"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biomedicinprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2023

Medicin och molekylärbiologi är ett snabbt växande område och behovet av att förstå medicinska och molekylära samband är stort. Idag finns tekniker för analys och terapi av sjukdomar som tidigare ansetts omöjliga att behandla och ständigt öppnas nya fält. Du kan vara med att driva denna utveckling inom ett av vetenskapens mest fascinerande områden.

Bra att vara kreativ och kunna tänka utanför ramarna

Som biomedicinare kan du vara med att driva utvecklingen inom ett av vetenskapens mest fascinerande områden. Daniel Nässén och Elin Risberg berättar mer om att plugga biomedicin.

Under utbildningen

Du läser ämnen som medicinsk kemi, sjukdomslära, cellbiologi, genetik molekylärbiologi, epidemiologi och läkemedelsutveckling. Du lär dig om de molekylära mekanismer som är grunden för cellernas funktion och om hur celler samspelar för att bygga organen och dess funktioner.

Du får kunskap om de molekylära mekanismer och orsaker som leder till olika sjukdomar, och de vetenskapliga verktygen för att kunna förstå och befinna dig vid den medicinska utvecklingens front.

Biomedicinprogrammet är treårigt och leder till kandidatexamen. Programmets tyngd ligger på en molekylär förståelse för människan och hennes sjukdomar, och det öppnar dörren till en bred arbetsmarknad.

År ett – cellen och dess funktioner

Under första terminen får du en introduktion i människokroppens uppbyggnad. Du får också verktyg som biostatistik samt teoretiska och laborativa kunskaper i kemi - de hjälper dig under kommande delar av utbildningen.

Därefter utforskar du cellernas inre. Du lär dig de molekylära sambanden som får cellerna att fungera, liksom de processer som orsakar sjukdomar som diabetes, demens och cancer. Du får även kunskaper i organisk kemi med inriktning mot förståelsen av biokemiska processer. Teori varvas med praktiska moment under kursen.

År två – biologiska funktioner och vävnadstyper

Under år två läser du om de molekylära processer som styr tillväxt, uppbyggnad och funktion i cellerna. Du får även kunskaper om genetiska principer och mekanismer på molekylär nivå till populationsnivå.

Andra delen av året ägnas åt cellens biologi samt organens struktur och funktion. Du lär dig om olika slags celler, hur de samspelar i kroppens organ, samt om de genetiska program och reglerande molekyler som gör kroppen till en dynamisk helhet.

År tre – sjukdomar och immunologiskt försvar

Du läser om uppkomst och utveckling av sjukdom och hur den visar sig i form av molekylära, fysiologiska och morfologiska förändringar. Du studerar olika sjukdomar, hur de diagnostiseras och behandlas.

Du studerar om utvecklingen nya läkemedel samt om olika typer och regler kring kliniska prövningar. Du lär dig om hur biomarkörer används för att studera spridning och behandling av sjukdomar.

Du lär dig också hur bakterier och virus orsakar sjukdom och hur kroppens immunförsvar skyddar, men ibland även skadar. Året avslutas med ett examensarbete då du deltar i ett projekt i en forskargrupp.

Teori och praktik

Utbildningen varvar teoretiska studier och praktiska övningar - laborationer, datorövningar och projektarbeten.

Du får löpande praktisk träning att dokumentera laboratoriearbete, försöksdesign, muntlig presentationsteknik, skriftlig framställan, forskningsetik och karriärplanering. Redan under första terminen börjar du skapa din egen meritportfölj och skriva ett CV.

Börja forska redan under utbildningen

Du kan börja forska under tiden du pluggar biomedicin. Du kommer i kontakt utvecklingen inom biomedicinsk forskning eftersom nästan alla lärare är aktiva forskare. Nils Dennhag och Ida Lundberg blev intresserade av att börja forska under studietiden.

Läs mer om hur det är att forska under tiden du studerar.

Plugga utanför Sverige

Du kan läsa en eller flera terminer utomlands – du kan till exempel göra projektarbeten eller examensarbetet utomlands. På så sätt får du nya perspektiv och nya kunskaper. Du får också ett internationellt kontaktnät som du har nytta av i ditt framtida yrke.

Programöversikt

År 1
Grundläggande anatomi och embryologi. Folkhälsovetenskap, epidemiologi och biostatistik. Grundläggande kemi. Biomedicinsk kemi.

År 2
Mikrobiologi och basal molekylärbiologi. Basal och molekylär genetik. Cellbiologi. Organs struktur och funktion.

År 3
Immunologi. Mikrobiell patogenes. Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling. Molekylär epidemiologi. Sjukdomslära, symptom och diagnostik. Examensarbete.

Efter utbildningen

Biomedicinprogrammet ger en kandidatexamen i biomedicin.

Du är attraktiv för olika arbetsgivare på en arbetsmarknad som idag är god. Efterfrågan på personer utbildade inom biomedicin är stor inom såväl små och medelstora biotechföretag som läkemedelsindustrin, akademin samt hälso- och sjukvården. Du kanske vänder dig mot något av de många mindre life-science- och biotechbolag som är på starkt frammarsch i hela landet.

Är du intresserad av forskning och vill fördjupa dig inom ett område kan du bygga på kandidatexamen med en 2-årig masterutbildning. Efter den är du även redo för forskarstudier och kan gå vidare mot en licentiat eller doktorsexamen.

Jennie Ekbeck jobbar som vd life science-området.

Master i biomedicin

Kompletterar du kandidatexamen med en master i biomedicin kan du fördjupa dig inom ett specialområde. Masterprogrammet har valbara kurser vilket innebär att du kan anpassa examen efter just ditt intresseområde. Efter masterexamen kan du söka forskarutbildning eller arbeta vid forsknings-, utvecklings-, produktions- och informationsavdelningar vid universitet, hälso- och sjukvård eller industri.

Anmälan och behörighet

Biomedicinprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 88 050 kr. Total studieavgift: 528 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1302

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

 • Hur läser man biomedicin?

  Kandidatutbildningen är 3 år och därefter kan du plugga på masternivå för att anpassa din utbildning efter egna intressen.

  Fäll ihop
 • Är det svårt?

  Biomedicinutbildningen ges på helfart och kräver att du är aktiv som student. Utbildningen är krävande men egentligen inte svår om man tar sina studier på allvar.

  Fäll ihop
 • Vilket språk läser man på?

  Undervisningen är på svenska och engelska. Kurslitteraturen brukar vara på engelska och därför är det oftast lättare att lära sig direkt på engelska. En del lärare är engelskspråkiga och då är även föreläsningarna på engelska.

  Fäll ihop
 • Kan man läsa utomlands?

  Det finns inga hinder att läsa vissa kurser utomlands. Under kandidatstudierna kan det vara svårare att anpassa studier utomlands till den vanliga studietakten.

  Fäll ihop
 • Vad kan man jobba med efteråt?

  Massor! De flesta som läst kandidatprogrammet fortsätter på avancerad nivå för att fördjupa sig och en del påbörjar forskarutbildning efter mastern. Jobb finns inom universitet, bioteknologi- och läkemedelsföretag samt hos myndigheter. Man kan jobba som exempelvis forskare, produktspecialist, prövningsledare, läkemedelskonsulent, vetenskapsjournalist, med patentfrågor.

  Fäll ihop
 • Hur söker man jobb inom området biomedicin?

  Under tiden du pluggar kommer du att träna på karriärplanering: Hur du skriver CV, hur du söker jobb och hur du kontaktar arbetsgivare. Allt detta ingår i utbildningen.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Biomedicinprogrammet
Kontaktperson för programmet är:
Studievägledare