"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med institutionen för matematik och matematisk statistik

Externa samarbeten är viktiga för oss eftersom de har potential att höja kvalitén på våra utbildningar och vår forskning. Det är också vår uppgift att sprida kunskap till allmänheten om våra ämnen matematik och matematisk statistik samt dess tillämpningar.

Föreläsningar och seminarier för allmänheten

Att sprida kunskap om matematik och matematisk statistik till allmänheten är en prioriterad uppgift, institutionens seminarier är i regel öppna för allmänheten. Om du är intresserad av att vi ger en populärvetenskaplig föreläsning kan du antingen kontakta en lärare/forskare direkt alternativt Peter Anton (studierektor)

Bjud in dig själv

Vill du och ditt företag/organisation ta chansen att presentera er och era problemställningar för vår personal eller våra studenter så är ni varmt välkomna. Kontakta Peter Anton för mer information.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar är kurser som mot en ersättning ges till yrkesverksamma inom företag, myndigheter och organisationer. Kurserna vilar på vetenskaplig grund och är anpassad efter deltagarnas behov och förutsättningar. Kontakta Peter Anton för mer information.

Senast uppdaterad: 2024-02-22