Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontakta oss

Personal vid institutionen för geografi

Anställda medarbetare

Aina Tollefsen, universitetslektor
Telefon
090-786 78 84
Carina Keskitalo, professor
Telefon
090-786 50 80

E. Carina H. Keskitalo är professor i statsvetenskap med fokus på miljö- och naturresurser och arktisk politik (åtta böcker och över hundra vetenskapliga artiklar/bokkapitel).

Cenk Demiroglu, första forskningsassistent
Telefon
090-786 79 25
Charlotta Hedberg, universitetslektor
Telefon
090-786 56 02

Charlotta Hedberg är docent och lektor. Hennes forskning handlar om migration i relation till internationell arbetskraft, transnationella nätverk och downshifting.

Dieter Müller, professor
Telefon
090-786 63 66

Jag är vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. Jag är professor i kulturgeografi.

Doris Carson, forskarassistent
Telefon
090-786 51 99
Einar Holm, professor
Telefon
090-786 57 29
Emelie Hane-Weijman, postdoktor
Telefon
090-786 80 07

Forskar på arbetsmarknadsfrågor, arbetskraftsrörlighet och regional omvandling. Är postdoktor i kulturgeografi och affilierad med Centrum för regionalvetenskap (CERUM).

Emma Landby, doktorand
Telefon
090-786 60 27

Doktorand i kulturgeografi med fokus på mobilitet. Undervisar inom turism.

Emma Lundholm, universitetslektor
Telefon
090-786 71 72

Lektor och docent i kulturgeografi. Forskar i första hand om regionala flyttningar inom Sverige och counter-urbanisering. Undervisar i befolkningsgeografi.

Erika Sandow, universitetslektor
Telefon
090-786 52 94

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Fredrik Gärling, studieadministratör

  

Gunnar Malmberg, professor
Telefon
090-786 54 95

Professor i kulturgeografi och biträdande föreståndare vid CEDAR. Forskar om migration och befolkningens åldrande.

Heather Mackay, första forskningsassistent
Telefon
090-786 54 50
Håkan Appelblad, universitetslektor
Telefon
090-786 71 55
Irma Olofsson, doktorand
Telefon
090-786 94 56

Jag är doktorand i kulturgeografi. Min forskning handlar om säsongsbaserad arbetskraftsinvandring till areella näringar och regional utveckling. 

Linda Lundmark, universitetslektor
Telefon
090-786 63 60
Lotta Brännlund, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 71 52
Louise Eriksson, forskare
Telefon
090-786 56 96

Louise Eriksson är docent i psykologi och arbetar som forskare i miljöpsykologi.

Madeleine Eriksson, universitetslektor
Telefon
090-786 71 57

Forskar för närvarande om bostadssituationer för nyanlända flyktingar. Undervisar i socialgeografi, samhällsplanering och kvalitativa metoder

Magnus Strömgren, universitetslektor
Telefon
090-786 63 34
Marco Eimermann, forskarassistent
Telefon
090-786 57 07

Min forskning är baserad på intervjustudier med fokus på glesbefolkade områden och frågan hur invandrade livsstilsentreprenörer kan bidra till lokal utveckling.

Mari Nuga, postdoktor
Telefon
090-786 69 71
Rikard Eriksson, professor
Telefon
090-786 74 16

Professor i ekonomisk geografi. Forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och regional utveckling. Biträdande prefekt och forskningsledare vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM)

Roger Marjavaara, universitetslektor
Telefon
090-786 71 59

Roger Marjavaara är docent i kulturgeografi med inriktning mot turism. Han är programsamordnare för Turismprogrammet. Fokus för forskningen är drivkrafter och effekter av turism och migration.

Sofia Eriksson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 80 16
Therese Danley, doktorand
Telefon
090-786 59 03

Doktorand i kulturgeografi med inriktning mot social och ekonomisk geografi

Zoltán Elekes, första forskningsassistent

PhD in economics, doing research on topics of evolutionary economic geography and social networks. Currently studying the role of co-worker networks in the wage-mobility of low-wage workers in Sweden.

Örjan Pettersson, universitetslektor
Telefon
090-786 60 66