Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Waling

Jag är docent och min hudsakliga forskningsinriktning är olika aspekter av barn och ungdomars matvanor där jag under många år fokuserat på skollunch.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor (tjänstledig) vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent och min hudsakliga forskningsinriktning är olika aspekter av barn och ungdomars matvanor där jag under många år har haft fokus på skollunchen ur ett flertal aspekter. Jag är även involverad i ett forskningsprojekt som handlar om kost för vuxna med diabetes typ 2. Jag undervisar framförallt inom områden som rör barn och ungdomars matvanor, kostundersökningsmetoder och vetenskaplig metodik. År 2018 tilldelades jag Kungliga Skytteanska priset, ett pris som tilldelas en yngre, framstående forskare vid Umeå universitet.

Forskning och forskarhandledning

År 2011 disputerade jag och försvarade avhandlingen " Effekten av en 2-årig livsstilsintervention på kostintag och metabol hälsa bland barn med övervikt och fetma" ("Dietary and metabolic effects of a 2-year lifestyle intervention on overweight and obese children") där syftet var att förebygga fortsatt utveckling av övervikt och ohälsa hos barn med övervikt och fetma. Detta var en randomiserad kontrollerad interventionsstudie där vi jobbade med att förbättra matvanor, öka fysisk aktivitet, minska fysisk inaktivitet och stärka självkänsla.

Sedan år 2012 är ansvarig för den svenska delen av forskningsprojektet ProMeal (Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries) som ett nordiskt samarbetsprojekt mellan länderna Sverige, Norge, Finland och Island. Syftet med ProMeal är att studera skollunchens betydelse för kostens totala hälsosamhet och kognitiv funktion samt elevers upplevelse av skolmåltiden. I denna studie har vi använt oss av fotografier för att tar reda på vad eleverna äter till skollunch, en metod som vi även har validerat inom projektet. Detta projekt är delvis finansierat av NordForsk.

Inom projektet ProMeal är jag huvudhandledare för doktorand Linda Berggren som har fokus på elevernas upplevelse av skolmåltiden. Linda har jobbat med fokusgruppintervjuer, narrativa berättelser och kommer framöver bl.a. att studera lärares upplevelse av den pedagogiska måltiden.

Sedan år 2015 är min forskningstid delvis finansierad av Lärarhögskolan där jag bedriver forskning om skolmåltider och hur skolledare ser på skolmåltiden i relation till skolans systematiska kvalitetsarbete. Utöver detta så studerar jag även lärares syn på pedagogiska måltider.

Jag är även delaktig i projektet URAX, en randomiserad kontrollerad interventionsstudie, som syftar till att utvärdera effekten av en paleolitisk kost och fysisk aktivitet på olika hälsoparametrar hos personer med typ 2 diabetes. I denna studie är jag ansvarig för kostinterventionen och utvärdering av kostintaget.

Undervisning

Jag undervisar på flera kurser på grundläggande och avancerad nivå. Mycket av min undervisning har fokus på barn och ungdomars matvanor, kostundersökningsmetodik och vetenskaplig metod. Jag handleder och examinerar även uppsatser på grund och avancerad nivå.

Ledningsuppdrag

Mellan åren 2019-2021 var jag prefekt vid institutionen och mellan åren 2014-2018 var jag biträdande prefekt och forskningsansvarig vid institutionen.

Cambridge Journal of Education, Routledge 2021, Vol. 51, (2) : 247-261
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Rönnlund, Maria; et al.
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (3) : 1-15
Mårtensson, Alexander; Stomby, Andreas; Tellström, Anna; et al.
Endocrine Connections, Bioscientifica 2021, Vol. 10, (9) : 1101-1110
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Children's Geographies, Routledge 2020, Vol. 18, (3) : 339-350
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Talvia, S.; et al.
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 8, (2)
Otten, Julia; Andersson, Jonas; Ståhl, Jens; et al.
The Lancet Public Health, The Lancet Publishing Group 2018, Vol. 3, (11)
Bergman, Frida; Wahlström, Viktoria; Stomby, Andreas; et al.
Journal of School Health, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 88, (10) : 744-753
Juniusdottir, Ragnheidur; Hörnell, Agneta; Gunnarsdottir, Ingibjorg; et al.
Health Education, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 117, (2) : 130-147
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
Europe's Journal of Psychology, Vol. 13, (4) : 645-666
Jonsson, Bert; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; et al.
Cell Symposia Exercise Metabolism, 21-23 May, 2017, Gothenburg, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Endokrindagarna, 1-3 februari 2017, Uppsala, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Health Education, Vol. 117, (6) : 540-550
Waling, Maria; Olsson, Cecilia
NNC2016 - 11th Nordic nutrition conference, June 20-22, 2016, Gothenburg
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
Health Education Journal, Vol. 75, (8) : 961-971
Cecilia, Olsson; Waling, Maria
Food & Nutrition Research, Vol. 60, (1)
Hörnell, Agneta; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna Sigridur; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (10)
Olafsdottir, Anna S.; Hörnell, Agneta; Hedelin, Marlene; et al.
11th Nordic Nutrition Conference, 20-22 june, 2016, Gothenburg
Olsson, Cecilia; Mellberg, Sandra; Waling, Maria
Food and Nutrition Research, Co-Action Publishing 2016, Vol. 60
Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; Lagström, Hanna; et al.
Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 67 : 258-258
Talvia, Sanna; Lagstrom, Hanna; Laurinen, Maarit; et al.
Nordisk Nutrition, Swedish nutrition foundation: 2014, (4) : 8-10
Waling, Maria; Hörnell, Agneta
International Conference on Diet and Activity Methods, Rome, Italy, 14-17 May
Svensson, Åsa; Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; et al.
Journal of Nutrition and Metabolism, (247389)
Svensson, Åsa; Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; et al.
Journal of Nutrition and Metabolism, Vol. 2012
Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; Lind, Torbjörn; et al.
Journal of Nutritional Science, Vol. 1 : 1-11
Waling, Maria; Larsson, Christel
Annual meeting of the FAS research center EpiLife, 10 march 2011, Gothenburg, Sweden
Svensson, Åsa; Waling, Maria; Bäcklund, Catharina; et al.
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kostvetenskap 2011
Waling, Maria
Journal of Nutrition, American Society for Nutrition 2010, Vol. 140, (10) : 1793-1798
Waling, Maria; Lind, Torbjörn; Hernell, Olle; et al.
The 7th International Conference in Diet and Activity Methods
Waling, Maria; Larsson, Christel
Journal of Nutrition, Bethesda: American Society for nutrition 2009, Vol. 139, (3) : 522-527
Waling, Maria; Larsson, Christel