"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ulrika Bergfors

Om institutionen för geografi

Det finns en stark koppling mellan undervisningen och forskningen som bedrivs vid institutionen, då majoriteten av medarbetarna både forskar och undervisar. Studenterna får aktuella kunskaper och kan utbyta tankar med lärare som har lång erfarenhet inom området.

Institutionen för geografi är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Institutionen har cirka 40 medarbetare.

Kulturgeografi - geografiämnets samhällsvetenskapliga del

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, det vill säga på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Kulturgeografi handlar om mänskliga aktiviteters utbredning och samspel med företeelser som finns i geografin på såväl nära som långt håll. De övergripande vetenskapliga frågor som kulturgeografer arbetar med handlar om hur vi människor använder jordens resurser, vilka relationer det finns mellan oss människor och vår omgivning, och varför platser skapar geografiska särdrag.

Utifrån dessa problemområden undersöker kulturgeografer bland annat hur och varför befolkningens utbredning och storlek förändras. Vidare studeras också sociala, ekonomiska och kulturella processer och hur dessa samspelar med lokala och regionala särdrag.

Institutionens forskning

Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor bredd, både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. Några centrala teman i forskningen är arbetskraftsförsörjning, turism, regional utveckling, regionala flyttningar, internationell migration, fritidshusturism, landsbygdens villkor, städers dynamik och klimatanpassning.

Forskning vid institutionen för geografi

Institutionens program och kurser 

Institutionen erbjuder en rad program och kurser. Vårt ämne kulturgeografi ingår dessutom som kurser på flera andra program som ges av andra institutioner vid Umeå universitet.

Institutionen för geografi håller till i samhällsvetarhuset på Camus Umeå. Våra studenter har tillgång till datorlabb. Det finns runt 40 datorer där det är möjligt att arbeta med GIS och andra moderna analys- och planeringsprogramvaror.

Utbildning vid institutionen för geografi

Senast uppdaterad: 2021-10-28