"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning inom etnologi

Här kan du läsa mer om forskningsämnet etnologi samt vilka forskningsprojekt och publikationer som gjorts inom området.

Etnologi är ett ämne som undersöker samhället ur ett kulturellt perspektiv, ofta med fokus på människors vardagsliv och deras erfarenheter, värderingar och tankevärldar. Sedan länge har etnologer intresserat sig för traditioner och ritualer, folklore och berättande, kulturarv och populärkultur. Men etnologisk forskning handlar också om aktuella samhällsförändringar och globala utmaningar, såsom klimatförändringar och en så kallad grön omställning, internationell migration, mångfald, jämställdhet och hållbarhet. Andra centrala teman är in- och exkludering, segregation och integration samt demokrati och makt. 

Nyheter inom ämnet

Studenter i Humanisthuset.
Nya samhällsutmaningar kräver etnologiska kompetenser

I höst startar ett nytt kandidatprogram med fokus på etnologi vid Umeå universitet!

Bild på Matilda Marshall
Månadens humanist: Matilda Marshall

Hon är lektor i etnologi och forskar om hur hållbarhet kan göras meningsfullt i vardagen.

Bokomslag Pehr Stenbergs värld
Klassresa, svartsjuka och subjektet som livsprojekt

I en ny antologi presenterar tre forskare olika infallsvinklar och tolkningar av Pehr Stenbergs texter.

Senast uppdaterad: 2024-03-14