"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erika Sandow

Forskar på aspekter av befolkningens geografiska rörlighet, såsom pendling och migration, och undervisar inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi Roll: Biträdande prefekt
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ) Enhet: CEDAR Forskning

Jag är docent och lektor i kulturgeografi vid institutionen för Geografi, med anknytning till CEDAR – Enheten för demografi och åldrande forskning. Jag är också biträdande prefekt med ansvar för institutionens grundutbildning.

Min huvudsakliga forskning berör aspekter av befolkningens geografiska rörlighet i form av pendling och migration. Jag undervisar på kurser inom samhällsplanering, GIS och kvantitativa metoder.

Jag har skrivit empiriska artiklar med fokus på hur sociala och geografiska förhållanden skapar olika förutsättningar för, och behov av, långdistanspendling och sociala konsekvenser relaterade till långpendling: könsskillnader i pendlingsmönster och inkomster, separationer samt hälsokonsekvenser av pendling.

Min nuvarande forskning är främst relaterad till projekt där barnfamiljers migrationsstrategier vid utflyttning från storstadsområden analyseras i relation till vardagslivets organisation och geografiska kontext före och efter flytten: Sökandet efter en socialt hållbar vardag utanför storstadenDet nya livet utanför storstaden . Resultaten kommer att bidra med kunskap som kan utgöra relevanta planeringsunderlag till en framtida sammanhållen planering av städer, tätorter och landsbygd genom att bidra med kunskap om samtida trender av urbanisering och kontraurbanisering, samt insikt om barnfamiljers flyttnings- och pendlingsstrategier för att skapa ett socialt hållbart vardagsliv. Jag medverkar även i forskning om effekter av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa - HEALFAM.

Jag är en återkommande granskare för manuskript rörande pendling, migration och regional utveckling i olika internationella tidskrifter (tex Urban Studies, Journal of Family Issues, Transportation Research Part A, Journal of Transport Geography, Geografiska annaler, Applied Geography).

• Jag disputerade i kulturgeografi vid Umeå universitet 2011 på avhandlingen "On the road - Social aspects of commuting long distances to work" vilket jag följde upp med postdoktorala studier inom SIMSAM-nätverket under två år (2011-2013).
• Mellan 2013–2017 arbetade jag som biträdande lektor på CEDAR och undervisade på institutionen för Geografi.
• Sedan slutet av 2017 arbetar jag som universitetslektor på institutionen för Geografi och är affilierad till CEDAR.

Regional Studies, Regional Science, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 10, (1) : 194-216
Hrehová, Kristína; Sandow, Erika; Lindgren, Urban
European Journal of Population, Springer 2023, Vol. 39, (1)
Sandow, Erika; Lundholm, Emma
CERGE-EI Working Paper Series, 694
Hrehová, Kristína; Sandow, Erika; Lindgren, Urban
Population, Space and Place, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (7)
Lundholm, Emma; Sandow, Erika; Malmberg, Gunnar
European Journal of Population, Springer 2020, Vol. 36, (5) : 919-945
Olofsson, Jenny; Sandow, Erika; Findlay, Allan; et al.
European Urban and Regional Studies, Sage Publications 2020, Vol. 27, (3) : 276-289
Sandow, Erika; Lundholm, Emma
Integrating gender into transport planning: from one to many tracks, Palgrave Macmillan 2019 : 121-144
Sandow, Erika
The annals of regional science, Berlin/Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2016, Vol. 56, (1) : 125-152
Bäckström, Peter; Sandow, Erika; Westerlund, Olle
Urban Studies, Sage Publications 2014, Vol. 51, (3) : 526-543
Sandow, Erika
Environment and planning A, Pion 2014, Vol. 46, (6) : 1496-1516
Sandow, Erika; Westerlund, Olle; Lindgren, Urban
Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier 2010, Vol. 44, (6) : 433-445
Sandow, Erika; Westin, Kerstin
Journal of Transport and Land Use, Minnesota, USA: Journal of Transport and Land Use 2010, Vol. 2, (3/4) : 87-107
Sandow, Erika; Westin, Kerstin
Journal of Transport Geography, Elsevier 2008, Vol. 16, (1) : 14-27
Sandow, Erika
TRUM-Rapport, 2007:1
Sandow, Erika; Westin, Kerstin
TRUM Rapport, 2006:1
Sandow, Erika; Westin, Kerstin
Arbetsrapport
Sandow, Erika; Westin, Kerstin

Jag är programansvarig för masterprogrammet i samhällsplanering och hållbarhet, kursansvarig för bland annat masterkurserna Avancerad GIS-analys, Rumslig analys och Samhällsplanering med hållbarhetsprofil, undervisar på kurserna Kulturgeografi och planeringsteoriSamhällsplanering, Samhällsplanering under osäkra villkor och handleder studentuppsatser på kandidat- och masternivå i Kulturgeografi.