Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontakta oss

Nedan finner ni personal som tillhör Institutionen för Geografi

Anställda medarbetare

Aina Tollefsen, universitetslektor
Telefon
090-786 78 84
Andreas Back, doktorand
Telefon
090-786 59 02

Jag är doktorand i kulturgeografi. Min forskning handlar om fritidshusturism, med speciellt fokus på hur denna turism påverkar samhällsplanering och bostadsmarknader.

Carina Keskitalo, professor
Telefon
090-786 50 80

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap med fokus på miljö- och naturresurser och arktisk politik (åtta böcker och över hundra vetenskapliga artiklar/bokkapitel).

Cenk Demiroglu, forskare, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 79 25
Charlotta Hedberg, universitetslektor
Telefon
090-786 56 02

Charlotta Hedberg är docent och lektor. Hennes forskning handlar om migration i relation till internationell arbetskraft, transnationella nätverk och downshifting.

Czeslaw Adamiak, universitetslektor, gäst
Desirée Enlund, doktorand
Telefon
090-786 77 03

Doktorand i kulturgeografi med inriktning mot politisk, ekonomisk och feministisk geografi.

Dieter Müller, professor
Telefon
090-786 63 66

Jag är vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. Jag är professor i kulturgeografi.

Doris Carson, forskarassistent
Telefon
090-786 51 99
Einar Holm, professor, senior
Telefon
090-786 57 29
Emma Landby, doktorand
Telefon
090-786 60 27

Doktorand i kulturgeografi med fokus på mobilitet. Undervisar inom turism.

Emma Lundholm, universitetslektor
Telefon
090-786 71 72

Lektor och docent i kulturgeografi. Forskar i första hand om regionala flyttningar inom Sverige och counter-urbanisering. Undervisar i befolkningsgeografi och kulturgeografiskametoder.

Erik Bäckström, systemadministratör, IT
Erika Sandow, universitetslektor
Telefon
090-786 52 94

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Gunnar Malmberg, professor
Telefon
090-786 54 95

Professor i kulturgeografi och biträdande föreståndare vid CEDAR. Forskar om migration och befolkningens åldrande.

Heather Mackay, doktorand, universitetslektor
Telefon
090-786 54 50
Håkan Appelblad, universitetslektor
Telefon
090-786 71 55
Joakim Byström, forskningsassistent
Telefon
090-786 52 01
Linda Lundmark, universitetslektor
Telefon
090-786 63 60
Lotta Brännlund, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 71 52
Louise Eriksson, forskare
Telefon
090-786 56 96

Louise Eriksson är docent i psykologi och arbetar som forskare i miljöpsykologi.

Madeleine Eriksson, universitetslektor
Telefon
090-786 71 57

Forskar för närvarande om bostadssituationer för nyanlända flyktingar. Undervisar i socialgeografi, samhällsplanering och kvalitativa metoder

Magnus Strömgren, universitetslektor
Telefon
090-786 63 34
Marco Eimermann, forskarassistent
Telefon
090-786 57 07

Min forskning är baserad på intervjustudier med fokus på glesbefolkade områden och frågan hur invandrade livsstilsentreprenörer kan bidra till lokal utveckling.

Rikard Eriksson, professor
Telefon
090-786 74 16

Forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och tillväxt. Biträdande föreståndare för Centrum för regionalvetenskap (CERUM) och forskarutbildningsansvarig i kulturgeografi.

Robert Nilsson, doktorand
Telefon
090-786 91 60

Robert Nilsson är doktorand i kulturgeografi med inriktning mot turism. Han är en del av ett forskningsprojekt inom arktisk turism i norra Sverige.

Roger Marjavaara, universitetslektor
Telefon
090-786 71 59

Roger Marjavaara är docent i kulturgeografi med inriktning mot turism. Han är programsamordnare för Turismprogrammet. Fokus för forskningen är drivkrafter och effekter av turism och migration.

Therese Danley, doktorand
Telefon
090-786 59 03

Doktorand i kulturgeografi med inriktning mot social och ekonomisk geografi

Ulf Wiberg, professor, senior
Zoltán Elekes, forskningsassistent, förste
Örjan Pettersson, universitetslektor
Telefon
090-786 60 66