Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Klas-Göran Sahlen

Klas-Göran Sahlen

Biträdande prefekt och ordförande för programrådet för masterprogrammen i folkhälsa. Min forskning finns framförallt inom hälsoekonomi och kvalitativa studier.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa Roll: Biträdande prefekt
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Som biträdande prefekt för institutionen men också i min roll som ordförande för Programrådet för masterprogrammen inom  folkhälsa (PRPH) har jag ett särskilt ansvar för utbildningen vid EpiGH. Forskningen är framförallt inom hälsoekonomi och kvalitativa studier. Är också anknuten till institutionen för omvårdnad och ansvarig för äldresjuksköterskeprogrammet.

Utbildningsområde

Undervisning vid de folkhälsovetenskapliga programmen finns framförallt inom områdena hälsoekonomi och hälsosystem. Vidare undervisning inom kvalitativ metod och då främst datastöd inom kvalitativ metod. Ansvarig för Open Code. Ansvarig för ett doktorand projekt med 10 talet doktorander från låg och medelinkomstländer. 

Forskningområde

Ett hälsosamt åldrande och ett främjande av hälsosam livsstil, kan sammanfatta de forskningsprojekt som jag för närvarande arbetar med och dessa finns beskrivna nedan under "Forskningsprojekt". I tillägg till detta deltar jag i flera mer metodinriktade projekt inom hälsoekonomi. Att validera instrumentet EQ 5D 5L i Sverige och i Vietnam är två viktiga projekt. 

2020
Global Health Action, Taylor & Francis 2020, Vol. 13, (1)
Abdullahi, Mohamed Farah; Stewart Williams, Jennifer; Sahlen, Klas-Göran; et al.
2020
BMC Health Services Research, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Hambraeus, Johan; Hambraeus, Kjerstin S.; Sahlen, Klas-Göran
2020
Quality of Life Research, Springer Netherlands 2020, Vol. 29 : 1923-1933
Mai, Vu Quynh; Sun, Sun; Minh, Hoang Van; et al.
2020
Disability and Rehabilitation
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlén, Klas-Göran; et al.
2020
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2020, Vol. 93, (6) : 747-764
Sjöberg, André; Pettersson-Strömbäck, Anita; Sahlén, Klas-Göran; et al.
2020
Global heart, Ubiquity Press 2020, Vol. 15, (1)
Ubels, Jasper; Sable, Craig; Beaton, Andrea Z.; et al.
2019
Umeå: Umeå universitet 2019
Dahlgren, Lars; Emmelin, Maria; Hällgren Graneheim, Ulla; et al.
2019
Svensk geriatrik, Stockholm: Svensk Geriatrisk Förening 2019, (1) : 24-27
Ekstrand, Joakim; Petersson, Pia; Westergren, Albert; et al.
2019
BMC Public Health, BioMed Central 2019, Vol. 19 : 1-12
Norström, Fredrik; Waenerlund, Anna-Karin; Lindholm, Lars; et al.
2018
Dagens samhälle, (31) : 26-26
Lindholm, Lars; Ivarsson, Anneli; Löfgren, Curt; et al.
2018
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2018, Vol. 10, (5) : 138-153
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlén, Klas-Göran; et al.
2017
Global Health Action, Abingdon: Taylor & Francis 2017, Vol. 10, (1)
Dalmar, Abdirisak Ahmed; Hussein, Abdullahi Sheik; Walhad, Said Ahmed; et al.
2017
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2017, Vol. 11, (2) : 31-47
Edin-Liljegren, Anette; Daerga, Laila; Sahlén, Klas-Göran; et al.
2017
Global Health Action, Vol. 10, (1)
Moshi, Haleluya; Sundelin, Gunnevi; Sahlen, Klas-Göran; et al.
2017
European Journal of Ageing, Vol. 14, (3) : 233-241
Zingmark, Magnus; Nilsson, Ingeborg; Norström, Fredrik; et al.
2016
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2016, Vol. 75, (33200)
Edin-Liljegren, Anette; Sahlen, Klas-Göran; Jacobsson, Lars; et al.
2016
OXFORD UNIV PRESS 2016
Kobayashi, H.; Sahlen, Klas-Göran
2016
Palliative Medicine: A Multiprofessional Journal, Sage Publications 2016, Vol. 30, (3) : 296-302
Sahlen, Klas-Göran; Boman, Kurt; Brännström, Margareta
2015
Global Health Action, Vol. 8 : 1-4
Ivarsson, Anneli; Kinsman, John; Johansson, Karin; et al.
2014
Global Health Action, Co-Action publishing 2014, Vol. 7
Rocklöv, Joacim; Bao Giang, Kim; Van Minh, Hoang; et al.
2014
The Japanese Journal of Nursing Research, Vol. 47, (2) : 126-133
Sahlén, Klas-Göran; Isaksson, Ulf; Östlund, Ulrika; et al.
2014
The Japanese Journal of Nursing Research, Vol. 47, (3) : 234-240
Sahlén, Klas-Göran; Isaksson, Ulf; Östlund, Ulrika; et al.
2014
Global Health Action, Co-Action publishing 2014, Vol. 7
Van Minh, Hoang; Tuan Anh, Tran; Rocklöv, Joacim; et al.
2013
Global aging issues and policies: understanding the importance of comprehending and studying the aging process, Springfield: Charles C. Thomas Publisher Ltd. 2013 : 226-244
Blomstedt, Yulia; Sahlén, Klas Göran; Nilsson, Ingeborg; et al.
2012
BMC Health Services Research, BioMed Central 2012, Vol. 12 : 36-
Hoi, Le Van; Tien, Nguyen Thi Kim; Tien, Nguyen Van; et al.
2012
BMC Health Services Research, London: BioMed Central 2012, Vol. 12 : 4-
Sahlen, Klas-Göran; Löfgren, Curt; Brodin, Håkan; et al.
2009
Umeå University medical dissertations, 1278
Sahlén, Klas-Göran
2008
Scandinavian Journal of Public Health, SAGE 2008, Vol. 36 : 265-271
Sahlen, Klas Göran; Löfgren, Curt; Hellner, Britt Mari; et al.
2006
BMC Public Health, BIO Med Central Ldt 2006, Vol. 6, (220)
Sahlen, Klas Göran Sahlen; Dahlgren, Lars; Stenlund, Hans; et al.
2006
Statens Folkhälsoinstitut, 2006:19
Sahlén, Klas-Göran; Löfgren, Curt; Lindholm, Lars
2005
Rapport / Äldrecentrum Västerbotten, 2005:8
Sahlen, Klas-Göran
Daerga, Laila; Edin-Liljegren, A; Dahlgren, L; et al.
Edin-Liljegren, A; Daerga, Laila; Sahlén, Klas-Göran; et al.
Sahlen, Klas-Göran; Löfgren, Curt; Brodin, Håkan; et al.
Sahlén, Klas Göran; Hellner, Britt Mari; Lindholm, Lars; et al.

Undervisning vid de folkhälsovetenskapliga programmen finns framförallt inom områdena hälsoekonomi och hälsosystem. Vidare undervisning inom kvalitativ metod och då främst datastöd inom kvalitativ metod. Ansvarig för Open Code. Ansvarig för ett doktorand projekt med 10 talet doktorander från låg och medelinkomstländer.