Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Här hittar du lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Notera att det finns två listor - för "anställda" och för "anknutna".

Anställda medarbetare

Alexis Sullivan, övrig/annan befattning, postdoktor
Telefon
090-786 97 84
Anders Jonsson, forskare
Telefon
090-786 76 08

Arbetar främst med understöd till andra forskare, både i lab och i fält.

Andrés Peralta Tapia, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 92 91

Min forskning berör effekter av miljö- och klimatförändringar på nordliga akvatiska ekosystems produktivitet och födovävsstruktur.

Birgitta Malm-Renöfält, första forskningsassistent
Telefon
090-786 78 98
Christian Bigler, universitetslektor
Telefon
090-786 97 29

Forskar på dynamiken av långsiktiga miljöförändringar. Ställföreträdande prefekt med ansvar för grundutbildning.

Daniel Svensson, forskningsingenjör
Danny Chun Pong Lau, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 68 09
David Hall, första forskningsingenjör
David Seekell, biträdande universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 59 47
Demian Hauptmann, doktorand
Telefon
090-786 99 67

Doktorand i naturgeografi med fokus på biogeokemi i vattendrag.

Dominic Vachon, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 56 45
Elin Lindén, doktorand
Telefon
090-786 67 12

Doktorand i terrester ekologi.

Elisabet Carlborg, forskningsassistent
Telefon
090-786 96 43

Webbansvarig på EMG.

Ellen Dorrepaal, universitetslektor
Telefon
090-786 53 21
Erik Geibrink, forskningsingenjör
Telefon
090-786 56 81
Göran Englund, professor

Jag studerar sötvattensfiskars ekologi och evolution, samt klimateffekter av skogsbruk

Hans Ivarsson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 12

Lärare i geovetenskap. Programansvarig för Högskoleprogrammet i naturguidning.

Jan Karlsson, professor

Min forskning fokuserar på effekter av klimatförändringar på biogeokemiska och ekologiska processer i boreala och arktiska akvatiska ekosystem.

Jenny Ask, forskarassistent
Telefon
090-786 78 57

Jag forskar inom akvatisk ekologi och biogeokemi, med fokus på bentiska processer, i nordliga sjö- och kustekosystem.

Jenny Olsson, doktorand
Telefon
090-786 92 12

Doktorand i ekologi med inriktning inom landskapsgenetik. Fokus är att undersöka om dammar agerar som barriärer för växters genflöde kring reglerade vattendrag.

Joanna Jonsson, hr-administratör
Telefon
090-786 60 75

Personalvetare, arbetar som Personaladministratör vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Arbetsmiljöombud.

Johan Leander, doktorand
Telefon
090-786 64 59

Doktorand i ekologi med fokus på laxvandring och hur denna påverkas av vattenkraftverk i utbyggda älvar.

Johan Lidman, doktorand
Telefon
090-786 66 35

Doktorand i miljövetenskap med fokus på tungmetallers transport och effekter i miljön.

Johan Olofsson, universitetslektor
Telefon
090-786 77 04
Johan Rydberg, första forskningsingenjör (tjänstledig), universitetslektor
Telefon
090-786 96 83

Forskare och lärare inom ämnet miljövetenskap.

Johan Wikner, professor
Telefon
090-786 79 80

Jag forskar om marina bakterier och deras inverkan på miljötillståndet i havet, samt är föreståndare för Umeå Marina Forskningscentrum.

Johanna Leppälä, forskarassistent
Telefon
090-786 71 21

Min forskning fokuserar på att förstå den genetiska grunden för artbildning hos växter.

Jolina Orrell, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 70 23
Jon Moen, professor

Prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning

Judith Sarneel, forskare
Telefon
090-786 57 63

Mitt forskningsintresse är (strand-) växtsamhällens sammansättning och nedbrytning, för vilken jag använder ett tepåseindex.

Junwen Guo, forskningsassistent
Karl Heuchel, forskningsingenjör
Telefon
090-786 99 92
Karolina Eriksson, doktorand
Telefon
090-786 98 66

Doktorand i ekologi med fokus på att identifiera ekologiska drivkrafter som leder till uppkomsten av sjukdomsframkallande bakterier.

Katarina Stenman, studievägledare
Telefon
090-786 63 19

Herbariesamordnare, botanist och lärare i floristik.

Keith Larson, projektsamordnare

Projektkoordinator för Climate Impacts Research Centre (CIRC).

Kerstin Abbing, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 76 05

Biträdande prefekt med ansvarsområden inom i huvudsak infrastruktur, arbetsmiljö och personalfrågor.

Kristin Palmqvist, professor

Forskar och undervisar om organismer i boreal skog och miljöförändringar.

Lars-Göran Adolfsson, systemadministratör
Telefon
090-786 95 67

http://kbc-support.kbc.umu.se/it

Lars-Inge Karlsson, it-systemadministratör
Telefon
090-786 54 26
Li Zhao, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 72 82
Lina Polvi Sjöberg, universitetslektor
Telefon
090-786 61 90

Forskare i naturgeografi med fokus på vattendrag.

Lisa Malm, postdoktor
Maria Karlsson, studievägledare
Telefon
090-786 64 37

Studie- och yrkesvägledare och studieadministratör vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap.

Maria Myrstener, doktorand
Telefon
090-786 70 45

Doktorand med fokus på ekologi och biogeokemi i rinnande vatten.

Mariana Thavelin Sjöström, laboratorieassistent

Laboratorieassistent inom grundutbildningen.

Marianne Nilsson, studieadministratör
Telefon
090-786 52 71
Marie Kårebrand, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 69 22

Fakturahantering, kontouppföljning, kontouppläggning, reseräkningar och arvoden.

Max Aronsson, fältassistent
Mehdi Cherif, universitetslektor
Telefon
090-786 92 39
Micael Jonsson, universitetslektor
Telefon
090-786 69 23

Jag undervisar främst i ekologi, statistik och fältmetodik och forskar på hur miljön styr artsamhällen och hur dessa samhällen påverkar ekosystems funktion och rumsliga energiflöden

Mårten Strömgren, forskningsingenjör
Telefon
090-786 77 54
Natuschka Lee, forskare

Forskar kring mikrobiologisk geoekologi och astrobiologi.

Per Stenberg, universitetslektor
Telefon
090-786 96 46
Philippe Simon, projektassistent
Telefon
090-786 72 79

Jobbar med att undersöka pollinerande insekters ekologi med ett fokus kring honungsbin i norra Sverige

Pär Byström, universitetslektor

Jag studerar storleksberoende interaktioner inom och mellan fiskarter samt effekter av klimatförändringar och fiske på populationsdynamik och ekologiska processer.

Reiner Giesler, professor
Telefon
090-786 77 69

Min forskning är fokuserad på effekter av klimatförändring på biogeokemiska processes i terrestra och akvatiska miljöer i framför allt arktiska och boreala miljöer.

Roland Jansson, universitetslektor
Telefon
090-786 95 73
Rolf Zale, universitetslektor
Telefon
090-786 67 81
Ryan Sponseller, universitetslektor
Telefon
090-786 65 50
Sebastian Diehl, professor

Professor i ekologi som utvecklar matematiska modeller för att beskriva och förstå dynamiken i akvatiska ekosystem

Sonia Brugel, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 90 14
Stig-Olof Holm, universitetslektor
Telefon
090-786 55 46

Undervisar på kurser som berör ekologi och frågorna om hur ett hållbart samhälle ska utformas.

Sven Norman, doktorand
Telefon
090-786 72 48

Doktorand som studerar klimatförändringens effekter på produktionen av fisk i fjällsjöar.

Tom Korsman, universitetslektor
Telefon
090-786 54 23
Tord Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 65
Wei Zhao, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 72 83
Åsa Berglund, universitetslektor
Telefon
090-786 95 59

Jag undervisar främst inom Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och forskar på hur metaller påverkar vårt ekosystem, med fokus på fågelpopulationer.

Åsa Widén, doktorand
Telefon
090-786 56 75

Doktorand med fokus på vattendrag exploaterade av vattenkraft.