"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om institutionen

Verksamheten vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD), består dels av utbildning av lärare på grund-, avancerad och forskarnivå, och dels av forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap.

Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom matematik/matematikdidaktik, naturvetenskapliga ämnen/NV-didaktik, bedömning för lärande, utomhuspedagogik samt teknik/teknikdidaktik. NMD har även både forsknings- och undervisningskompetens inom: den utbildningsvetenskapliga kärnan, specialpedagogik inom matematikområdet, genusvetenskap, hållbar utveckling, interkulturell forskning och utbildningspsykologi.

Utbildning ges både vid campus och på distans. Den utbildning som NMD bedriver är i sin helhet program- eller fristående kurser på uppdrag av Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Institutionens forskning är omfattande och bedrivs av mer än två tredjedelar av institutionens anställda. Vid institutionen finns flera överlappande forskningsområden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik, till exempel formativ bedömning, motivation och kunskapssyn, språk och matematik, kontextbaserat lärande, kreativitet och resonemang, hållbar utveckling, skönhet och matematik, prov och bedömning, praktiknära forskning och naturvetenskap i förskolan. Forskningen bedrivs dels inom stora projekt, både lokala, nationella och internationella, och dels i mindre konstellationer.

En stor del av vår forskning sker i samverkan med kommuner och skolor, men även genom uppdrag från, eller i samarbete med Skolverket, Kungliga Vetenskapsakademien och Skolinspektionen. Forskarutbildning sker inom forskarutbildningsämnena Pedagogiskt Arbete och Ämnesdidaktik. Alla forskare och doktorander vid institutionen ingår i Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) och/eller Umeå Science Education Research (UmSER).

Institutionen har för närvarande ett 40-tal anställda.

Senast uppdaterad: 2021-09-14