Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid NMD

Anknutna

Ammie Berglund, övrig/annan befattning
Helena Vennberg, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 64 61
Jan Olsson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 64 54
Johan Sidenvall, forskare
Telefon
090-786 50 81

Forskare i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande genom problemlösning.

Katarina Ottander, övrig/annan befattning

Min forskning är inom naturvetenskapernas didaktik. Fokus är lärares professionella lärarkunskap och elevernas utveckling av scientific literacy. 

Lili-Ann Kling, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 71 28