Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning vid institutionen för matematik och matematisk statistik

De matematiska ämnena är grundläggande och oumbärliga för en stor del av det moderna samhället. Nya tillämpningar tillkommer ständigt samtidigt som de är intressanta i sig med tusenåriga traditioner. Grundforskning i matematik och statistik är en förutsättning för dess många tillämpningar.

Utbildning på forskarnivå
Utbildning på forskarnivå

Om våra utbildningar på forskarnivå

Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Om du saknar fullständig behörighet till våra kurser/program så kan Tekniskt- och naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet vara något för dig.

Här kan du läsa mer om Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Att kunna skicka bilder eller kortare filmsekvenser med mobiltelefoner är något som betraktas som en självklarhet idag. Ändå var tekniken som möjliggjorde detta inte färdig att användas förrän på 2000-talet.

Det som är intressant är att det inte hade varit möjligt utan matematik. I detta fall handlar det om binära tal, dvs tal som kan anta två värden och en manipulation av dessa två värden. Tänk på en CD eller DVD skiva. Den består av dalar och toppar i en lång rad. Låt dal motsvara etta och topp motsvara nolla, då har vi just två värden som vi sedan översätter till ljud eller bild.

Den matematik som behövs är både väldigt gammal och alldeles ny. Binära talsystemet, som våra datorer, mobiltelefoner, digitalkameror är baserade på beskrevs allmänt i mitten av 1600-talet. Fouriertransformen som gett oss möjlighet att beskriva signaler och komprimera bilder mm introducerades i början av 1800-talet.

I just signalkomprimering i datorer har en variant av Fouriertransform använts; sk diskret Fouriertransform. Andra matematiska tekniker för signalkomprimering är t ex Wavelettransform. Den ger möjlighet att beskriva fraktaler vilket i sin tur leder in oss på matematik som forskas på i nutid.

Efter kandidatexamen

Efter att ha tagit ut en kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik finns goda möjligheter att fortsätta studierna mot en magister- eller masterexamen vid Umeå universitet

En möjlighet är att söka till Masterprogrammet i beräkningsteknik. Programmet är unikt för Sverige och knyter väl an till ett flertal av de forskningsinriktningar som finns vid vår institution.

Vi annonserar inte ut något masterprogram i matematik eller matematisk statistik. Du kan själv eller i samråd med oss välja kurser ur vårt kursutbud så att du kan ta ut en magisterexamen (ett år) eller masterexamen (två år). Läs mer om Examenskraven. Aktuellt kursutbud hittar du på sidan Kurser och kursutbud.

Observera att det går alldeles utmärkt att ta ut en masterexamen i matematisk statistik efter en kandidatexamen i matematik och vice versa. Om du tänker läsa till en examen i matematisk statistik kan du även läsa kurser på avancerad nivå i Statistik på Samhällsvetenskaplig fakultet.

Om du har frågor eller behöver studievägledning, kontakta Lars-Daniel Öhman studievägledare i matematik och matematisk statist