Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anders Hofverberg, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete med ett fokus på kemielevers motivation, framförallt elevernas lärandemål (achievement goals).

Anette Bagger, universitetslektor (tjänstledig)

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Bodil Sundberg, universitetslektor, gäst
Ewa Bergqvist, universitetslektor

Docent i matematikdidaktik.

Gunnar Sjöberg, universitetslektor

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Jenny Sullivan Hellgren, forskarassistent

Forskare och lärare i naturvetenskapsdidaktik med fokus på att naturvetenskaplig utbildning ska vara tillgänglig och meningsfull för alla och leda mot ett hållbart samhälle.

Johan Sidenvall, doktorand

Doktorand i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande genom problemlösning.

Karin Due, universitetslektor, senior
Karolina Broman, universitetslektor

Jag arbetar med undervisning och forskning inom lärarutbildningen. Undervisningen genomförs inom  ämneslärarprogrammet och KPU. Mitt forskningsområde är kemididaktik.

Madelen Bodin, universitetslektor

Jag undervisar och forskar inom naturvetenskapernas didaktik. Mitt fokus är hur digitala verktyg och miljöer i form av interaktiv visualisering och simulering används i undervisning. Jag är också biträdande prefekt på NMD och ansvarig för vår institutions forskarutbildning.

Magnus Österholm, universitetslektor

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik.

Mathias Norqvist, postdoktor

Arbetar för närvarande som post-doc inom matematikdidaktik, med forskning knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Oleg Popov, universitetslektor

Oleg Popov är docent i fysikdidaktik vid Umeå universitet. Hans forskning har särskilt berört hur undervisning och lärande i fysik påverkas av olika kontexter och kulturella sammanhang.

Peter Vinnervik, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjl) verksam inom lärarutbildning/fortbildning om skolans digitalisering

Pia Almarlind, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik. Tjänstledig från tjänst som provutvecklare för de nationella proven i naturvetenskap. 

Sara Engvall, forskningsassistent

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik. Studerar fyra matematiklärares förändringsprocesser medan de deltar i en fortbildning i formativ bedömning.

Tomas Bergqvist, universitetslektor

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik

Torulf Palm, professor (tjänstledig), professor