"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katrin Jonsson

Prefekt vid institutionen. Docent i Informatik och forskar på samhällets digitalisering med fokus på digital transformation och innovation, Internet of Things och smarta tjänster.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för informatik Roll: Prefekt
Plats
MIT-huset, Campustorget 5, MIT.A.484 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent i Informatik och sedan 2018 prefekt vid institutionen. Jag är även medlem i Swedish Center for Digital Innovation. Mitt forskningsintresse är samhällets digitalisering med fokus på digital transformation och innovation, Internet of Things och smarta tjänster. I samarbete med industriföretag och offentlig sektor utforskar jag hur digitaliserade produkter påverkar arbete, organisering och skapar möjligheter för innovativa värdeskapande processer. Jag disputerade 2010 med en avhandling om digitaliserade produkter i processindustrin och jag har genom åren varit projektledare för många projekt med fokus på hur ny teknik såsom Internet of Things möjliggör nya tjänster i industrin. Sista åren har jag även samarbetat med offentlig sektor där vi utforskat smarta fastighetstjänster baserade på olika typer av sensorlösningar. Jag är sedan 2019 editor för Scandinavian Journal of Information Systems och under 2022 är jag editor in chief.

Min forskning har fått priser såsom AIS senior scholars award för bästa IS journal paper 2009, paper of the year award i Information & Organisation och bästa paper award vid IRIS 27 konferensen. Jag har publicerat mig i tidskrifter såsom forskning har publicerats i tidskrifter som European Journal of Ifnromation Systems, Information & Organisation, Information Systems Journal, International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation, International Journal of Operation & Production Management, International Journal of Systems Assurance Engineering and Management, Journal of Information Technology Research och Scandinavian Journal of Information Systems.

Som prefekt leder jag institutionens ledningsgrupp och ansvarar bland annat för personalfrågor, arbetsmiljö, ekonomi, verksamhetsplanering, anställningar, kvalitetsarbete med mera. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och infattar bland annat medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabiliteringsärenden, leda arbetsplatsträffar, budgetplanering, ekonomiuppföljning, anställningsintervjuer osv. I detta arbete deltar även personer ur ledningsgruppen och ett flertal administratörer.

JIT. Journal of information technology (Print), Sage Publications 2023, Vol. 38, (3) : 334-350
Mathiassen, Lars; Jonsson, Katrin; Holmstrom, Jonny
Scandinavian Journal of Information Systems, Association for Information Systems 2023, Vol. 35, (1) : 3-40
Müller, Sune Dueholm; Jonsson, Katrin; Pirkkalainen, Henri; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2023: högskolepedagogiska pärlor - 30 år av utveckling och erfarenheter, Umeå: Umeå University 2023 : 59-60
Westergren, Ulrika H.; Jonsson, Katrin
Scandinavian Journal of Information Systems, Vol. 33, (1) : 17-64
Velsberg, Ott; Jonsson, Katrin; Westergren, Ulrika H.; et al.
Scandinavian Journal of Information Systems, IRIS Association 2021, Vol. 33, (1) : 17-64
Velsberg, Ott; Jonsson, Katrin; Westergren, Ulrika H.; et al.
Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2020: Digital Government > Digital Government and the Internet of Things (IoT), IEEE Computer Society 2020 : 2030-2039
Saarikko, Ted; Westergren, Ulrika H.; Jonsson, Katrin
European Journal of Information Systems, Taylor & Francis 2020, Vol. 29, (4) : 350-368
Velsberg, Ott; Westergren, Ulrika H.; Jonsson, Katrin
Information Technology and People, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 32, (3) : 579-602
Saarikko, Ted; Jonsson, Katrin; Burström, Thommie
Research reports in informatics, RR 19.02
Westergren, Ulrika H.; Jonsson, Katrin; Velsberg, Ott
JIT. Journal of information technology (Print), Springer 2018, Vol. 33, (3) : 216-232
Jonsson, Katrin; Mathiassen, Lars; Holmström, Jonny
Association for Information Systems 2016
Jonsson, Katrin; Mathiassen, Lars; Holmström, Jonny
22nd European Conference on Information Systems (ECIS), Tel Aviv, June 9-11,  2014
Saarikko, Ted; Jonsson, Katrin; Burström, Thommie
A Pre-ECIS and AIS SIG Prag Workshop onIT Artefact Design & Workpractice Intervention, June 10, Barcelona
Jonsson, Katrin; Levén, Per
Systems, Signs & Actions: An International Journal on Information Technology, Action, Communication and Workpractices, Linköping University Electronic Press 2012, Vol. 6, (1) : 6-21
Jonsson, Katrin; Levén, Per
World Congress on Engineering Asset Management, October 2-5, Cincinnati, OH, USA
Al-Jumaili, Mustafa; Rauhala, Ville; Jonsson, Katrin; et al.
International Journal of Systems Assurance Engineering and Management, Springer 2011, Vol. 1, (3) : 210-218
Jonsson, Katrin; Holmström, Jonny; Levén, Per
Research reports in informatics, 02
Jonsson, Katrin
Industrial informatics design, use and innovation: perspectices and services, Hershey: IGI Global 2010 : 30-43
Jonsson, Katrin
International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation (IJANTTI), IGI Global 2010, Vol. 2, (3) : 40-55
Jonsson, Katrin; Holmström, Jonny; Lyytinen, Kalle; et al.
International Journal of Operations & Production Management, Vol. 29, (5) : 539-560
Brax, Saara A; Jonsson, Katrin
Journal of Information Technology Research, Vol. 2, (3) : 17-34
Jonsson, Katrin
Information and organization, Vol. 19, (4) : 233-252
Jonsson, Katrin; Holmström, Jonny; Lyytinen, Kalle
Information Systems Journal, Vol. 18, (3) : 227-245
Jonsson, Katrin; Westergren, Ulrika H; Holmström, Jonny
Scandinavian Journal of Information Systems, Vol. 18, (2) : 7-28
Jonsson, Katrin
Designing ubiquitous information environments: Socio-technical issues and challenges, New York: Springer Verlag 2005 : 153-167
Jonsson, Katrin; Holmström, Jonny
Proceedings of the 27th Information systems research seminar in scandinavia (Iris 27)
Jonsson, Katrin; Westergren, Ulrika
Iris 27 Plenary Papers, Falkenberg: 2004 : 123-140
Jonsson, Katrin; Westergren, Ulrika; Holmström, Jonny
Service excellence in management: Interdisciplinary contributions
Westergren, Ulrika; Jonsson, Katrin
Proceedings of the QUIS9 conference on Service Excellence in Management: Interdisciplinary Constributions : -
Westergren, Ulrika; Jonsson, Katrin
Design and emotion: the experience of everyday things, London: Taylor & Francis 2004 : 200-204
Westergren, Ulrika; Jonsson, Katrin
Saarikko, Ted; Jonsson, Katrin; Burström, Thommie

Forskargrupper

Forskningsledare
Internet of Things
Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 november 2017 till 31 december 2018
1 september 2017 till 30 juni 2020