"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Bild: Malin Grönborg

Vid institutionen för kultur- och medievetenskaper bedrivs utbildning på forskarnivå i etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi och litteraturvetenskap.

Utbildningen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper och ingående träning i forskningsmetodik, samt goda insikter i de problemställningar och teorier som förekommer inom det aktuella forskningsområdet och vid den praktiska tillämpningen av dessa. Utbildningen skall ge en bred orientering om forskningsutvecklingen inom respektive huvudområde i avsikt att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att planlägga och utarbeta vetenskapliga texter och rapporter. Vidare syftar utbildningen till att göra den studerande lämpad att i olika situationer kunna förmedla sina forskningsresultat.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkoren för behörighet (se resp. huvudområdes studieplan) samt bedöms ha förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen. Utbildning på forskarnivå avslutas med licentiatexamen eller doktorsexamen. Utbildningen skall omfatta 120 högskolepoäng för licentiatexamen och 240 högskolepoäng för doktorsexamen.

Licentiatexamen

För en licentiatexamen krävs 30 högskolepoäng i läskurser och 90 högskolepoäng i avhandlingsskrivande. Läskurspoängen fördelas mellan en del obligatoriska kurser samt en del kurser som studerande och handledare tillsammans skräddarsyr som individuella läskurser. Kurserna examineras i form av skriftliga papers.

Doktorsexamen

För doktorsexamen krävs 60 högskolepoäng i läskurser och 180 högskolepoäng i avhandlingsskrivande. Läskurspoängen fördelas mellan en del obligatoriska kurser samt en del kurser som studerande och handledare tillsammans skräddarsyr som individuella läskurser. Kurserna examineras i form av skriftliga papers.

Studierektor, forskarutbildning

Eric Carlsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 94
Senast uppdaterad: 2022-07-15