"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skolmåltiden – mer än bara maten på tallriken

En seminarieserie för rektorer om skolmåltider

Målsättning

Efter genomgången seminarieserie ska deltagande rektorer ha ökad kännedom och medvetenhet om de lagar, styrdokument och riktlinjer som berör skolmåltiden. I detta ingår bl.a. rektorns ansvar i relation till skolmåltiden, skolmåltidens roll i det systematiska kvalitetsarbetet och den pedagogiska verksamheten på skolan. Det innefattar även att öka kunskapen om hur sociala, fysiska och organisatoriska perspektiv påverkar upplevelsen av skolmåltiden och hur skolmåltiden kan nyttjas för att uppnå mål utöver att mätta elever.

Upplägg och undervisningsformer

Seminarieserien kommer att förläggas på tre digitala träffar á tre timmar. De digitala träffarna kommer att äga rum i Zoom. Lärplattformen Canvas kommer att användas för att ge seminarieserien en struktur för deltagarna samt för att lägga upp kursmaterial som används under de digitala träffarna.

Träffarna kommer att utgå från aktiva undervisningsformer där rektorerna i hög utsträckning ges möjlighet att diskutera olika områden som berör skolmåltiden. Det kan ex. vara korta introducerande föreläsningar eller filmer med efterföljande diskussioner i mindre grupper. Samtliga områden som tas upp kommer att kopplas till aktuell forskning.

Träffarna kommer att ledas av universitetslektorer och doktorander vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet som forskar om olika aspekter av skolmåltiden.

Teman på träffar

Seminarium 1. Rektorn och skolmåltiden

Den första träffen berör rektorns roll och ansvar i relation till skolmåltiden samt de förutsättningar rektorn har att arbeta med skolmåltiden. Här berörs även organisation och styrning samt lagar, styrdokument och riktlinjer. Utöver detta berörs måltiden ur ett helhetsperspektiv. Rektorerna ges även utrymme att, tillsammans med andra rektorer, reflektera över hur skolmåltiden fungerar på den skola de ansvarar för.

Seminarium 2. Skolmåltiden – mer än bara maten på tallriken

Den andra träffen berör pedagogiska och sociala aspekter av skolmåltiden. Här diskuteras bl.a. den pedagogiska måltiden, en skollunch för alla (bl.a. utifrån special- och behovsanpassad kost och NPF-diagnoser) och skolmåltiden som en social mötesplats.

Seminarium 3. Vad kan och vill jag göra på min skola och hur gör jag det?

Den tredje träffen kommer att vara framåtsyftande med utrymme att diskutera hur de olika aspekterna som behandlats under seminarieserien kan integreras i den egna verksamheten. Ämnesövergripande arbete i relation till skolmåltiden samt goda exempel på hur skolor arbetat med skolmåltiden kommer även att ligga till grund för diskussioner.

Datum för träffar

Seminarium 1: 19/10 kl. 14.00-17.00

Seminarium 2: 16/11 kl. 14.00-17.00

Seminarium 3: 7/12 kl. 14.00-17.00

Anmälan

Sista datum för anmälan är den 5 oktober och du gör din anmälan via denna länk. Det finns ett begränsat antal platser. 

Seminarieserien är kostnadsfri att delta på. 

Kontaktperson

Maria Waling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 83
Senast uppdaterad: 2023-08-25