Hoppa direkt till innehållet
printicon

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Historia och utbildningsvetenskap möts på olika sätt i utbildningshistoria och historiedidaktik. Därför kallas området också historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Vi använder den engelska beteckningen History and Education.

Inom forskningsmiljön bedrivs utbildningshistorisk forskning inom teman som fostran av barn och ungdom, minoriteters utbildning och olika skolämnens utformning. Den omfattande forskningen om historieämnets utveckling förenar utbildningshistoriska och historiedidaktiska aspekter. Den historiska dimensionen är även framträdande i forskningen om historieförmedling och historiebruk utanför skolans ram, som behandlar historiens betydelse för skapandet av nationell, etnisk och politisk identitet.

Den samtidsinriktade forskningen innefattar projekt om elevers historieintresse, interkulturell historia och akademisk historieundervisning. Forskningsmiljön utmärks av påtaglig internationalisering och deltar i internationella projekt om bland annat historieböcker, läroboksrevision, historielärarutbildning, populära historietidskrifter, digital historia och debatter om historieundervisning.

Projektansvarig

Anna Larsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 24

Nyheter

Vad gör vi med historien?
Publicerad: 20 jun, 2019

Henrik Åström Elmersjö och Paul Zanazanian vill ta reda på hur lärare iscensätter omdiskuterad historia.

Historisk rättvisa och historieundervisning
Publicerad: 05 jun, 2019

Björn Norlin, docent i historia, skriver om historisk rättvisa och historieundervisning i Forskarbloggen.

Lärarhögskolan samarbetar om arktisk lärarutbildning
Publicerad: 23 aug, 2018

Lärarhögskolan skapar ny arktisk lärarutbildning för social rättvisa och jämlikhet i ett samarbetsprojekt.

Forskning och publikationer

Vår forskning
Vår forskning

Ett antal forskningsprojekt leds från Umeå av personer knutna till miljön. Läs mer om vår forskning.

Seminariet i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Seminariet i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

I seminarieserien presenterar vi aktuell utbildningshistorisk och historiedidaktisk forskning.