"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Bild: Malin Grönborg

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett till största delen teoretiskt ämne. Ämnet är tudelat. Forskare inom ämnet försöker förstå dels våra medier utifrån samhälleliga och kulturella perspektiv, dels hur kommunikation inom organisationer fungerar.

Varför ska du läsa medie- och kommunikationsvetenskap?

I dagen samhälle är medier och kommunikation viktigare än någonsin. Specialister inom kommunikation får mer framskjutna positioner inom såväl näringsliv som myndigheter och organisationer då det blir allt svårare att nå fram genom mediebruset. Vid Umeå universitet kan du både läsa medie- och kommunikationsvetenskap som fristående kurser eller via program. Oavsett ger de dig både teoretiska och praktiska kunskaper för arbete med information och kommunikation. Är du intresserad av kommunikation, information och medier och vill ha kompetenser som är eftertraktade på dagens arbetsmarknad? Då är medie- och kommunikationsvetenskap något för dig!

Tre olika ingångar

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) har tre olika utbildningsingångar. Vill du ha en utbildning där du halva studietiden läser MKV och ägnar den andra halvan åt ett annat ämne, till exempel ekonomi, språk eller datavetenskap, för att skapa en unik anställningsprofil? Då är Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap något för dig.

Vill du istället rikta in dig på att arbeta som informatör och utveckla presentationsfärdigher och beställarkompetens inom de flesta medier är det Programmet för strategisk kommunikation som är aktuellt.

Givetvis erbjuder vi också fristående kurser inom ämnet. Är du osäker på vad du vill läsa – varför inte läsa våra fristående A-, B- och C-kurser? Om du sedan söker och blir antagen till något av ovanstående program, får du tillgodoräkna dig dessa. 

Senast uppdaterad: 2023-09-20