Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på forskarnivå

Våra forskare handleder forskarstudenter i ämnena Medicinsk kemi och Medicinsk biofysik.

Ämnet medicinsk kemi beskriver alla molekylära processer i kroppen och dess enskilda celler.

Ämnet medicinsk biofysik beskriver proteiner och andra biomolekyler i friska och patologiska system med hjälp av biofysikaliska metoder.

Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå är avlagd examen i kemi, biomedicin, molekylärbiologi eller motsvarande, 240 hp, varav minst 60 hp skall vara på avancerad nivå.

Ytterligare information om utbildning på forskarnivå kan fås från respektive forskningsledare.

Kontaktpersoner

Forskarutbildningsansvarig

Administratör