Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anders Hofverberg, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete med ett fokus på kemielevers motivation, framförallt elevernas lärandemål (achievement goals).

Anette Bagger, universitetslektor (tjänstledig)

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Bodil Sundberg, universitetslektor, gäst
Ewa Bergqvist, universitetslektor

Docent i matematikdidaktik med forskningsintresse kring språk och matematik.

Frithjof Theens, doktorand

Doktorand på NMD, även universitetets representant för Teknikåttan

Gunnar Sjöberg, universitetslektor

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Hannele Junkala, doktorand

Doktorand vid NMD och UCGS, Umeå centrum för genusvetenskap. Undersöker sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet ur kritiska perspektiv. Tjänstledig från Högskolan Dalarna. 

Jenny Sullivan Hellgren, forskarassistent

Forskare och lärare i naturvetenskapsdidaktik med fokus på att naturvetenskaplig utbildning ska vara tillgänglig och meningsfull för alla och leda mot ett hållbart samhälle.

Johan Sidenvall, doktorand

Doktorand i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande genom problemlösning.

Karin Due, universitetslektor, senior
Karolina Broman, universitetslektor

Jag arbetar med undervisning och forskning inom lärarutbildningen. Undervisningen genomförs inom  ämneslärarprogrammet och KPU. Mitt forskningsområde är kemididaktik.

Madelen Bodin, universitetslektor

Jag är föreståndare för Umevatoriet och Sliperiet som under 2019 går samman i en ny enhet, ett science center för lärande och kommunikation inom vetenskap och teknik. 

Magnus Österholm, universitetslektor

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik.

Mathias Norqvist, universitetslektor

Arbetar för närvarande som förste forskningsassistent, med forskning knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Oleg Popov, universitetslektor

Oleg Popov är docent i fysikdidaktik vid Umeå universitet. Hans forskning har särskilt berört hur undervisning och lärande i fysik påverkas av olika kontexter och kulturella sammanhang.

Peter Vinnervik, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjl) verksam inom lärarutbildning/fortbildning om skolans digitalisering

Pia Almarlind, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik. Tjänstledig från tjänst som provutvecklare för de nationella proven i naturvetenskap. 

Tomas Bergqvist, universitetslektor

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik

Torulf Palm, professor (tjänstledig), professor