Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med oss

Geografi är ett ämne med hög relevans också utanför akademin eftersom geografiska perspektiv och analyser ofta ger bättre underlag inför viktiga beslut.

Konstruktion och analys

En specialitet är konstruktion och analys av långa tidsserier för områden där längre data saknas i den officiella statistiken, och på basis av tidigare erfarenheter inom ett visst område.

Relation människa - olika funktioner i samhället

En annan specialitet är att identifiera och analysera relationer mellan människor och olika funkitoner i samhället. Detta ger grund för planering och prognoser av t.e.x bostadsbyggande, infrastrukturåtgärder, planering av vård, skola och omsorg. Uppdragsforskning och utredningar är därför en viktig del av institutionens verksamhet.

Myndigheter och företag som anlitar institutionen för utredningsuppdrag

•SIKA
•SKB
•Tillväxtanalys
•Tillväxtverket
•Naturvårdsverket
•Kommuner
•Regionförbund

Externa utbildningsuppdrag m.m.

Dessutom genomför våra lärare och forskare externa utbildningsuppdrag. Lärare deltar vid symposier och informerar på gymnasieskolor i främst Umeå Kommun. På utbildningssidan finns även ett nära samarbete med nationella, regionala och lokala myndigheter såsom Västerbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen i Västerbotten, Konkurrensverket m.fl. Utökat samarbete med näringslivet är vidare prioriterat. Forskare medverkar ofta med framträdanden vid symposier, avnämarkonferenser och utbildning för t.ex. kommuner, länstyrelser och offentliga och privata organisationer.