Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pediatrik

Pediatrik handlar om hur vi kan förbättra hälsan hos barn- och ungdomar - från nyfödda till 18-åringar.

Vi undervisar på läkarprogrammets termin 11 samt på andra program såsom dietist-, logoped- och sjuksköterskeprogrammet. Vår forskning om barn och ungdomars hälsa och sjukdomar är världsledande på flera områden.

Forskning bedrivs inom ett flertal områden, vilket speglar ämnets breda innehåll med såväl ålders- som hälso- och sjukdomsspecifika frågeställningar. Vid enheten finns ett väl fungerade laboratorium för experimentell forskning och en klinisk forskningsenhet speciellt anpassad till barns särskilda behov.

Ett av de huvudsakliga forskningsområdena är nutrition, allt från grundforskning till kliniska prövningar. Nuvarande projekt omfattar bioaktiva komponenter i bröstmjölk särskilt gallsalt-stimulerat lipas, effekter av nya ingredienser i bröstmjölksersättning på flera biologiska utfall, järnbehov och järnbrist i relation till spädbarnsmat, effekter av probiotika på utvecklingen av immunfaktorer hos spädbarn och även epidemiologiska orsaker och utveckling av celiaki.

Ett annat område är möjliga orsaker till barn- och ungdomsdiabetes och dess komplikationer. Genetiska och icke-genetiska riskfaktorer studeras i experimentella och populationsbaserade projekt. De komplexa interaktionerna mellan livsstilsrelaterade riskfaktorer och riskgener för både typ 1 diabetes och diabetisk nefropati är utformade som multivariata studier.

Andra forskningsområden är tillväxt och utveckling, kongenitala hjärtsjukdomar, akut lymfatisk leukemi och andra cancersjukdomar, vaccinationer och longitudinell uppföljning av för tidigt födda barn samt övervikt och fetma hos barn.

Vetenskapliga publikationer
Vetenskapliga publikationer

De 50 senaste publikationerna från pediatrik

Avhandlingar
Avhandlingar

Ta del av de senaste avhandlingarna inom ämnet pediatrik vid Umeå universitet

NorthPop
NorthPop

En infrastruktur som inkluderar biobank och databas för barn och unga vuxna i Västerbotten