"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Bild: Mostphotos

I dagens allt mer uppkopplade värld ges digital teknik större plats och spelar en allt viktigare roll i såväl arbets- som privatliv. Vid vår institution studerar vi hur den ökande digitaliseringen av samhället påverkar oss ur många olika aspekter. Vilka möjligheter och utmaningar innebär det och vilka effekter kommer det att kunna få.

Tekniken har blivit en möjliggörare för förändrade sätt att leva och bedriva verksamhet. I vår forskning studerar vi både dessa förändringsprocesser och samspelet mellan människa och teknik för att både förstå teknikens möjligheter och dess begränsningar.

Vid institutionen arbetar vi inom ett flertal profilområden, t ex Internet of Things, Digitalt vardagsliv, Digitalisering i offentlig sektor och Normkritisk innovation.

Senast uppdaterad: 2021-12-16