"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskare Neurovetenskaper

Peter Andersen

Professor och överläkare i Neurologi. Bedriver klinisk och molekylärbiologiska-genetisk forskning om amyotrofisk lateral skleros (ALS) och leder nationella läkemedelsprövningar.

Martin Biström

 

Sara af Bjérken

Disputerad ST-läkare i Neurologi och biträdande universitetslektor i histologi med cellbiologi. Egen grupp där forskning bedrivs både djurexperimentellt och på människa kring Parkinsons sjukdom.

Patric Blomstedt

Professor och överläkare i stereotaktisk funktionell neurokirurgi. Forskning inriktad på att behandla rörelsestörningar (t ex Parkinsons sjukdom eller tremor) med deep brain stimulation.

David Bäckström

Specialistläkare och post doc i Neurologi som bedriver forskning kring Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism.

Elaheh Ekhtiari Bidhendi

Post doc i Neurologi som bedriver forskning kring Amyotrofisk Lateral skleros (ALS).

Helena Fordell

Disputerad specialistläkare i Neurologi. Strokeforskare med särskild inriktning mot neglekt och virtual reality.

Karin Forsberg

Disputerad ST-läkare i Neurologi. Forskar kring Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) med fokus på neuroanatomiska studier.

Lars Forsgren

Senior professor i Neurologi. Ansvarig för Parkinsongruppen och dess forskning.

Marwan Hariz

Professor Emeritus och överläkare i Neurokirurgi. Hans forskningsområde är deep brain stimulation (DBS).

Elias Johansson

Docent, ST-läkare i Neurologi. Egen forskargrupp med fokus på stroke och särskilt karotisstenoser.

Lars-Owe D Koskinen

Professor och överläkare i Neurokirurgi samt laborator (biträdande professor) i Fysiologi vars aktuella forskning är inriktad på traumatisk hjärnskada (TBI), hydrocefalus och hypofystumörer.

Niklas Lenfeldt

Disputerad i Neurologi, är också med kand och civilingenjör. Driver forskning med magnetkamera kring Parkinsons sjukdom samt för tidigt födda barn.

Peter Lindvall

Docent och överläkare i Neurokirurgi. Forskning bedrivs ffa kring subaraknoidalblödning (stroke).

Jan Malm

Professor och överläkare i Neurologi. Ämnesansvarig för Klinisk vetenskap/Neurovetenskaper. Forskar kring hydrocefalus och stroke.

Erik Nordh

Docent, överläkare och universitetslektor i Klinisk Neurofysiologi. Forskning bedrivs inom ärftliga amyloidoser och Parkinsons sjukdom, samt kring fysiologisk kontroll i käk-/nacksystemen.

Jonatan Salzer

Docent och specialistläkare i Neurologi. Forskar på akut yrsel vid stroke (Projekt Obalans) samt MS.

Richard L Sjöberg

Docent och överläkare i Neurokirurgi, dessutom docent i Medicinsk Psykologi. Egen forskargrupp med inriktning på hjärntumörer.

Peter Sundström

Docent, överläkare och universitetslektor i Neurologi. Forskning beddrivs kring miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av MS.

Pedram Tabatabaei Shafiei

Disputerad överläkare i Neurokirurgi. Bedriver studier om biokemiska markörer vid hjärntumörer.

Miles Trupp

Gruppledare. Har en egen forskargrupp med fokus på biomarkörer vid neurodegenerativ sjukdom (t ex Parkinsons sjukdom och Amyotrofisk lateral skleros).

Senast uppdaterad: 2022-10-24