"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: pixabay.com

Stadsluftens farlighet

Syftet är att ge enkla svar på komplexa frågor. Experterna som medverkar är Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet och Christer Johansson, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Cyklister i staden

Hur påverkar stadsluften den som cyklar?

Äldre

Drabbas äldre i högre utsträckning av luftföroreningar?

Vägtunnlar

Hur farlig är luften i långa vägtunnlar?

Vedeldning

Hur stort problem är vedeldning för luftkvaliteten i våra städer?

Ozon

Vad har luftföroreningar med ozon att göra?

Luftkvalitet

När man pratar om uppmätt luftkvalitet vad är det man mäter då?

Stadsluftens farlighet

Om epidemiologiska studier av luftföroreningar i vår stadsluft.

Vägdamm och dubbdäck

Kan man verkligen skylla vägdammet på dubbdäcksanvändning?

Bensin eller diesel

Vad är skillnaden och vad är bäst ur ett folkhälsoperspektiv?

Luftföroreningar och astma

Hur påverkar luftföroreningar uppkomsten av astma?

Barn

Är barn extra känsliga för luftföroreningar?

Stadsluftens farlighet – ett kommunikationsprojekt finansierat av FORMAS.

Senast uppdaterad: 2024-01-16