"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskarutbildningskurser

Vi ger varje år ett antal kurser på forskarnivå, på denna sida kan du läsa mer om dessa.

Vid institutionen för matematik och matematisk statistik ges varje år ett flertal kurser inom ramen för forskarutbildningen. Dessa syftar dels till att ge en bred allmänbildning inom utbildningsområdet och dels till att förmedla kunskaper av särskild vikt för enskilda forskningsprojekt. Utöver de kurser som anges nedan finns möjlighet att i samråd med handledare, studierektor eller doktorandkoordinator läsa och tentera skräddarsydda kurser, doktorandkurser från andra lärosäten, och kurserna från våra mastersprogram i matematik eller matematisk statistik (efter viss anpassning).

Exakt vilka kurser som är valbara respektive obligatoriska beror på vilket forskningsområde det är. För mer information om detta se de allmänna studieplanerna.

Under 2020 gavs följande kurser:

Under 2021 gavs följande kurser:

Under 2022 gavs följande kurser:

Under 2023 planeras följande kurser:

Utöver ovanstående kurser anordnas även regelbundet en doktorandseminarieserie. Forskarstuderande har även möjlighet att tillgodoräkna sig högskolepoäng för deltagande i konferenser och sommarskolor m.m.

Varje termin erbjuder Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ett antal fakultetsövergripande generiska forskarutbildningskurser, se nedan. För nyantagna doktorander är vissa av dessa kurser obligatoriska.

Info om kurser som ges av Universitetsbiblioteket hittar du här.

Forskarutbildningskurser tidigare år

Här hittar du vårt kursutbud på forskarnivå tidigare år.

Forskarutbildningskurser

Vår fakultet ger ett antal kurser för doktorander.

Senast uppdaterad: 2023-09-18