Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Huvudsakliga ämnen som institutionen undervisar inom rör cellens struktur och funktion, medicinsk kemi samt protein- och läkemedelskemi.

Institutionen undervisar vid ett flertal moment på grundutbildningsprogrammen läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, biomedicinprogrammet samt masterprogrammet i biomedicin. Institutionen har vidare kursansvaret för Biomedicinsk kemi med basal läkemedelskemi inom biomedicinprogrammet, Cellens struktur och funktion inom läkarprogrammet, Medicinsk kemi och biofysik inom tandläkarprogrammet, samt examensarbeten inom masterprogrammet i biomedicin.

Biomedicinprogrammet, 180 hp
  • Nivå Program, Grundnivå
  • Studietid 3 år (heltid)
Ämne: Biomedicin Biomedicin
Läkarprogrammet, 330 hp
  • Nivå Program, Grundnivå
  • Studietid 5,5 år (heltid)
Ämne: Biomedicin Medicin Biomedicin
Masterprogram i Biomedicin, 120 hp
  • Nivå Program, Avancerad nivå
  • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Biomedicin Biomedicin
Tandläkarprogrammet, 300 hp
  • Nivå Program, Grundnivå
  • Studietid 5 år (heltid)
Ämne: Odontologi

Läs mer om vår utbildning

Forskarutbildning
Forskarutbildning

Läs mer om vår forskarutbildning.