"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljömedicin, klimat och hälsa

Detta forskningsområde handlar om vår omgivningsmiljö och hur den påverkar hälsan. Klimatförändringar kommer att förändra vår omgivningsmiljö och ekologiska system och att förstå kopplingen till hälsa är viktigt för att kunna förutse och förebygga en negativ hälsopåverkan. Ren luft, friskt vatten, tillgång till hälsofrämjande naturmiljöer och en miljö fri från föroreningar är viktiga grundförutsättningar för människors hälsa och en hållbar utveckling både lokalt och globalt.

Nyheter

Bild på Aedes aegypti
AI och matte ger beredskap mot smittor i ändrat klimat

Genom att låta AI räkna på klimatförändringar och resmönster kan nya sjukdomsutbrott förutses.

Astmasjukt barn inhalerar astmamedicin.
Tillfrisknande från barnastma vanligare än vid vuxendebut

En avhandling visar att faktorer i tidig barndom spelar en betydande roll för långtidsprognosen av astma.

Flammor från intensiv skogsbrand med mänskliga silhuetter i förgrunden
Brådskande behov av att hejda klimatförändringar

Om det inte görs, kan extremväder och sjukdomar drabba Europa, enligt en rapport från Lancet Countdown.

Forskargrupper

OLIN - Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten

Forskningsverksamhet inom området astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Henrik Sjödin Lab

Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. 

Luftföroreningar och hälsa

Forskargrupp som bland annat tittar på avgaser, vägdamm, vedrök och skogsbrandsrök.

Mer om vår forskning

Inom området miljömedicin, klimat och hälsa arbetar vi med en rad olika faktorer i vår omgivningsmiljö som påverkar vår hälsa. När miljön nu förändras i en allt snabbare takt är det viktigt att förstå hur detta i förlängningen kan komma att påverka vår hälsa.

Forskningsområdet luftföroreningar och hälsa berör trafikföroreningar inklusive avgaser och vägdamm, vedrök, skogsbrandrök mm. Vissa studier undersöker effekter av förebyggande åtgärder eller beteendeförändringar, andra bedömer hur föroreningar i luften påverkar demenssjukdom. Studierna omfattar gravida, barn, människor i arbetsför ålder och äldre personer och berör på så sätt alla skeenden i livet.

Andra studier fokuserar på hur temperaturerna runt omkring oss kan påverka vår hälsa. Detta beror på individuella faktorer som underliggande hälsostatus, men även på hur omgivningsmiljön ser ut där man bor. Forskningen här syftar främst till att hjälpa till att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande.

 

Lär dig mer om luftföroreningar

Kan luften göra oss deprimerade och dementa?

Anna Oudin, epidemiolog och statistiker vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. 3 februari 2022.

Stadsluftens farligheter

Forskare vid Umeå universitet berättar om riskerna med luftföroreningar och hur de påverkar vår hälsa.

Aktuella forskningsprojekt

Risk och nytta av fysisk träning i den förorenade staden
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
VALESOR - Vad kostar luftföroreningarna samhället?
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
EXPANSE
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
IDAlert: beslutsstöd och varningssystem för infektionssjukdomar
Tid 1 juni 2022 till 30 maj 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftföroreningar och astma i skolåldern
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2024-05-23