"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Waling

Docent i kostvetenskap. Forskar om skolmåltiden och matosäkerhet (food insecurity).

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Min forskning berör olika aspekter av mat och måltider hos barn och ungdomar. De senaste ca 10 åren har jag forskat om hälsomässiga, sociala och pedagogiska aspekter av skolmåltiden. Jag forskar även om matosäkerhet (food insecurity) i ett svenskt sammanhang.

Tidigare har jag forskat om hur övervikt och obesitas kan förebyggas genom förändring av livsstil kopplat till matvanor och fysisk aktivitet.

Jag har ett stort intresse för olika forskningsmetoder och har erfarenhet av att genomföra olika typer av kostundersökningsmetoder och validera kostundersökningsmetoder. Jag har kompetens inom både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och att genomföra randomiserade kontrollerade studier.

År 2018 tilldelades jag Kungliga Skytteanska priset, ett pris som tilldelas en yngre, framstående forskare vid Umeå universitet.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9743-8567

Forskarhandledning

Jag är handledare för tre doktorander. Jag är huvudhandledare för Ana Karina Pastrana Polo som arbetar med ett projekt som berör matosäkerhet hos ungdomar i Sverige. Ana Karina ingår i den nationella forskarskolan InSyNC.

Jag är biträdande handledare för Susanna Sandberg som arbetar med ett projekt som heter ”En skollunch för alla” och Hilde Weiser som forskar om hållbart ätande bland ungdomar i svenska Arktis, båda vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet.

Undervisning

Mycket av min undervisning har fokus på barn och ungdomars matvanor, skolmåltiden, kostundersökningsmetodik och vetenskaplig metod. Jag handleder och examinerar även uppsatser på grund och avancerad nivå.

Ledningsuppdrag

Mellan åren 2019-2021 var jag prefekt vid institutionen och mellan åren 2014-2018 var jag biträdande prefekt och forskningsansvarig vid institutionen.

Health Education Journal, Sage Publications 2024, Vol. 83, (1) : 29-39
Berggren, Linda; Waling, Maria; Olsson, Cecilia
Læring gennem mad og måltider i grundskolen: teori og praksis fra Danmark, Sverige og Norge, Cappelen Damm AS 2023 : 131-146
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Waling, Maria
Education Inquiry
Janhonen, Kristiina; Olsson, Cecilia; Waling, Maria
Food & Nutrition Research, Swedish Nutrition Foundation 2023, Vol. 67
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta; Waling, Maria
Cambridge Journal of Education, Routledge 2021, Vol. 51, (2) : 247-261
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Rönnlund, Maria; et al.
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (3) : 1-15
Mårtensson, Alexander; Stomby, Andreas; Tellström, Anna; et al.
Endocrine Connections, Bioscientifica 2021, Vol. 10, (9) : 1101-1110
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Children's Geographies, Routledge 2020, Vol. 18, (3) : 339-350
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Talvia, S.; et al.
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 8, (2)
Otten, Julia; Andersson, Jonas; Ståhl, Jens; et al.
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
Journal of School Health, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 88, (10) : 744-753
Juniusdottir, Ragnheidur; Hörnell, Agneta; Gunnarsdottir, Ingibjorg; et al.
Health Education, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 117, (2) : 130-147
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
Europe's Journal of Psychology, Vol. 13, (4) : 645-666
Jonsson, Bert; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; et al.
Cell Symposia Exercise Metabolism, 21-23 May, 2017, Gothenburg, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Endokrindagarna, 1-3 februari 2017, Uppsala, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Health Education, Vol. 117, (6) : 540-550
Waling, Maria; Olsson, Cecilia
NNC2016 - 11th Nordic nutrition conference, June 20-22, 2016, Gothenburg
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
Health Education Journal, Vol. 75, (8) : 961-971
Cecilia, Olsson; Waling, Maria
Food & Nutrition Research, Vol. 60, (1)
Hörnell, Agneta; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna Sigridur; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (10)
Olafsdottir, Anna S.; Hörnell, Agneta; Hedelin, Marlene; et al.
11th Nordic Nutrition Conference, 20-22 june, 2016, Gothenburg
Olsson, Cecilia; Mellberg, Sandra; Waling, Maria
Food and Nutrition Research, Co-Action Publishing 2016, Vol. 60
Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; Lagström, Hanna; et al.
Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 67 : 258-258
Talvia, Sanna; Lagstrom, Hanna; Laurinen, Maarit; et al.
Nordisk Nutrition, Swedish nutrition foundation: 2014, (4) : 8-10
Waling, Maria; Hörnell, Agneta
International Conference on Diet and Activity Methods, Rome, Italy, 14-17 May
Svensson, Åsa; Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; et al.
Journal of Nutrition and Metabolism, (247389)
Svensson, Åsa; Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; et al.
Journal of Nutrition and Metabolism, Vol. 2012
Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; Lind, Torbjörn; et al.
Journal of Nutritional Science, Vol. 1 : 1-11
Waling, Maria; Larsson, Christel
Annual meeting of the FAS research center EpiLife, 10 march 2011, Gothenburg, Sweden
Svensson, Åsa; Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; et al.
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kostvetenskap 2011
Waling, Maria
Journal of Nutrition, American Society for Nutrition 2010, Vol. 140, (10) : 1793-1798
Waling, Maria; Lind, Torbjörn; Hernell, Olle; et al.
The 7th International Conference in Diet and Activity Methods
Waling, Maria; Larsson, Christel
Journal of Nutrition, Bethesda: American Society for nutrition 2009, Vol. 139, (3) : 522-527
Waling, Maria; Larsson, Christel