Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om institutionen för geografi

Institutionen för geografi är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Institutionen har cirka 40 anställda, varav en klar majoritet både forskar och undervisar. Det innebär att det finns en stark koppling mellan den undervisning som ges och den forskning som bedrivs vid institutionen, vilket är viktigt för att våra studenter ska få aktuella kunskaper och kunna utbyta tankar med lärare som har lång erfarenhet inom området.

Kulturgeografi

Kulturgeografi är ett samhällsvetenskapligt ämne som handlar om mänskliga aktiviteters utbredning och samspel med företeelser som finns i geografin på såväl nära som långt håll. De övergripande vetenskapliga frågor som kulturgeografer arbetar med handlar om hur vi människor använder jordens resurser, vilka relationer det finns mellan oss människor och vår omgivning, och varför platser skapar geografiska särdrag. Utifrån dessa problemområden undersöker kulturgeografer bland annat hur och varför befolkningens utbredning och storlek förändras. Vidare studeras också sociala, ekonomiska och kulturella processer och hur dessa samspelar med lokala och regionala särdrag.

Institutionens forskning

Vår forskningssida

Flertal program och kurser erbjuds på institutionen 

Institutionen erbjuder en rad program och kurser. Vårt ämne , (kulturgeografi) ingår dessutom som kurser på flera andra program som ges av andra institutionen vid Umeå universitet.

Institutionen för geografi håller till i samhällsvetarhuset på campusområdet. Våra studenter har tillgång till datorlabb. Det finns runt fyrtio datorer där det är möjligt att arbeta med GIS och andra moderna analys- och planeringsprogramvaror.