Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anders Hofverberg, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete med ett fokus på kemielevers motivation, framförallt elevernas lärandemål (achievement goals).

Anette Bagger, universitetslektor (tjänstledig)

Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Anna Ida Säfström, universitetslektor, gäst

Gästlektor i matematikdidaktik. Forskar om design av matematikundervisning från förskola till gymnasienivå.

Björn Palmberg, forskarassistent

Forskar om 1) formativ bedömnings effekter på elevers motivation och 2) hur elevers problemlösningsprocess i matematik kan stödjas på ett bra sätt.

Bodil Sundberg, universitetslektor, gäst

Jag är lektor i biologi och forskar inom naturvetenskapernas didaktik med inriktning mot förskola, förskoleklass och lågstadiet. 

Carina Widebo, universitetsadjunkt

Undervisar lärare/studenter i matematik samt NO-ämnenas didaktiska delar. Undervisar i kurser som handlar om bedömning och lärande.

 

 

Catarina Andersson, universitetslektor

Undervisning inom lärarutbildning och forskning om Bedömning för Lärande, dess genomförande och effekter på elevers kunskaper och motivation. 

Eva Knekta, postdoktor

Jag är postdoktor och forskar på frågor relaterat till funktionen av naturvetenskaplig utbildning och utbildning för en hållbar samhällsförändring.

Ewa Bergqvist, universitetslektor

Docent i matematikdidaktik med forskningsintresse kring språk, kommunikation och resonemang i matematikundervisning.

Glenn Sundqvist, ekonomiadministratör

Jobbar med all ekonomi på NMD och administrerar även personal.

Gunnar Sjöberg, universitetslektor

Jag arbetar halvtid som docent på institutionen och jobbar primärt med undervisning och forskning

Hannele Junkala, doktorand

Doktorand vid NMD och UCGS, Umeå centrum för genusvetenskap. Undersöker sex- och samlevnadsundervisning på högstadiet ur kritiska perspektiv. Tjänstledig från Högskolan Dalarna. 

Helena Näs, universitetslektor

Lärare och forskare med fokus på grundskolans tidigare år. Undervisar i biologi, kemi och utomhuspedagogik. Forskningssamarbetar med skolor och med lärarstudenter. 

Helena Westman, administratör, institution

Arbetar som institutionsadministratör på NMD.

Jenny Sullivan Hellgren, universitetslektor

Forskare och lärare i naturvetenskapsdidaktik med fokus på att naturvetenskaplig utbildning ska vara tillgänglig och meningsfull för alla och leda mot ett hållbart samhälle.

Johanna Lönngren, postdoktor

Min forskning handlar om att hitta sätt att bättre integrera hållbarhets- och etikperspektiv i ingenjörsutbildningar på högskolenivå.

Jonas Wikström, universitetsadjunkt

Arbetar som studierektor på NMD, undervisar i lärarprogrammen och är programrådsordf för grundlärarprogrammen för fritidshem, F-3 och åk 4-6.

Karin Due, universitetslektor, senior
Karolina Broman, universitetslektor

Jag arbetar med undervisning och forskning inom lärarutbildningen. Undervisningen genomförs inom  ämneslärarprogrammet och KPU. Mitt forskningsområde är kemididaktik.

Karoline Holmgren, doktorand (tjänstledig)

Jag är doktorand och studerar vad som påverkar elevers matematiksvårigheter på gymnasiets yrkesprogram.

Lina Varg, doktorand

Jag jobbar som doktorand inom naturvetenskaplig didaktik med inriktning mot åk. 4-6 och övergången till åk. 7-9. Jag undervisar också på lärarprogrammet.

Lotta Vingsle, universitetslektor

Jag arbetar med undervisning och forskning inom utbildningsvetenskap och mina huvudsakliga områden är formativ bedömning samt språk och matematik.

Madelen Bodin, universitetslektor

Jag är föreståndare för Umevatoriet och Sliperiet som under 2019 går samman i en ny enhet, ett science center för lärande och kommunikation inom vetenskap och teknik. 

Magnus Österholm, universitetslektor

Docent i matematikdidaktik. Primärt forskningsområde: Språkets och kommunikationens roll för kunskap och lärande i matematik.

Manya Sundström, universitetslektor

Har intresse i hur vi kan undervisa bevis och hur vi kan visa matematikens skönhet i skolan.

Maria Berge, universitetslektor

Docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Markus Stoor, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot skolämnet teknik. 

Mathias Norqvist, universitetslektor

Arbetar för närvarande som lektor, med undervisning på lärarprogrammen och forskning knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Oleg Popov, universitetslektor

Oleg Popov är docent i fysikdidaktik vid Umeå universitet. Hans forskning har särskilt berört hur undervisning och lärande i fysik påverkas av olika kontexter och kulturella sammanhang.

Peter Vinnervik, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjl) verksam inom lärarutbildning/fortbildning om skolans digitalisering

Pia Almarlind, doktorand

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik. Tjänstledig från tjänst som provutvecklare för de nationella proven i naturvetenskap. 

Tomas Bergqvist, universitetslektor

Docent i pedagogiskt arbete. Forskningsområde: Matematikdidaktik med fokus på matematiska resonemang och relationen mellan språk och matematik

Forskarstuderande med inriktning mot matematikdidaktik.