"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Etnologi

Bild: Elin Berge

Etnologi är ett ämne som går ut på att förstå samhället ur ett kulturperspektiv, det vill säga att ta utgångspunkt i människors erfarenheter, värderingar och idéer.

Vaför ska du läsa etnologi?

Samspelet mellan kultur och identitet är viktigt för att förstå hur t.ex. kön, etnicitet, klass, religion och ålder blir betydelsefullt i tillvaron. Kunskaper i etnologi är viktiga för att kunna ifrågasätta fördomar och vända upp och ned på det som uppfattas som normalt och självklart. Etnologiska arbetssätt kan vara att intervjua människor, delta i deras dagliga liv och försöka komma nära deras sätt att tänka, men också att analysera massmediala budskap. Etnologiska kunskaper efterfrågas i jobb som utredare, handläggare och projektledare, speciellt de som handlar om kulturskillnader, jämställdhet, barn och ungdom, fritid, kultur och turism. Etnologi kan också användas som bas för de mer yrkesinriktade programmen i kulturanalys och museologi samt i biblioteks- och informationsvetenskap.

Att studera över nätet

En tidigare etnologistudent berättar om sin studier i etnologi över nätet:

"Det har varit en otroligt lärorik, intressant och arbetsam resa. Den kanske viktigaste insikten jag har fått under dessa 20 poängs kurs är dock på det mer personliga planet, nämligen den att jag klarar av mycket mer än vad jag tror! [...] Det har dessutom varit oerhört roligt att läsa, lära, tänka och skriva. Närmare 20 år efter det att jag avslutade gymnasiet har jag äntligen kommit igång med de akademiska studier vars påbörjande alltid funnits någonstans i bakhuvudet och hamnat allt längre bort ifrån det genomförbara i takt med att familjen utökades."

Några andra studentröster om ämnet

"Tydliga och klara anvisningar."
"Bra uppgifter och intressant kurslitteratur."
"Jag är jättenöjd med hur kursen har varit. Lätt att navigera och att man hittar uppgifterna lätt."
"Uppgifterna har varit bra och utgått från kurslitteraturen på ett bra sätt. Lärarna har varit mycket tillmötesgående, pedagogiska och svarat och hjälpt på ett bra sätt."
"Jag har lärt mig väldigt mycket och det var till största delen väldigt intressant litteratur. Tack för det här året och lycka till med kommande kurser."
"Tack för kursen!!!"

Mer information om aktuella kurser

Senast uppdaterad: 2022-07-15