"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vad händer i kroppen när man äter LCHF? - en randomiserad kontrollerad studie

Forskningsprojekt LCHF-kost är en populär, men även omdebatterad kosthållning. LCHF (Low Carb High Fat) började som en lågkolhydratdiet inriktad på viktnedgång, men dess många förespråkare framställer den som allmänt hälsofrämjande. Idag är LCHF en av Sveriges vanligaste dieter. Tyvärr saknas välkontrollerade studier av den unika svenska LCHF-kosten, vilket är en brist. Samtidigt finns det anledning att misstänka att LCHF kan vara skadligt för den metabola hälsan.

Studien är en randomiserad kontrollerad studie med crossover design där unga vuxna normalviktiga kvinnor får äta en strikt LCHF-kost respektive enligt de nordiska näringsrekommendationerna. I denna så kallade feeding study (deltagarna får endast äta den mat de tilldelas) undersöks bl a hur LCHF-kost påverkar riskfaktorer för metabol sjuklighet och fysisk prestation.

Projektansvarig

Jonas Buren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 60
Anna Sjödin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 90

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2015-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Externa finansiärer

Dr P Håkanssons stiftelse, Magnus Bergvalls stiftelse

Projektbeskrivning

Bakgrund

Ketogena LCHF-dieter (Low Carb High Fat) är oerhört populära, men även omdebatterade. LCHF-kost är extra populär bland personer som vill gå ner i vikt, eller som lider av diabetes eller epilepsi. Andra ser dieten som allmänt hälsofrämjande, och äter LCHF av den anledningen. De farhågor som finns med LCHF rör framför allt det låga fiberinnehållet och det höga innehållet av mättat fett. Traditionell svensk LCHF-kost är tämligen ostuderad. Välkontrollerade, randomiserade koststudier är dessutom mycket svåra att genomföra, och en av anledningarna till att det finns motstridiga åsikter kring LCHF, inte minst dess effekter på kardiovaskulär hälsa.

Vår studie

Vår så kallade feeding study är en randomiserad kontrollerad studie med crossover-design där unga vuxna normalviktiga kvinnor fått äta enligt LCHF (4 veckor) respektive de nordiska näringsrekommendationerna (4 veckor) med en 15 veckor lång washout. Unikt med denna studie är att den är ytterst kontrollerad och att forskningspersonerna inte fått äta något annat än den energi- och näringsberäknade mat de tillhandahållits. För att kunna utvärdera hur enbart kosten påverkar olika hälsoparametrar så skulle kvinnorna vara viktstabila och bibehålla en jämn fysisk aktivitet under studien. Ett detaljerat studieprotokoll finns att läsa här.

Detta vill vi undersöka

Vårt primära mål är att i detalj undersöka vad som händer med blodfetterna hos de som fullföljer interventionen. Riskerar unga, friska, kvinnor att få ”dåliga blodfetter” om de äter LCHF?

  • Vad händer med ämnesomsättning, fysisk prestationsförmåga, musklernas uthållighet, och kroppssammansättning (muskel- respektive fettmassa)? Vad händer med ork och uthållighet under respektive kostintervention?
  • Hur påverkas tarmfloran av kostomställningen, som förutom mycket fett innebär lågt intag av kostfibrer?
  • Hur ser sambandet ut mellan vad vi äter och förekomsten av små molekyler i blodet, s k metaboliter?
  • Hur påverkas deltagarnas sinnesstämning, initiativförmåga, ork, koncentrationsförmåga, matlust och begär efter sötsaker? Upplevs hunger på samma sätt?
  • Vad händer hormonellt i kroppen efter att man ätit respektive diet?
  • Hur är upplevelsen av att delta i en s k feeding study där man bara får äta den mat man tilldelas, och inget annat (kvalitativ analys)?

Länkar och mer läsning

Studieprotokoll

Artikel i tidskriften Nutrients (2020): Effects of a Ketogenic Diet on Muscle Fatigue in Healthy, Young, Normal-Weight Women: A Randomized Controlled Feeding Trial

Artikel i tidskriften Nutrients (2021): A Ketogenic Low-Carbohydrate High-Fat Diet Increases LDL Cholesterol in Healthy, Young, Normal-Weight Women: A Randomized Controlled Feeding Trial

Reply i tidskriften Nutrients (2021): Reply to Ravnskov, U. Is High Cholesterol Deleterious? An Alternative Point of View. Comment on “Burén et al. A Ketogenic Low-Carbohydrate High-Fat Diet Increases LDL Cholesterol in Healthy, Young, Normal-Weight Women: A Randomized Controlled Feeding Trial. Nutrients 2021, 13, 814”

Senast uppdaterad: 2021-11-09