Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid NMD

Anställda medarbetare

Anders Berg
Telefon
090-786 99 74
Anders Hofverberg
Telefon
090-786 79 17

Mina främsta forskningsintressen är elevers motivation och naturvetenskapens didaktik. I min nuvarande tjänst har jag även ett fokus på högskolepedagogik.

Anette Bagger
Telefon
090-786 99 88

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Anna Loden

Gymnasielärare som efter 25 år börjat att forska! Min forskning tittar på samband mellan elevers medvetenhet om sina filterbubblor och elevers utveckling av naturvetenskaplig medborgarkunskap. 

 

 

Anna Ida Säfström
Telefon
090-786 65 17

Lektor och excellent lärare i matematikdidaktik. Forskar om relationen mellan undervisning och lärande i matematik från förskola till gymnasienivå.

Jag är doktorand inom naturvetenskapernas didaktik.

Specifikt fokuserar min forskning på kommunikationens betydelse för elevers meningsskapande och motivation.

 

Björn Palmberg
Telefon
090-786 58 24

Forskar om 1) formativ bedömnings effekter på elevers motivation och 2) hur elevers problemlösningsprocess i matematik kan stödjas på ett bra sätt.

Carina Widebo
Telefon
090-786 59 20

Undervisar lärare/studenter i matematik samt NO-ämnenas didaktiska delar. Undervisar i kurser som handlar om bedömning och lärande.

 

 

Catarina Andersson
Telefon
090-786 80 48

Undervisning inom lärarutbildning och forskning om Bedömning för Lärande, dess genomförande och effekter på elevers kunskaper och motivation. 

Christina Ottander
Telefon
090-786 71 24

Jag är professor i naturvetenskapens didaktik och FD i växtfysiologi. Jag arbetar med forskning, praktikutveckling och undervisning samt är ordförande i Lärarhögskolans forskningskommitté.

Daniel Bergner
Telefon
090-786 61 10

Undervisar på lärarutbildningen.

Erica Fjällström
Telefon
090-786 57 11

Arbetar som HR-samordnare på Designhögskolan och NMD.

Erika Boström
Telefon
090-786 73 70
Eva Knekta
Telefon
090-786 67 26

Jag är universitetslektor och forskar på frågor kopplat till naturvetenskaplig utbildning, medborgarbildning och en hållbar samhällsförändring.

Ewa Bergqvist
Telefon
090-786 94 76

Docent i matematikdidaktik med forskningsintresse kring språk, kommunikation och resonemang i matematikundervisning. Prefekt vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Frithjof Theens
Telefon
090-786 80 05

Universitetslektor på NMD med undervisning inom lärarutbildningen, även universitetets representant för Teknikåttan.

Hannele Junkala
Telefon
090-786 57 88

Doktorand vid NMD och UCGS, Umeå centrum för genusvetenskap. Undersöker sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet ur kritiska perspektiv. Tjänstledig från Högskolan Dalarna. 

Helena Näs
Telefon
090-786 95 58

Lärare och forskare med fokus på grundskolans tidigare år. Undervisar i biologi, kemi och utomhuspedagogik. Forskningssamarbetar med skolor och med lärarstudenter. 

Helena Vennberg
Telefon
090-786 64 61
Helena Westman
Telefon
090-786 79 14

Arbetar som institutionsadministratör på NMD.

Ingela Andersson
Telefon
090-786 67 79
Jenny Hellgren
Telefon
090-786 95 92
Johanna Lönngren
Telefon
090-786 97 69

Docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, med fokus på lärande för hållbar utveckling och känslor i ingenjörsutbildningar.

Jonas Wikström
Telefon
090-786 73 25

Arbetar som studierektor på NMD, undervisar i lärarprogrammen och är programrådsordf för grundlärarprogrammen för fritidshem, F-3 och åk 4-6.

Karolina Broman
Telefon
090-786 95 81

Docent och excellent lärare som undervisar och forskar inom kemididaktik. Vicedekan och ordförande i utbildningskommittén vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. 

Karoline Holmgren
Telefon
090-786 57 43

Jag är doktorand och studerar vad som påverkar elevers matematiksvårigheter på gymnasiets yrkesprogram.

Kerstin Larsson
Telefon
090-786 72 74

Jag är adjunkt och undervisar i kurser i lärarutbildningen. 

Lina Varg
Telefon
090-786 59 00

Jag jobbar som doktorand inom naturvetenskaplig didaktik med inriktning mot åk. 4-6 och övergången till åk. 7-9. Jag undervisar på lärarprogrammet och är ordförande för DUV.

Lisa Klingstedt
Lotta Vingsle
Telefon
090-786 80 50

Jag arbetar med undervisning och forskning inom utbildningsvetenskap och mina huvudsakliga områden är formativ bedömning samt språk och matematik.

Madelen Bodin
Telefon
090-786 96 18

Jag är föreståndare för Curiosum, ett nytt science center för lärande, kommunikation och upplevelse inom vetenskap och teknik på Konstnärligt campus.

Magnus Österholm
Telefon
090-786 71 31

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik. Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning.

Malin Norberg
Telefon
090-786 80 79
Manya Sundström
Telefon
090-786 78 80

Docent i matematikdidaktik. Jag jobbar med estetik i matematik och bevis.  Just nu jobbar jag med Curiosum science center i Umeå.

Maria Berge
Telefon
090-786 59 85

Docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Markus Stoor
Telefon
090-786 62 60

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot skolämnet teknik. 

Mathias Norqvist
Telefon
090-786 52 25

Arbetar för närvarande som studierektor på NMD. Jag undervisar även på  grundlärar- och ämneslärarprogrammen. Min forskning är knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Oleg Popov
Telefon
090-786 64 63

Oleg Popov är docent i fysikdidaktik vid Umeå universitet. Hans forskning har särskilt berört hur undervisning och lärande i fysik påverkas av olika kontexter och kulturella sammanhang.

Sofia Ulin
Telefon
090-786 69 31
Stefan Westin

Doktorand i teknikens didaktik.

Tomas Bergqvist
Telefon
090-786 65 19

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik

Torulf Palm
Telefon
090-786 71 22
Telefon
090-786 59 61

Forskarstuderande med inriktning mot matematikdidaktik.