Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Här hittar du lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Notera att det finns två listor - för "anställda" och för "anknutna" medarbetare.

Anställda medarbetare

Anders Jonsson
Telefon
090-786 76 08

Arbetar främst med understöd till andra forskare, både i lab och i fält.

Andreas Sjöström

Min forskning berör effekter av miljö- och klimatförändringar på nordliga akvatiska ekosystems produktivitet och födovävsstruktur.

Ashish Verma
Telefon
090-786 55 17
Telefon
090-786 98 79

Testar hur analysverktyg fungerar på olika typer av genomisk data, för att kunna verifiera att de ger pålitliga resultat.

Birgitta Malm-Renöfält
Telefon
090-786 78 98

Jag forskar om åtgärder för att restaurera och rehabilitera vattendragsekosystem påverkade av mänsklig aktivitet.

Caroline Blomquist

Jag undervisar främst på kurser inom hälsoområdet på Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd och forskar på hur genexpression kan påverkas vid ektopisk fettinlagring och fettcellshypertrofi.

Cecilia Vallin
Telefon
090-786 53 31
Chenxin Feng
Christian Bigler
Telefon
090-786 97 29

Forskar på dynamiken av långsiktiga miljöförändringar. Ställföreträdande prefekt med ansvar för grundutbildning.

Daniel Svensson
David Hall
Telefon
090-786 75 89
Demian Hauptmann
Telefon
090-786 99 67

Doktorand i naturgeografi med fokus på biogeokemi i vattendrag.

Elisabet Carlborg
Telefon
090-786 96 43

Webbansvarig på EMG.

Ellen Dorrepaal
Telefon
090-786 53 21
Erik Geibrink
Telefon
090-786 56 81
Erik Sundkvist
Femke Pijcke
Telefon
090-786 59 72
Gesche Blume-Werry
Telefon
090-786 73 63

Ekosystemekolog med fokus på underjordisk växtekologi i tundra och torvmarker.

Hanna Axén
Telefon
090-786 55 43
Helena Eklöf
Telefon
090-786 54 75
Hugo Harlin
Telefon
090-786 99 42
Jade Bruxaux
Jan Dietrich
Jan Karlsson

Min forskning fokuserar på effekter av klimatförändringar på biogeokemiska och ekologiska processer i boreala och arktiska akvatiska ekosystem.

Jenny Ask
Telefon
090-786 78 57

Jag forskar inom akvatisk ekologi och biogeokemi, med fokus på bentiska processer, i nordliga sjö- och kustekosystem.

Jenny Olsson
Telefon
090-786 92 12
Joanna Jonsson
Telefon
090-786 60 75
Johan Rydberg
Telefon
090-786 96 83

Forskare och lärare inom ämnet miljövetenskap.

Johan Wikner
Telefon
090-786 79 80

Jag forskar om marina bakterier och deras inverkan på miljötillståndet i havet, samt är biträdande föreståndare för Umeå Marina Forskningscentrum.

Jolina Orrell
Telefon
090-786 70 23
Jon Moen

Prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Juan Ignacio Ramirez
Telefon
090-786 75 92
Judith Sarneel
Telefon
090-786 57 63

Mitt forskningsintresse är (strand-) växtsamhällens sammansättning och nedbrytning, för vilken jag använder ett tepåseindex.

Kai Sven Onken
Kaj Lynöe
Karl Heuchel
Telefon
090-786 99 92
Karolina Eriksson
Telefon
090-786 98 66

Doktorand i ekologi med fokus på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier.

Katarina Stenman
Telefon
090-786 63 19

Herbariesamordnare, botanist och lärare i floristik. 

Keith Larson

Projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC).

Kerstin Abbing
Telefon
090-786 76 05

Biträdande prefekt med ansvarsområden inom i huvudsak infrastruktur, arbetsmiljö och personalfrågor.

Kesava Priyan Ramasamy
Telefon
090-786 72 99
Lars-Göran Adolfsson
Telefon
090-786 95 67

http://kbc-support.kbc.umu.se/it

Lars-Inge Karlsson
Telefon
090-786 54 26
Laurenz Teuber
Telefon
090-786 75 79
Li Zhao
Telefon
090-786 72 82
Lina Polvi Sjöberg
Telefon
090-786 61 90

Forskare i naturgeografi med fokus på vattendrag.

Lisa Malm
Telefon
090-786 61 28
Maria Svensson
Telefon
090-786 64 37
Marianne Nilsson
Telefon
090-786 52 71
Marie Kårebrand
Telefon
090-786 69 22

Fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden.

Marina Morlock
Telefon
090-786 75 97
Máté Vass
Telefon
090-786 76 38
Matthias Siewert
Telefon
090-786 72 78

Jag forskar om organiskt kol i marken, vegetationsfördelning, vegetationsproduktivitet, växt-herbivorväxelverkan med GIS och fjärranalysmetoder i Arktis och permafrostmiljöer.

Micael Jonsson
Telefon
090-786 69 23

Jag undervisar främst i ekologi, statistik och fältmetodik och forskar på hur miljön styr artsamhällen och hur dessa samhällen påverkar ekosystems funktion och rumsliga energiflöden

Mårten Strömgren
Telefon
090-786 77 54
Natuschka Lee

Forskar kring mikrobiologisk geoekologi och astrobiologi.

Nicholas Kamenos

I min forskning undersöker jag sambanden mellan klimatförändringar och marina ekosystem med fokus på ekosystemtjänster. Jag är föreståndare för Umeå marina forskningscentrum.

Nícolas Finkler
Niki Leblans
Telefon
090-786 76 65
Nils Ericson
Per Stenberg
Telefon
090-786 96 46
Pär Byström

Jag studerar storleksberoende interaktioner inom och mellan fiskarter samt effekter av klimatförändringar och fiske på populationsdynamik och ekologiska processer.

Reiner Giesler
Telefon
090-786 77 69

Min forskning är fokuserad på effekter av klimatförändring på biogeokemiska processes i terrestra och akvatiska miljöer i framför allt arktiska och boreala miljöer.

Richard Bindler
Telefon
090-786 97 42

Jag är professor i miljövetenskap och forskar om paleolimnologi och miljöförändringar. Sedan 2018 är jag också ordförande i anställningskommittén på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Richard Mason
Ryan Sponseller
Telefon
090-786 65 50
Sandra Straumdal
Telefon
090-786 72 80
Sebastian Diehl

Professor i ekologi som utvecklar matematiska modeller för att beskriva och förstå dynamiken i akvatiska ekosystem

Shun Hasegawa
Shuntaro Koizumi
Telefon
090-786 60 76
Sofia Ninnes
Telefon
090-786 71 51
Sonia Brugel
Telefon
090-786 90 14
Stig-Olof Holm
Telefon
090-786 55 46

Undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas.

Tim Horstkotte
Telefon
090-786 74 31

Mina huvudintressen är de många interaktionerna mellan människor och natur i subarktiska och boreala system, inklusive effekterna av förändringar i markanvändning och klimatet.

 

 

Tom Korsman
Telefon
090-786 54 23
Tord Andersson
Telefon
090-786 63 65
Walter Gezelius
Wei Zhao
Telefon
090-786 72 83
Wojciech Uszko
Xiao-Ru Wang
Telefon
090-786 99 55
Åsa Berglund
Telefon
090-786 95 59

Jag undervisar främst inom Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och forskar på hur metaller påverkar vårt ekosystem, med fokus på fågelpopulationer.