"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss

Vi vill samarbeta med er!

Institutionen har lång erfarenhet av att samverka med företag, myndigheter, skolor och organisationer, inom forskning och utbildning. Externa samarbeten är viktiga för oss eftersom de har potential att höja kvalitén på våra utbildningar och vår forskning. Det är också vår uppgift att sprida kunskap till allmänheten om våra ämnen matematik och matematisk statistik samt dess tillämpningar.

Studentarbeten

Institutionen ansvarar för civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi (IE) som har tre profiler; risk management, industriell statistik samt logistik och optimering. Varje år finns det ett behov av 25-50 examensarbeten (30 hp motsvarande en termins studier) och 15-30 projektarbeten. Vi ser gärna att en stor del av dessa arbeten bedrivs i nära samarbete med regionala och nationella företag, myndigheter och organisationer. Vi har även studenter som gör examensarbeten (15 hp eller 30 hp) i matematik och matematisk statistik, även här ser vi gärna ett nära samarbete med externa aktörer.

Läs mer om samarbetsmöjligheter med civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi här.

Om du har förslag på ett studentarbete så är du välkommen att kontakta Markus Ådahl (programansvarig för IE), Peter Anton (studierektor)


Samarbete med grund- och gymnasieskolor

Vi bedriver samarbeten med grundskole- och gymnasieklasser, för vilka vi ger inspirationsföreläsningar, workshops och hjälper till att handleda gymnasiearbeten. Vi är del av de nationella och lokala satsningarna Teknikåttan, den levande frågelådan för åk 5, Mattefyren och forskarlägerskolan för åk 7. För högpresterande gymnasieelever kan vi erbjuda kurser på universitetsnivå parallellt med elevernas gymnasiestudier. Vi deltar också i fortbildningsaktiviteter för lärare och skolledare. Om du är lärare eller rektor och intresserad av ett samarbete med oss så kan du kontakta Catarina Rudälv för mer information.


Föreläsningar och seminarier för allmänheten

Att sprida kunskap om matematik och matematisk statistik till allmänheten är en prioriterad uppgift, institutionens seminarier är i regel öppna för allmänheten. Om du är intresserad av att vi ger en populärvetenskaplig föreläsning kan du antingen kontakta en lärare/forskare direkt alternativt Peter Anton (studierektor)


Forskningssamarbeten

Matematik och matematisk statistik är teoretiska ämnen, men i takt med att omvärlden förändras (snabbare datorer, bättre lagringskapacitet och mer data) så har behovet av ämnena inom tillämpningar blivit allt viktigare. Vi har och har haft allt från omfattande statligt finansierade samarbeten (t.ex. med Volvo Lastvagnar, SKF och region Österbotten i Finland) till mindre omfattande samarbeten bestående av konsultuppdrag (t.ex. med Västerbottens läns landsting och Konftel) och uppdragsutbildningar (t.ex. med Boliden, GE Healthcare och Element 6). Om du är intresserad av ett forskningssamarbete kan du antingen kontakta Patrik Rydén (samverkansansvarig) eller Peter Anton (främst konsultarbeten och uppdragsutbildningar). Det går också bra att ta en direkt kontakt med våra forskningsledare. 


Bjud in dig själv

Vill du och ditt företag/organisation ta chansen att presentera er och era problemställningar för vår personal eller våra studenter så är ni varmt välkomna. Kontakta Peter Anton för mer information.

Konsultation

Här kan du läsa mer om Statistisk konsultation för näringsliv och organisationer

Senast uppdaterad: 2022-11-03