"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Magnus Bergström, © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Forskning

Vår institution är en dynamisk forskningsmiljö som samlar flera ämnen inom humaniora. Institutionens forskare verkar inom arkeologi, miljöarkeologi, historia, idéhistoria, filosofi, religionsvetenskap och teologi samt tvärvetenskapliga fält och forskningsområden.

Vid Institutionen för idé- och samhällsstudier arbetar engagerade forskare och aktiva doktorander i en alltmer internationell miljö. Våra forskare deltar i ett flertal områden som på olika sätt utmärkt sig som framstående som till exempel vetenskaps-, teknik- och miljöstudier, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, befolkningshistoria och genusstudier. Vi har också två nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet och Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD).

Institutionen ger flera löpande seminarieserier inom de olika forskningsområdena och är ofta värd för större vetenskapliga konferenser. Vi arbetar aktivt med att stärka vårt internationella kunskapsutbyte, huvudsakligen genom gästföreläsningar, konferensdeltagande, lärarutbyte och internationell publicering. Tack vare flera externfinansierade projekt under de senaste åren har vi också stärkt vår samverkan med andra fakulteter och universitet.

Forskning och publikationer

Publikationer

Se aktuella avhandlingar, nya böcker, artiklar och andra publikationer från våra forskare.

Forskargrupper

Flera forskare vid institutionen är verksamma inom olika tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi.

Våra seminarieserier

Vi ger flera seminarieserier inom våra olika forskningsområden. Läs mer och se seminariescheman här.

Våra forskningsämnen

Arkeologi och miljöarkeologi

Arkeologiska forskningen vid Umeå universitet fokuserar på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden.

Filosofi

Filosofin studerar frågor om världen och vår tillvaro, om normer, kunskap, verklighet, medvetande och språk.

Historia

Den historiska forskningen behandlar kulturella och politiska processer samt sociala och ekonomiska skeenden.

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Forskningsämnet samlar perspektiv från både utbildningshistoria och historiedidaktik.

Idéhistoria

Människors tankar och idéer har en historia som den idéhistoriska forskningen försöker analysera och förstå.

Religionsvetenskap

Religionsvetenskapen strävar efter att öka vår förståelse av religion som socialt och politiskt fenomen.

Teologi

Teologisk forskning har en viktig roll att spela, bland annat för dialogen mellan olika religioner.

Senast uppdaterad: 2023-04-19