"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ulrika Bergfors

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Forskargrupp Historia och utbildningsvetenskap möts på olika sätt i utbildningshistoria och historiedidaktik. Därför kallas området också historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi använder den engelska beteckningen History and Education.

Inom forskningsmiljön bedrivs utbildningshistorisk forskning inom teman som fostran av barn och ungdom, minoriteters utbildning och olika skolämnens utformning. Den omfattande forskningen om historieämnets utveckling förenar utbildningshistoriska och historiedidaktiska aspekter. Den historiska dimensionen är även framträdande i forskningen om historieförmedling och historiebruk utanför skolans ram, som behandlar historiens betydelse för skapandet av nationell, etnisk och politisk identitet.

Den samtidsinriktade forskningen innefattar projekt om elevers historieintresse, interkulturell historia och akademisk historieundervisning. Forskningsmiljön utmärks av påtaglig internationalisering och deltar i internationella projekt om bland annat historieböcker, läroboksrevision, historielärarutbildning, populära historietidskrifter, digital historia och debatter om historieundervisning.

Forskningsledare

Anna Larsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 24

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia, Utbildningsvetenskap

Forskningsprojekt

Nyheter

En pedagogisk utopi om ett himmelrike på jorden
Publicerad: 2023-05-23

I en ny avhandling undersöker Charlott Wikström Emilia Fogelklous bildningsideal och pedagogiska visioner.

Historieundervisning i fokus vid internationellt symposium
Publicerad: 2022-10-17

Forskare från fyra kontinenter möttes i Umeå vid ett symposium om historieundervisning.

Lärdomshistoriska samfundet har 2022-2024 sitt säte i Umeå
Publicerad: 2022-06-27

Lärdomshistoriska samfundet grundades 1935 för att främja den idé- och lärdomshistoriska forskningen.

Kalender

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Forskning och publikationer

Vår forskning

Ett antal forskningsprojekt leds från Umeå av personer knutna till miljön. Läs mer om vår forskning.

HESSD-seminariet

I seminarieserien presenterar vi aktuell utbildningshistorisk och SO-didaktisk forskning.

Skolagans historia och pedagogik

Nättidningen Svensk historia uppmärksammar en ny bok av Björn Norlin om Skolagans historia och pedagogik.

Ny bok om historieundervisning och historisk rättvisa

Ny bok undersöker undervisning om historiska övergrepp och andra historieförmedlande sammanhang.

Unga kvinnor centrala för folkskolans etablering

Om klassbakgrund och familjebildning i en ny avhandling om en arbetsmarknad som växte fram under 1800-talet.

Senast uppdaterad: 2022-12-09