Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anders Berg, universitetslektor
Telefon
090-786 99 74
Anders Hofverberg, doktorand
Telefon
090-786 79 17

Doktorand i pedagogiskt arbete med ett fokus på kemielevers motivation, framförallt elevernas lärandemål (achievement goals).

Anette Bagger, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 99 88

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Anna Ida Säfström, universitetslektor, gäst
Telefon
090-786 65 17

Gästlektor i matematikdidaktik. Forskar om design av matematikundervisning från förskola till gymnasienivå.

Björn Palmberg, forskarassistent
Telefon
090-786 58 24

Forskar om 1) formativ bedömnings effekter på elevers motivation och 2) hur elevers problemlösningsprocess i matematik kan stödjas på ett bra sätt.

Bodil Sundberg, universitetslektor, gäst

Jag är lektor i biologi och forskar inom naturvetenskapernas didaktik med inriktning mot förskola, förskoleklass och lågstadiet. 

Carina Widebo, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 59 20

Undervisar lärare/studenter i matematik samt NO-ämnenas didaktiska delar. Undervisar i kurser som handlar om bedömning och lärande.

 

 

Catarina Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 80 48

Undervisning inom lärarutbildning och forskning om Bedömning för Lärande, dess genomförande och effekter på elevers kunskaper och motivation. 

Eva Knekta, postdoktor
Telefon
090-786 67 26

Jag är postdoktor och forskar på frågor relaterat till funktionen av naturvetenskaplig utbildning och utbildning för en hållbar samhällsförändring.

Ewa Bergqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 94 76

Docent i matematikdidaktik med forskningsintresse kring språk, kommunikation och resonemang i matematikundervisning.

Frithjof Theens, doktorand
Telefon
090-786 80 05

Universitetsadjunkt på pedagogiska institutionen med undervisning inom lärarutbildningen, även universitetets representant för Teknikåttan.

Glenn Sundqvist, ekonomiadministratör

Jobbar med all ekonomi på NMD och administrerar även personal.

Gunnar Sjöberg, universitetslektor
Telefon
090-786 70 44

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Hannele Junkala, doktorand
Telefon
090-786 57 88

Doktorand vid NMD och UCGS, Umeå centrum för genusvetenskap. Undersöker sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet ur kritiska perspektiv. Tjänstledig från Högskolan Dalarna. 

Helena Näs, universitetslektor
Telefon
090-786 95 58

Lärare och forskare med fokus på grundskolans tidigare år. Undervisar i biologi, kemi och utomhuspedagogik. Forskningssamarbetar med skolor och med lärarstudenter. 

Helena Westman, administratör, institution
Telefon
090-786 79 14

Arbetar som institutionsadministratör på NMD.

Ingela Andersson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 67 79
Jenny Sullivan Hellgren, universitetslektor
Telefon
090-786 95 92

Forskare och lärare i naturvetenskapsdidaktik med fokus på att naturvetenskaplig utbildning ska vara tillgänglig och meningsfull för alla och leda mot ett hållbart samhälle.

Johanna Lönngren, postdoktor
Telefon
090-786 97 69

Min forskning handlar om att hitta sätt att bättre integrera hållbarhets- och etikperspektiv i ingenjörsutbildningar på högskolenivå.

Jonas Wikström, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 73 25

Arbetar som studierektor på NMD, undervisar i lärarprogrammen och är programrådsordf för grundlärarprogrammen för fritidshem, F-3 och åk 4-6.

Karin Due, universitetslektor, senior
Telefon
090-786 71 45
Karolina Broman, universitetslektor
Telefon
090-786 95 81

Ordförande i utbildningskommittén vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Undervisar och forskar inom kemididaktik.

Karoline Holmgren, doktorand
Telefon
090-786 57 43

Jag är doktorand och studerar vad som påverkar elevers matematiksvårigheter på gymnasiets yrkesprogram.

Krister Ödmark, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 71 23
Lili-Ann Kling, universitetslektor
Telefon
090-786 71 28
Lina Varg, doktorand
Telefon
090-786 59 00

Jag jobbar som doktorand inom naturvetenskaplig didaktik med inriktning mot åk. 4-6 och övergången till åk. 7-9. Jag undervisar också på lärarprogrammet.

Lotta Vingsle, universitetslektor
Telefon
090-786 80 50

Jag arbetar med undervisning och forskning inom utbildningsvetenskap och mina huvudsakliga områden är formativ bedömning samt språk och matematik.

Madelen Bodin, universitetslektor
Telefon
090-786 96 18

Jag är föreståndare för Curiosum, ett nytt science center för lärande, kommunikation och upplevelse inom vetenskap och teknik som öppnar på Konstnärligt campus under våren 2020. 

Magnus Österholm, universitetslektor
Telefon
090-786 71 31

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik.

Manya Sundström, universitetslektor
Telefon
090-786 78 80

Har intresse i hur vi kan undervisa bevis och hur vi kan visa matematikens skönhet i skolan.

Maria Berge, universitetslektor
Telefon
090-786 59 85

Docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Markus Stoor, doktorand
Telefon
090-786 62 60

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot skolämnet teknik. 

Mathias Norqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 52 25

Arbetar för närvarande som lektor, med undervisning på lärarprogrammen och forskning knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Mikael Winberg, universitetslektor
Telefon
090-786 69 73
Oleg Popov, universitetslektor
Telefon
090-786 64 63

Oleg Popov är docent i fysikdidaktik vid Umeå universitet. Hans forskning har särskilt berört hur undervisning och lärande i fysik påverkas av olika kontexter och kulturella sammanhang.

Peter Vinnervik, doktorand
Telefon
090-786 60 48

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjl) verksam inom lärarutbildning/fortbildning om skolans digitalisering

Pia Almarlind, doktorand
Telefon
090-786 77 27

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik. Tjänstledig från tjänst som provutvecklare för de nationella proven i naturvetenskap. 

Tomas Bergqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 65 19

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik

Telefon
090-786 59 61

Forskarstuderande med inriktning mot matematikdidaktik.