"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysiologiska och biologiska aspekter på kost och nutrition

Inom detta profilområde studeras hur kosten påverkar olika fysiologiska system och biologiska parametrar, t ex substratutnyttjande, riskfaktorer för metabol sjuklighet, hormoner, tarmens bakterieflora, kroppssammansättning och kognitiv funktion

Profilområdet inkluderar även hur kost, vätskeintag och måltidsplanering påverkar prestation och återhämtning. Randomiserade, kontrollerade kostinterventionsstudier (s k RCT-studier) står i fokus, men även andra studiedesigner förekommer.

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2022-05-10