian Bigler, universitetslektor
Telefon
090-786 97 29

Forskar på dynamiken av långsiktiga miljöförändringar. Ställföreträdande prefekt med ansvar för grundutbildning.

Daniel Svensson, forskningsingenjör
Danny Chun Pong Lau, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 68 09
David Hall, första forskningsingenjör
David Seekell, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 59 47
Demian Hauptmann, doktorand
Telefon
090-786 99 67

Doktorand i naturgeografi med fokus på biogeokemi i vattendrag.

Dominic Vachon, postdoktor, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 56 45
Elin Lindén, doktorand
Telefon
090-786 67 12

Doktorand i terrester ekologi.

Elisabet Carlborg, forskningsassistent
Telefon
090-786 96 43

Webbansvarig på EMG.

Ellen Dorrepaal, universitetslektor
Telefon
090-786 53 21
Erik Geibrink, forskningsingenjör
Telefon
090-786 56 81
Francisco Vasconcelos, postdoktor

Post-doc med intresse av grunda sjöekosystem.

Gerard Rocher Ros, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 67 59

Doktorand med intresse för hur ekosystem fungerar på olika skalor i landskapet.

Göran Englund, professor

Jag studerar sötvattensfiskars ekologi och evolution.

Hans Ivarsson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 12

Lärare i geovetenskap. Programansvarig för Högskoleprogrammet i naturguidning.

Jan Karlsson, professor

Min forskning fokuserar på effekter av klimatförändringar på biogeokemiska och ekologiska processer i boreala och arktiska akvatiska ekosystem.

Jenny Ask, forskarassistent
Telefon
090-786 78 57

Jag forskar inom akvatisk ekologi och biogeokemi, med fokus på bentiska processer, i nordliga sjö- och kustekosystem.

Jenny Olsson, doktorand
Telefon
090-786 92 12

Doktorand i ekologi med inriktning inom landskapsgenetik. Fokus är att undersöka om dammar agerar som barriärer för växters genflöde kring reglerade vattendrag.

Joanna Jonsson, hr-administratör
Telefon
090-786 60 75

Personalvetare, arbetar som Personaladministratör vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Arbetsmiljöombud.

Johan Leander, doktorand
Telefon
090-786 64 59

Doktorand i ekologi med fokus på laxvandring och hur denna påverkas av vattenkraftverk i utbyggda älvar.

Johan Lidman, doktorand
Telefon
090-786 66 35

Doktorand i miljövetenskap med fokus på tungmetallers transport och effekter i miljön.

Johan Olofsson, universitetslektor
Telefon
090-786 77 04
Johan Rydberg, första forskningsingenjör (tjänstledig), universitetslektor
Telefon
090-786 96 83

Forskare och lärare inom ämnet miljövetenskap.

Johan Wikner, universitetslektor
Telefon
090-786 79 80

Jag forskar om marina bakterier och deras inverkan på miljötillståndet i havet, samt är föreståndare för Umeå Marina Forskningscentrum.

Johanna Leppälä, forskarassistent
Telefon
090-786 71 21

Min forskning fokuserar på att förstå den genetiska grunden för artbildning hos växter.

Jolina Orrell, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 70 23
Jon Moen, professor

Prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Judith Sarneel, forskare
Telefon
090-786 57 63

Mitt forskningsintresse är (strand-) växtsamhällens sammansättning och nedbrytning, för vilken jag använder ett tepåseindex.

Karl Heuchel, forskningsingenjör
Telefon
090-786 99 92
Karolina Eriksson, doktorand
Telefon
090-786 98 66

Doktorand i ekologi med fokus på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier.

Katarina Stenman, studievägledare
Telefon
090-786 63 19

Herbariesamordnare, botanist och lärare i floristik.

Keith Larson, projektsamordnare

Projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC).

Kerstin Abbing, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 76 05

Biträdande prefekt med ansvarsområden inom i huvudsak infrastruktur, arbetsmiljö och personalfrågor.

Kristin Palmqvist, professor

Forskar och undervisar om organismer i boreal skog och miljöförändringar.

Lars-Göran Adolfsson, systemadministratör
Telefon
090-786 95 67

http://kbc-support.kbc.umu.se/it

Lars-Inge Karlsson, it-systemadministratör
Telefon
090-786 54 26
Li Zhao, doktorand (tjänstledig)
Lina Polvi Sjöberg, forskarassistent
Telefon
090-786 61 90

Forskare i naturgeografi med fokus på vattendrag.

Maria Karlsson, studievägledare
Telefon
090-786 64 37

Studie- och yrkesvägledare och studieadministratör vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap.

Maria Myrstener, doktorand
Telefon
090-786 70 45

Doktorand med fokus på ekologi och biogeokemi i rinnande vatten.

Mariana Thavelin Sjöström, laboratorieassistent

Laboratorieassistent inom grundutbildningen.

Marianne Nilsson, studieadministratör
Telefon
090-786 52 71
Marie Kårebrand, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 69 22

Fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden.

Mehdi Cherif, universitetslektor
Telefon
090-786 92 39
Micael Jonsson, forskare
Telefon
090-786 69 23

Jag undervisar främst i ekologi, statistik och fältmetodik och forskar på hur miljön styr artsamhällen och hur dessa samhällen påverkar ekosystems funktion och rumsliga energiflöden

Mårten Strömgren, forskningsingenjör
Telefon
090-786 77 54
Natuschka Lee, forskare

Forskar kring mikrobiologisk geoekologi och astrobiologi.

Philippe Simon, projektassistent
Pär Byström, universitetslektor

Jag studerar storleksberoende interaktioner inom och mellan fiskarter samt effekter av klimatförändringar och fiske på populationsdynamik och ekologiska processer.

Reiner Giesler, professor
Telefon
090-786 77 69

Min forskning är fokuserad på effekter av klimatföränding på biogeokemiska processes i terrestra och akvatiska miljöer i framför allt arktiska och boreala miljöer.

Roland Jansson, universitetslektor
Telefon
090-786 95 73
Rolf Zale, universitetslektor
Telefon
090-786 67 81
Ryan Sponseller, universitetslektor
Telefon
090-786 65 50
Sebastian Diehl, professor

Professor i ekologi som utvecklar matematiska modeller för att beskriva och förstå dynamiken i akvatiska ekosystem

Sofi Lundbäck, projektassistent
Sonia Brugel, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 90 14
Stig-Olof Holm, universitetslektor
Telefon
090-786 55 46

Undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas.

Sven Norman, doktorand
Telefon
090-786 72 48

Doktorand som studerar klimatförändringens effekter på produktionen av fisk i fjällsjöar.

Tom Korsman, universitetslektor
Telefon
090-786 54 23
Tord Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 65
Wei Zhao, första forskningsingenjör
Åsa Berglund, universitetslektor
Telefon
090-786 95 59

Jag undervisar främst inom Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och forskar på hur metaller påverkar vårt ekosystem, med fokus på fågelpopulationer.

Åsa Widén, doktorand
Telefon
090-786 56 75

Doktorand med fokus på vattendrag exploaterade av vattenkraft.