"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Virtuella vårdrum

Detta delprojekt handlar om att utvärdera ny teknik, som gör det möjligt för specialistläkare att undersöka och ha en dialog med sina patienter på distans.

Vi vill utvärdera ny teknik, dess säkerhet, robusthet och användbarhet i reell miljö, avseende telemedicinska hjärtkonsultationer med distansstyrd robotarm. Vi vill även kartlägga och utvärdera vilka kroniska sjukdomar och patientgrupper som bäst lämpar sig för vård och uppföljning i virtuella vårdrum. Delprojektledare är forskarna Kurt Boman och Mona Olofsson.

Medverkande företag/samarbetspartner:

Lestander Management AB, Skellefteå
Medirob, Skellefteå
Nordic Health Innovation, Bjurholm
TechDeal Consulting AB

Tidigare samarbetspartners:
Volantic AB, Skellefteå
Colmis AB, Arjeplog

Läs mer om projektet i en artikel från dagstidningen Norran.
Norran, lördagen den 2 september 2017

Medicinska teknikbiobanken (MTBB) är ett utvecklingsprojekt med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Senast uppdaterad: 2024-05-03