"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Nedan listas ett urval av de forskningsprojekt som pågår vid institutionen.

Virtuell verklighet för rehabilitering vid långvariga ländryggsbesvär

- ett personcentrerat och interdisciplinärt projekt med samskapande design

Tid 7 mars 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
MINDSET - Missionsorienterad innovation mot digitala och gröna omställning i NPA-regionen
Tid 1 december 2023 till 30 november 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systematisk digital tjänsteinnovation i offentlig sektor för hållbar utveckling
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2023 till 1 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nordic Health Data Spaces
Tid 1 september 2023 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Towards AI-based preventative physiotherapy interventions
Tid 1 april 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nordic Fabulation Network
Tid 1 april 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kunskapsplattform för digital mognad i glesbygd
Tid 23 november 2022 till 31 oktober 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Människocentrerad AI för hälsa, autonomi och välbefinnande
Tid 1 februari 2022 till 2 februari 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
AutogrAIde – AI för automatiserad betygssättning
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Design för utsatta grupper i samhället
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2020 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbara transformationsprocesser i hälso- och sjukvården
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Användarcentrerade Digitala Delningsplattformar
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Experiences in Virtual Environments - real in the moment?
Forskningsområde: Informatik
Tid 15 oktober 2018 till 15 april 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dietist på Distans (DiOn)
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digitalisering i byggbranschen
Forskningsområde: Informatik
Tid 4 augusti 2018 till 4 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digital access till det samiska kulturarvets arkiv
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 juli 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omvärldsbevakning Kommunal IoT
Tid 1 november 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värdeskapande med Internet of Things (IoT)
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Medskapande välfärd genom digitalisering
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Mer-än-människocentrerad design i stadsodling
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2017 till 1 mars 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
PLACE-EE: Plattform för åldrande gemenskap Engagemang – Utbud och Företag
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Smarta fastighetstjänster med IoT
Tid 1 september 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovation+
Forskningsområde: Informatik
Tid 30 november 2016 till 30 november 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bitstream II
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 juni 2016 till 31 maj 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Design för distansförkroppsligande
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 maj 2016 till 31 oktober 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Mobile Remote Presence i Sakernas Internet - Utmaningar och lösningar för interaktionsdesign
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av konkurerande organiseringslogiker för utvecklingen av framväxande plattformsekosystem
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2014 till 18 september 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2018-11-12