Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Forskargrupp Historia och utbildningsvetenskap möts på olika sätt i utbildningshistoria och historiedidaktik. Därför kallas området också historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi använder den engelska beteckningen History and Education.

Inom forskningsmiljön bedrivs utbildningshistorisk forskning inom teman som fostran av barn och ungdom, minoriteters utbildning och olika skolämnens utformning. Den omfattande forskningen om historieämnets utveckling förenar utbildningshistoriska och historiedidaktiska aspekter. Den historiska dimensionen är även framträdande i forskningen om historieförmedling och historiebruk utanför skolans ram, som behandlar historiens betydelse för skapandet av nationell, etnisk och politisk identitet.

Den samtidsinriktade forskningen innefattar projekt om elevers historieintresse, interkulturell historia och akademisk historieundervisning. Forskningsmiljön utmärks av påtaglig internationalisering och deltar i internationella projekt om bland annat historieböcker, läroboksrevision, historielärarutbildning, populära historietidskrifter, digital historia och debatter om historieundervisning.

Forskningsledare

Anna Larsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 24

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia, Utbildningsvetenskap

Forskningsprojekt

Forskning och publikationer

Vår forskning

Ett antal forskningsprojekt leds från Umeå av personer knutna till miljön. Läs mer om vår forskning.

HESSD-seminariet

I seminarieserien presenterar vi aktuell utbildningshistorisk och SO-didaktisk forskning.

Ny bok om historieundervisning och historisk rättvisa

Ny bok undersöker undervisning om historiska övergrepp och andra historieförmedlande sammanhang.

Unga kvinnor centrala för folkskolans etablering

Om klassbakgrund och familjebildning i en ny avhandling om en arbetsmarknad som växte fram under 1800-talet.

Ny bok: Gråskalan – en essä om sexism och rasism

På en resa besöker idéhistorikern Daniel Nyström tre sorters miljöer och reflekterar över sexism och rasism.