"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Allmänna studieplaner

Varje forskarutbildningsämne har en allmän studieplan som bland annat beskriver utbildningens uppläggning och innehåll, behörighet och urval bland sökande.

Doktorsexamen

Omfattar 240 hp i ett forskarutbildningsämne och kräver dels godkända doktorandkurser, dels godkänd doktorsavhandling om minst 120 hp.

Licentiatexamen

Licentiatexamen är ett slutmål i forskarutbildningen om minst 120 hp. För examen krävs dels godkända doktorandkurser, dels godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 hp.

För mer information om regler för universitet och högskolor, se Högskoleförordningen.

Här hittar du de allmänna studieplanerna för de olika forskarutbildningarna

Beräkningsvetenskap

Antagna efter 2014-10-10

Antagna före 2014-10-10

Matematik

Doktorsexamen, antagna före 2020-12-10

Doktorsexamen, antagna efter 2020-12-10

Licentiatsexamen, antagna efter 2020-12-10

Matematisk statistik

Doktorsexamen, antagna före 2020-12-10

Doktorsexamen, antagna efter 2020-12-10

Licentiatsexamen, antagna efter 2020-12-10

Senast uppdaterad: 2022-11-03