Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Historia och utbildningsvetenskap möts på olika sätt i utbildningshistoria och historiedidaktik. Därför kallas området också historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi använder den engelska beteckningen History and Education.

Inom forskningsmiljön bedrivs utbildningshistorisk forskning inom teman som fostran av barn och ungdom, minoriteters utbildning och olika skolämnens utformning. Den omfattande forskningen om historieämnets utveckling förenar utbildningshistoriska och historiedidaktiska aspekter. Den historiska dimensionen är även framträdande i forskningen om historieförmedling och historiebruk utanför skolans ram, som behandlar historiens betydelse för skapandet av nationell, etnisk och politisk identitet.

Den samtidsinriktade forskningen innefattar projekt om elevers historieintresse, interkulturell historia och akademisk historieundervisning. Forskningsmiljön utmärks av påtaglig internationalisering och deltar i internationella projekt om bland annat historieböcker, läroboksrevision, historielärarutbildning, populära historietidskrifter, digital historia och debatter om historieundervisning.

Forskningsledare

Anna Larsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 24

Forskningsprojekt

Forskning och publikationer

Vår forskning
Vår forskning

Ett antal forskningsprojekt leds från Umeå av personer knutna till miljön. Läs mer om vår forskning.

HESSD-seminariet
HESSD-seminariet

I seminarieserien presenterar vi aktuell utbildningshistorisk och SO-didaktisk forskning.

Ny forskarskola i utbildningshistoria
Ny forskarskola i utbildningshistoria

Den nya forskarskolan är ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Umeå, Stockholm och Uppsala.

Ny historisk studie av pedagogik i Sverige från 1940-talet och framåt
Ny historisk studie av pedagogik i Sverige från 1940-talet och framåt

I ett nytt forskningsprojekt utforskas pedagogikens utmärkande drag och samhälleliga roll de senaste 80 åren.