"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Måltider i förskola och skola – mer än bara maten på tallriken

En seminarieserie för rektorer om måltider i förskola och skola

Målsättning

Efter genomgången seminarieserie ska deltagande rektorer ha ökad kännedom och medvetenhet om de lagar, styrdokument och riktlinjer som berör måltider i förskola och skola. I detta ingår bl.a. rektorns ansvar i relation till måltiden, måltidens roll i det systematiska kvalitetsarbetet och den pedagogiska verksamheten. Det innefattar även att öka kunskapen om hur sociala, fysiska och organisatoriska perspektiv påverkar upplevelsen av måltiden och hur måltiden kan nyttjas för att uppnå mål utöver att mätta barn och ungdomar.

Upplägg och undervisningsformer

Seminarieserien kommer att förläggas på tre digitala träffar á 2,5 timmar. De digitala träffarna kommer att äga rum i Zoom. Lärplattformen Canvas kommer att användas för att ladda upp material som diskuterats under seminarieserien.

Träffarna kommer att utgå från aktiva undervisningsformer där möjlighet ges att diskutera olika områden som berör måltiden i förskola och skola. Det kan ex. vara korta introducerande föreläsningar eller filmer med efterföljande diskussioner i mindre grupper. Samtliga områden som tas upp kommer att kopplas till aktuell forskning.

Träffarna kommer att ledas av universitetslektorer och doktorander vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet som forskar om olika aspekter av skolmåltiden.

Teman på träffar

Seminarium 1. Rektorn och måltiden i förskola och skola

Den första träffen berör rektorns roll och ansvar i relation till måltiden i skola och förskola samt de förutsättningar rektorn har att arbeta med måltiden. Här berörs även organisation och styrning samt lagar, styrdokument och riktlinjer. Utöver detta berörs måltiden ur ett helhetsperspektiv. Rektorerna ges även utrymme att, tillsammans med andra rektorer, reflektera över hur måltiden fungerar på den skola de ansvarar för.

Seminarium 2. Måltiden i förskola och skola – mer än bara maten på tallriken

Den andra träffen berör pedagogiska och sociala aspekter av måltiden i förskola och skola. Här diskuteras bl.a. den pedagogiska måltiden, måltidspedagogik, en förskole-/skollunch för alla (bl.a. utifrån special- och behovsanpassad kost och NPF-diagnoser) och måltiden som en social mötesplats.

Seminarium 3. Vad kan och vill jag göra på min förskola/skola och hur gör jag det?

Den tredje träffen kommer att vara framåtsyftande med utrymme att diskutera hur de olika aspekterna som behandlats under seminarieserien kan integreras i den egna verksamheten. Ämnesövergripande arbete i relation till skolmåltiden samt goda exempel på hur förskolor och skolor arbetat med måltiden kommer även att ligga till grund för diskussioner.

Datum för träffar

Seminarium 1: Torsdag den 19 september kl. 14.00-16.30

Seminarium 2: Torsdag den 24 oktober 14.00-16.30

Seminarium 3: Torsdag den 14 november 14.00-16.30

Anmälan

Sista datum för anmälan är den 12 september och du gör din anmälan via denna länk. Det finns ett begränsat antal platser. 

Seminarieserien är kostnadsfri att delta på. 

Kontaktperson

Maria Waling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 83
Senast uppdaterad: 2024-05-23